Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Na Horaždovicku mají zbrusu novou pojízdnou prodejnu

Na Horaždovicku mají zbrusu novou pojízdnou prodejnu

8. 1. 2019

V prosinci 2018 uvedl Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko do provozu vlastní pojízdnou prodejnu. Celou historii tohoto projektu odstartovalo zrušení služby pojízdné prodejny původního provozovatele p. Houdka z Horažďovic, která měla v regionu dlouhou historii a velmi dobré jméno. Na autobus pana Houdka čekali obyvatelé obcí se zrušenými prodejnami s netrpělivostí, protože kromě širokého sortimentu měl pro každého velmi vlídné slovo. Nic ale netrvá věčně. 

Na Horaždovicku mají zbrusu novou pojízdnou prodejnu

Na Horaždovicku mají zbrusu novou pojízdnou prodejnu

Region se na začátku roku 2017 ocitl bez potravinové obslužnosti a nikdo si do té doby neuvědomoval, co tato zavedená služba znamená. I když byly obce na tuto skutečnost připravovány, zajištění pokračování služby pojízdné prodejny nebylo vůbec jednoduché.

Největší aktivitu v tomto projektu vzal na svá bedra Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko. Byly analyzovány různé, již zavedené systémy fungování pojízdných prodejen, potravinové obslužnosti a různé formy podpory. Nakonec se podařilo na přechodné období, které nakonec trvalo téměř dva roky, najít nového provozovatele služeb. Starostové obcí, kterých se problém bezprostředně dotýkal, se nakonec rozhodli pro zcela originální způsob řešení, aby nebyli pod případným dalším tlakem provozovatelů a mohli si službu ovlivňovat. Společně se rozhodli pro pořízení vlastní pojízdné prodejny s nastavením příspěvků obcí za služby pro každou zastávku.

Nejdůležitější bylo ale financování celého záměru. Dobrovolnému svazku obcí se podařilo ve spolupráci s Plzeňským krajem iniciovat vznik dotačního titulu v rámci integrovaných projektů i pro podporu pojízdných prodejen. Dobře připravený projekt měl při hodnocení podpory úspěch a dobrovolný svazek obcí nakonec po měsících přípravy a výběrovém řízení pojízdnou prodejnu pořídil.

Jedná se o novou dodávku přizpůsobenou našim potřebám a možnostem. Pojízdná prodejna obsluhuje od prosince 2018 celkem 25 zastávek. Současný provozovatel p. Motlík ze Sušice nám ve svazku zajišťuje služby pojízdné prodejny podle našich potřeb a my věříme, že pojízdná prodejna získá opět svoji slávu.

Pro občany našeho regionu jsme zároveň připravili s novou pojízdnou prodejnou i zcela nový a moderní objednávkový systém sortimentu, aby si zákazníci mohli zajistit objednané zboží i na poslední zastávku. Objednávkový systém je možné využít na internetové adrese www.kupujunas.cz i z mobilního telefonu. Svazek obcí se snaží i to, aby byla služba co nejjednodušší a co nejdostupnější. Budeme rádi, pokud budou občané, pro které je služba pojízdné prodejny důležitá, se službou spokojeni.

Starostům obcí je potřebné poděkovat, že našli odvahu a rozhodli se takovým způsobem, prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Horažďovicko, potravinovou obslužnost podpořit. Velké poděkování patří také Plzeňskému kraji, který tento projekt podpořil částkou 800 000,- Kč. Celý projekt trval od přípravy po realizaci téměř dva roky, ale my věříme, že bude pro obyvatele našeho regionu přínosem a zároveň inspirací pro další.

Autor: Václav Cinádr  |  Zdroj: Václav Vachuška, manažer Dobrovolného svazku obcí Horažďovicko

Fotoalbum