Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Možnosti čerpání dotací na krajinotvorné prvky z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021–2027

Možnosti čerpání dotací na krajinotvorné prvky z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021–2027

13. 6. 2023

Jak čerpat dotace na krajinotvorné prvky?

To se dozvíte na semináří 28. června 2023. Seminář je vhodný  pro zástupce obcí i ostatní žadatele, kteří mají zájem žádat o podporu z OPŽP 2021 - 2027. V rámci prezentací budou účastníkům představeny možnosti čerpání dotačních prostředků, postup a nejčastější problémy v rámci podávání žádostí.

Možnosti čerpání dotací na krajinotvorné prvky z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021–2027

Možnosti čerpání dotací na krajinotvorné prvky z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021–2027

Termín konání:  28. června 2023

Místo konání:    Krajský úřad Plzeňského kraje

                          Škroupova 18, 306 13 Plzeň

                          zasedací místnost zastupitelstva

PROGRAM

  9 00 –  9 30        Prezentace účastníků

  9 30 – 10 00       Představení programu OPŽP 21+ a Zjednodušených metod vykazování

10 00 – 10 30       Péče o zeleň a výsadby – v obcích i ve volné krajině

10 30 – 11 00          Coffee break

11 00 – 11 30       Opatření vázaná na vodu – budování a obnova tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, revitalizace toků.

11 30 – 12 00         Zdravá krajina Plzeňského kraje

12 00 – 13 00       Diskuze

Vstup na seminář je zdarma.

Přihlásit se lze na e-mailové adrese zdenek.myslik@nature.cz, nejpozději do 25. 6. 2023

Fotoalbum