Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Mezi Plzeňským krajem, Jihočeským krajem a Bavorskem na jednu jízdenku

Mezi Plzeňským krajem, Jihočeským krajem a Bavorskem na jednu jízdenku

15. 6. 2023

Mezi Plzeňským krajem, Jihočeským krajem a bavorskými okresy Freyung-Grafenau, Cham a Regen se od 14. června 2023 zjednodušuje cestování veřejnou dopravou – zástupci jmenovaných českých krajů a bavorských okresů stvrzují dlouhodobou spolupráci podpisem smlouvy o vzájemném uznávání jízdních dokladů.

Na území bavorských okresů a částech území Plzeňského a Jihočeského kraje tak bude možné cestovat na vybrané jízdní doklady českých integrovaných dopravních systémů či německých dopravních svazů, čímž se zjednoduší odbavení cestujících v této oblasti a zejména dojde k vzájemnému zlepšení dostupnosti příhraniční oblasti.

Mezi Plzeňským krajem, Jihočeským krajem a Bavorskem na jednu jízdenku

Mezi Plzeňským krajem, Jihočeským krajem a Bavorskem na jednu jízdenku

Trvalému zavedení této tarifní spolupráce předcházel pilotní provoz v minulém roce v menším rozsahu, který si vyzkoušelo několik stovek cestujících. Recipročně z německé strany budou uznávány vybrané německé jízdní doklady na částech území Plzeňského a Jihočeského kraje.

V Plzeňském kraji je potřeba zakoupit jízdenku Turista Plzeňskem a Bavorskem, která je součástí tarifu IDPK. Pro jednotlivce vyjde na 240 Kč, pro skupinu (max. 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let nebo max. 5 dětí do 15 let) na 360 Kč. „Na tyto jízdenky bude možné nově neomezeně cestovat po Plzeňském kraji (vyjma MHD Plzeň), po části území Jihočeského kraje, ale zejména veřejnou dopravou v okresech Freyung-Grafenau, Cham a Regen,“ zmiňuje výhody „přeshraniční jízdenky“ Pavel Čížek (STAN), náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy.

Pořídit jízdenku je přitom velice jednoduché – u průvodčího ve vlaku, u řidiče autobusu, na pokladně ČD, ale také v e-shopu ČD, mobilní aplikaci Můj vlak a v neposlední řadě v mobilní aplikaci Virtuální karta. „Výhodou jízdenky je také skutečnost, že si ji cestující může zakoupit libovolný den, nemusí se vázat pouze na víkendy nebo vybraná období roku,“ doplňuje Pavel Čížek (STAN).

Cestu do Německa je tak možné podniknout prakticky kdykoli. „Na zlepšení možností cestování do Německa Plzeňský kraj a společnost POVED aktivně spolupracovaly s německými partnery již v předchozích letech, přičemž nyní se podařilo dosáhnout trvalého řešení. Poděkování však patří i Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje (Plzeň), spolku Europaregion Donau-Moldau (Freyung) a našim dopravcům, díky jejichž pozitivnímu přístupu je možné mezinárodní spolupráci rozvíjet,“ uvádí Zdeňka Kmochová, ředitelka společnosti POVED, která je organizátorem celého systému IDPK. Do Německa je možné výhodně využít vlakové spojení přes Železnou Rudu nebo Domažlice, kde jsou jízdenky Turista Plzeňskem a Bavorskem akceptovány ve všech vlacích bez omezení. K cestování lze ale také doporučit vybrané sezonní přeshraniční autobusové linky. Linkou 651 se lze z oblasti Domažlic dostat do německých měst Waldmünchen nebo Furth im Wald. V provozu je také linka 982 propojující druhé největší město Plzeňského kraje Klatovy s velice oblíbenýmbavorským lázeňským městečkem Bodenmais. Na trase této linky se nachází též poklidné turistické středisko Lam, ze kterého lze podniknout například pěší výšlap na vrchol Ostrého. V neposlední řadě je na letní sezonu plánován pilotní provoz sezonní víkendové linky 983 z Klatov přes Železnou Rudu na Velký Javor, kde bude možné výše uvedené jízdní doklady také využít.

Přesnější informace o tom, kde jsou jízdní doklady Turista Plzeňskem a Bavorskem nově uznávány, lze nalézt na webu IDPK https://www.idpk.cz/cz/bavorsko a https://www.idpk.cz/cz/jizni-cechy.

Zdroj: https://www.plzensky-kraj.cz/

Fotoalbum