Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 1. 2. 2021

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 1. 2. 2021

1. 2. 2021

3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje proběhne 1. 2. 2021 od 10:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 174/1.patro, Plzeň, Škroupova 18

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 1. 2. 2021

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 1. 2. 2021

Program:
Zahájení, úvodní formality
1. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
2. Zpráva z činnosti Rady Plzeňského kraje - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
3. Změna uvolněných funkcí předsedů výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
4. Volba předsedy a členů Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
5. Volba nových členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad - Ing. Josef Bernard
6. Změna stanov a zakladatelských listin nemocnic Plzeňského kraje a společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
7. Prodloužení termínů realizace projektů - Ing. Josef Bernard
8. Individuální dotace „Studie proveditelnosti propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeňskou aglomerací“ - Ing. Josef Bernard
9. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Hrad Nečtiny – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Nečtiny - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
10. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Bořice u Domažlic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Zahořany - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
11. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Lhotka u Terešova, Výrov u Kralovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany, Plzeň-sever x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
12. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vejprnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Amesbury - Plzen Vejprnice s.r.o. - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
13. Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, Klatovy a Plzeň – sever x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
14. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Česká Kubice - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Česká Kubice - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
15. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Mokrosuky - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mokrosuky - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
16. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Útušice, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Útušice a v k. ú. Robčice u Štěnovic, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Útušice - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
17. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Břasy, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Břasy a v k. ú. Stupno - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
18. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Všenice, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Všenice - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
19. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Mochtín, bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Mochtín a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Srbice u Mochtína - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
20. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic PK, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Bolevec a v k. ú. Senec u Plzně, bezúplatný převod pozemku v k. ú. Újezd a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Křimice - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
21. Výkup pozemku v k. ú. Stříbro – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x Lesní společnost Teplá, a. s. - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
22. Výkup pozemku v k. ú. Vílov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VV - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
23. Prodej pozemků v k. ú. Velenovy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x KS, MB, JŠ, ZŘ - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
24. Prodej pozemku v k. ú. Nová Huť – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x VK a JK - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
25. Prodej pozemků v k. ú. Smolov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JP - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
26. Smlouva o smlouvě budoucí směnné části pozemků v k. ú. Stříbro – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x Industrial Park Stříbro, s. r. o. - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
27. Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany, k. ú. Cheznovice, k. ú. Mýto v Čechách; středisko Plzeň-sever, k. ú. Horní Bělá, k. ú. Lhotka u Nekmíře - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
28. Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků - Mgr. Rudolf Salvetr
29. Schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací schválených v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2021 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport - Mgr. Rudolf Salvetr
30. Poskytnutí účelové dotace Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni - Mgr. Rudolf Salvetr
31. Dodatek ke zřizovací listině - Mgr. Rudolf Salvetr
32. Dotace v oblasti památkové péče - prodloužení termínů pro realizaci akcí a předložení finančního vypořádání - PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
33. Poskytnutí účelové dotace v oblasti kultury společnosti iREPORT s.r.o. - PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
34. Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2021 - poskytnutí neinvestičních dotací - PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
35. Darování ostrůvků na přechodech pro chodce, chodníku pro pěší a cyklostezky do majetku statutárního města Plzeň - Ing. Pavel Čížek
36. Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace pro oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na rok 2021 - Ing. Pavel Čížek
37. Finanční dotace - Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2021 - Rudolf Špoták
38. „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021 - rozdělení dotací - Rudolf Špoták
39. Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory Plzeňského kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 - 2. kolo - neposkytnutí dotace - Rudolf Špoták
40. Dodatek č. 24 zřizovací listiny CSS Stod, příspěvková organizace - Rudolf Špoták
41. Prodloužení termínů pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací přidělených v roce 2020 v oblasti cest. ruchu na částečné pokrytí neinvestičních nákladů spojených s naplněním funkce organizace destinačního managementu - JUDr. Marcela Krejsová
42. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Petr Vanka
43. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 - Petr Vanka
44. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Jiří Pek
45. Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 - Mgr. Jiří Pek
46. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Vladimír Tichý
47. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 - Ing. Vladimír Tichý
48. Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje - MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
49. Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 - MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
50. Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje - Eva Trůková
51. Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 - Eva Trůková
52. Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Jiří Hanousek
53. Plán činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 - Ing. Jiří Hanousek
54. Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraj - Ing. Libor Picka
55. Plán činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 - Ing. Libor Picka
56. Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje - Jiří Uhlík, MBA
57. Plán činnosti Výboru pro sport na rok 2021 - Jiří Uhlík, MBA
58. Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje - Michal Šašek
59. Plán činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 - Michal Šašek
60. Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK - Mgr. Radka Trylčová
61. Plán činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK na rok 2021 - Mgr. Radka Trylčová
62. Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc. Jitka Kylišová
63. Plán činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 - Bc. Jitka Kylišová
64. Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Michaela Opltová
65. Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 - Ing. Michaela Opltová
66. Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje - JUDr. Milan Chaloupka, MBA, LL.M.
67. Plán činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj na rok 2021 - JUDr. Milan Chaloupka, MBA, LL.M.
68. Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Jan Šašek
69. Plán činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 - Mgr. Jan Šašek
70. Informativní zpráva odboru ekonomického KÚPK o finančním hospodaření Plzeňského kraje k 31. 12. 2020 - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
71. Dotazy, podněty a připomínky členů ZPK
72. Diskuse, různé
Závěr

Autor: Václav Cinádr