Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 10. 6. 2019

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 10. 6. 2019

10. 6. 2019

16. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje proběhne 10. 6. 2019 od 10:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 174/1.patro, Plzeň, Škroupova 18

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 10. 6. 2019

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 10. 6. 2019

Program:
Zahájení, úvodní formality
1. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Bc. Josef Bernard
2. Změny ve výborech Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc. Josef Bernard
3. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Bc. Josef Bernard
4. Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2018 - Bc. Josef Bernard
5. Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje z dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019 - Bc. Josef Bernard
6. Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu Individuální dotace OKHE 2019 - Bc. Josef Bernard
7. Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2019 - Bc. Josef Bernard
8. Pravidla pracovních cest členů Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc. Josef Bernard
9. Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2018 - JUDr. Marcela Krejsová
10. Bezúplatný převod pozemků a budov v k. ú. Číhaň - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Číhaň - JUDr. Marcela Krejsová
11. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Broumov u Zadního Chodova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Broumov - JUDr. Marcela Krejsová
12. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kunějovice a k. ú. Všeruby u Plzně – Správa
a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Všeruby - JUDr.
Marcela Krejsová
13. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Tasnovice a v k. ú. Horšovský Týn – Správa
a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Horšovský Týn -
JUDr. Marcela Krejsová
14. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Prapořiště – Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Kdyně - JUDr. Marcela Krejsová
15. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vranov u Mnichova – Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mnichov - JUDr. Marcela
Krejsová
16. Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR -
úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - JUDr. Marcela Krejsová
17. Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko
Plzeň – sever a Domažlice x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní
podnik v likvidaci - JUDr. Marcela Krejsová
18. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x
město Bor, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bor
u Tachova - JUDr. Marcela Krejsová
19. Plzeňský kraj – SÚS PK x ČR – Státní pozemkový úřad - majetkoprávní
vypořádání melioračních kanálů v rámci stavby Městského okruhu – 2.etapa -
JUDr. Marcela Krejsová
20. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x
obec Dobřív, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků - JUDr.
Marcela Krejsová
21. Směna pozemků v k. ú. Vílov a v k. ú. Mlýnec – Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JV - JUDr. Marcela Krejsová
22. Výkup pozemku v k. ú. Chrást u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje, středisko Plzeň-město x Areál Chrást spol. s r. o. - JUDr. Marcela
Krejsová
23. Výkup pozemků v k. ú. Milavče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
středisko Domažlice x JJ, HJ, JP - JUDr. Marcela Krejsová
24. Výkup pozemku v k. ú. Strýčkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
středisko Domažlice x JK, EK - JUDr. Marcela Krejsová
25. Výkup pozemku v k. ú. Hory Matky Boží – Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje, středisko Klatovy x MZ - JUDr. Marcela Krejsová
26. Výkup pozemků v k. ú. Bystřice nad Úhlavou – Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MG - JUDr. Marcela Krejsová
27. Výkup pozemku v k.ú. Plasy - Muzeum a galerie severního Plzeňska v
Mariánské Týnici x V. H. - JUDr. Marcela Krejsová
28. Výkup pozemku v k. ú. Pivoň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
středisko Domažlice x Z.O. - JUDr. Marcela Krejsová
29. Výkup pozemku v k. ú. Myslovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
středisko Klatovy x FH, AH - JUDr. Marcela Krejsová
30. Výkup pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka - Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x JK - JUDr. Marcela Krejsová
31. Prodej pozemku v k. ú. Čivice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
středisko Plzeň-sever x Zemědělské družstvo Dobříč - JUDr. Marcela Krejsová
32. Prodej pozemku v k. ú. Březí u Tachova – Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje, středisko Tachov x RJ - JUDr. Marcela Krejsová
33. Prodej pozemku v k. ú. Budětice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
středisko Klatovy x MJ - JUDr. Marcela Krejsová
34. Prodej pozemku v k. ú. Letkov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
středisko Plzeň – město x LIBENIA PLZEŇ, spol. s r.o. - JUDr. Marcela Krejsová
35. Prodej nemovitostí v k. ú. Kozojedy u Kralovic prostřednictvím společnosti
REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC, s.r.o. x Sociální služby Sv. Jana, z. s. - JUDr.
Marcela Krejsová
36. Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko
Klatovy, k. ú. Starý Láz, k. ú. Žlíbek a k. ú. Divišovice u Děpoltic; středisko
Pzeň–sever, k. ú. Rozněvice - JUDr. Marcela Krejsová
37. Změna termínu splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 596/18 ze
dne 09.04.2018 (výkup pozemků v k. ú. Křimice od sedmi podílových
spoluvlastníků de Lobkowicz) - JUDr. Marcela Krejsová
38. Dotační titul Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí
Plzeňského kraje 2019 - schválení dotací - Ivo Grüner
39. Poskytnutí dotací z dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras
2018/2019 - Ivo Grüner
40. Poskytnutí dotace z dotačního programu Finanční podpora výstavby
a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2019 - Ivo Grüner
41. Dodatek č. 2 k dotační smlouvě s městem Přeštice č. 6/2017 – prodloužení
termínu čerpání dotace na realizaci projektu Rozšiřování optické sítě města
Přeštice 2017-2018 - Ivo Grüner
42. Poskytnutí dotací z dotačního programu Finanční podpora datového fondu
technické mapy v Plzeňském kraji 2019 – 1. kolo - Ivo Grüner
43. Účelové dotace v rámci dotačního programu Plzeňský kraj - bezpečný kraj
a prevence kriminality pro rok 2019 - Ivo Grüner
44. Účelové dotace na ochranu měkkých cílů - Ivo Grüner
45. Člověk v tísni - pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu -
výzva MAS - Mgr. Zdeněk Honz
46. Dokumenty k poskytování finančních prostředků pro rok 2020 - sociální služby - Mgr. Zdeněk Honz
47. Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně - Mgr. Zdeněk Honz
48. Navýšení vyrovnávací platby - MÚSS Plzeň - Mgr. Zdeněk Honz
49. Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019 - rozdělení dotací -
Mgr. Zdeněk Honz
50. Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých
aktivit pro rok 2019 - 1. sběr žádostí - poskytnutí dotací - Ing. Vladislav Vilímec
51. Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019 - poskytnutí dotací, 1. sběr
žádostí - Ing. Vladislav Vilímec
52. Dotační program Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje pro
rok 2019 - poskytnutí dotace náhradníkům - Ing. Vladislav Vilímec
53. Darování části silnice III/2045 do majetku města Všeruby - Ing. Pavel Čížek
54. Dodatek č. 30 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje, p. o. - Ing. Pavel Čížek
55. Poskytnutí finanční podpory de minimis společnosti Arriva střední Čechy s.r.o.
na provoz mezinárodní autobusové linky č. 000255 - Ing. Pavel Čížek
56. Žádost Správy Národního parku Šumava o poskytnutí dotace za účelem
částečného krytí nákladů projektu ekologické dopravy Zelené autobusy v NP
Šumava 2019 - Ing. Pavel Čížek
57. Žádost města Bělá nad Radbuzou o poskytnutí dotace na provoz Cyklobusu
Český les pro rok 2019 - Ing. Pavel Čížek
58. Uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Karlovarského kraje -
Ing. Pavel Čížek
59. Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o.
a delegování kraje na tuto valnou hromadu - Ing. Pavel Čížek
60. Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné
cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2019 - poskytnutí dotací -
Ing. Pavel Čížek
61. Prodloužení termínů pro realizaci projektů a pro předložení finančního
vypořádání dotací z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky
a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 - Mgr. Ivana Bartošová
62. Poskytnutí dotací - podpora aktivit cestovního ruchu v rámci oblastního
a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji 2019 - Mgr. Ivana
Bartošová
63. Poskytnutí neinvestiční dotace z programu Podpora preventivních aktivit
a výchovy k toleranci titulu Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového
chování v Plzeňském kraji v roce 2019 - Mgr. Ivana Bartošová
64. Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu Podpora
mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2019 - Mgr. Ivana Bartošová
65. Dodatky ke zřizovacím listinám - Mgr. Ivana Bartošová
66. Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu Podpora
volnočasových aktivit v Plzeňském kraji - Mgr. Ivana Bartošová
67. Zrušení obchodní společnosti Školní statek Klatovy - Činov, s.r.o. - Mgr. Ivana
Bartošová
68. Poskytnutí účelových neinvestičních finančních dotací v rámci dotačního
programu Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2019 - Ing. Milena
Stárková
69. Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Ekologické investiční
projekty 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv - Mgr. Radka Trylčová
70. Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program
Podpora ochrany lesa v PK 2017+ - Mgr. Radka Trylčová
71. Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ochrana přírody 2019 -
Mgr. Radka Trylčová
72. Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2019 - Mgr. Radka Trylčová
73. Poskytnutí individuální dotace na podporu činnosti Zoologické a botanické
zahrady města Plzně, příspěvkové organizace - Mgr. Radka Trylčová
74. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje -
Ing. Václav Štekl
75. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje –
Jan Látka
76. Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje -
Mgr. Bohuslav Ebermann
77. Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK - Mgr. Jan
Šašek
78. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK -
Mgr. Jaroslav Šobr
79. Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva
Plzeňského kraje - Petr Vanka
80. Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže
Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc. Jiří Struček
81. Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva
Plzeňského kraje - Bc. Světlana Budková
82. Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje -
Mgr. Rudolf Salvetr
83. IZ - Plán zahraničních pracovních cest členů Rady Plzeňského kraje v roce
2019 - Bc. Josef Bernard
84. Dotazy, podněty a připomínky členů ZPK
85. Diskuse, různé
Závěr

Autor: Václav Cinádr