Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Řidičům na Plzeňsku se uleví. Dolanský most je po rekonstrukci plně průjezdný

Řidičům na Plzeňsku se uleví. Dolanský most je po rekonstrukci plně průjezdný

4. 7. 2019

Velká rekonstrukce Dolanského mostu, který je nejen důležitou spojnicí mezi severním Plzeňskem a Rokycanskem, ale zároveň umožňuje vyhnout se přetížené dopravě v Plzni, dospěla do zdárného konce. Od úterý 2. července byl provoz plně obnoven.

Řidičům na Plzeňsku se uleví. Dolanský most je po rekonstrukci plně průjezdný

Řidičům na Plzeňsku se uleví. Dolanský most je po rekonstrukci plně průjezdný

Dlouhodobě plánovaná rekonstrukce Dolanského mostu byla zahájena v květnu 2018, kdy bylo provedeno úplné snesení a nahrazení původního vybavení mostu, demontována mostovka, která byla vystavěna širší, a to včetně nového veřejného chodníku širokého 1,5 metru s 0,75 metru širokým revizním chodníkem na protější straně. „Rekonstrukcí mostu dlouhého 203 metrů byla zvětšena šířka průjezdního prostoru vozovky z původních 5,4 metrů na nových 7 metrů. V rámci stavby byly postaveny nové úložné prahy na podpěrách, nový středový pilíř a byly provedeny sanace ponechaných železo-betonových částí mostu, jako jsou opěry, oblouky a stěnové stojky,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek (STAN).

Součástí stavby bylo rozšíření komunikace se zesílením náspů gabionovou stěnou s výstavbou nového chodníku podél komunikace svedeného mimo dopravní prostor silnice II/180.

Stěžejní stavební práce byly ukončeny k 15. prosinci 2018, následující den byl na mostě obnoven provoz. V dubnu 2019 byly za částečného omezení provozu provedeny dokončovací a sanační práce, převážně z vnější strany a spodní stavby mostu.

„Stavební náklady byly 45 884 000 korun. Stavba byla předfinancována z rozpočtu Plzeňského kraje s předpokladem úhrady uznatelných nákladů do výše 85% z programu IROP,“ dodal hejtman Josef Bernard.

Autor: Václav Cinádr  |  Zdroj: Plzen.cz

Fotoalbum