Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Obnova meandrů Černého potoka u Klenčí pod Čerchovem

Obnova meandrů Černého potoka u Klenčí pod Čerchovem

10. 5. 2023

Je úchvatné, když krajina získává svou původní tvář!  Spletité koryto Černého potoka u Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku bylo v minulosti napřímeno, což značně zrychlovalo odtok vody. Státní pozemkový úřad v roce 2021 naštěstí obnovil jeho historickou podobu. A teď má potok zase přirozené meandry a tři průtočné tůně. 

Černý potok u Klenčí pod Čerchovem.

Černý potok u Klenčí pod Čerchovem.

Na sousedních pozemcích bylo vysázeno sto mladých stromků, které nahradí porost vykácený během stavby. Zdejší krajina je tak zas o něco rozmanitější a z Čech do Bavorska už Černý potok tolik nespěchá. 

Koryto Černého potoka je jeden z projektů, který byl realizován i díky Národnímu plánu obnovy (NPO).

Pokud máte podobný zajímavý projekt, podívejte se na web: https://www.zdravakrajinapk.cz/

Autor: Jana Holatová

Fotoalbum