Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Krajský výbor Opltová Michaela

Opltová Michaela

Michaela Opltová (*1985)

Plzeňský kraj

Chtěla bych řešit legislativní problémy hlavně v rámci fungování obcí a měst, života v nich a jejich financování.

e-mail: michaela.opltova@stan.cz

mobil: +420 776 046 901

/michaela.opltova


Proč kandiduji?

Plzeňský kraj je místo s velkým potenciálem a možností rozvoje, hlavně díky své poloze. To však přináší značná úskalí. V okolí města Plzeň, podél dálnice D5 a podél důležitých dopravních tepen vedoucí k hranicím s Německem, roste často až nekontrolovatelně množství obrovských průmyslových areálů a skladů. Je velmi příznivé, že je zde dostatek pracovních příležitostí, ale ne tolik zaměstnanců, aby bylo možné je obsadit. Díky tomu v našich obcích a městech vzniklo velké množství ilegálních ubytoven, pod kterými nemáme jako starostové, potažmo úřady žádnou kontrolu. Nikdo z cizinců není evidován, neodvádí žádné poplatky a je téměř nemožné s těmito lidmi cokoli řešit. Nehledě na to, že většina těchto objektů je v dezolátním stavu a zdrojem problémů soužití s místními obyvateli. Tomuto průmyslovému rozvoji neodpovídá ani kvalita dopravní obslužnosti vedoucí do těchto areálů a už vůbec se neřeší co s těmito halami, které hyzdí naši krajinu bude v budoucnu. Myslím, že se v regulaci a přísnějším přístupu k této problematice velice zaspalo, ale i tak je nutné se k tomu postavit a začít se tímto problémem vážně zabývat. Zpřísnit legislativu ohledně agentur, které pracovní sílu zajišťují, přispět větší kontrole cizinců, například zavedením přechodného pobytu a začít se zabývat tím, že nastane okamžik, kdy pro investory nebudou tyto objekty atraktivní a nám zde zbudou prázdné haly. Právě těmito problémy a dalšími co trápí obce a města bych se ve funkci poslankyně chtěla zabývat.

Proč byste mi měli dát svůj hlas?

Myslím, že na politické scéně našeho státu se stále pohybuje nedostatek mladých, aktivních politiků, o to méně žen. Tato kategorie politiků je podle mého názoru velmi důležitá a vybízí k zájmu o stát i mladší populaci. Chtěla bych řešit legislativní problémy hlavně v rámci fungování obcí a měst, života v nich
a jejich financování. Myslím, že jsem získala spoustu zkušeností ve všech funkcích, které zastávám a mám kvality přispět k rozvoji legislativy v těchto oblastech.

Mé osobní tři programové priority

  1. Financování obcí a kvalitnější legislativa pro efektivnější fungování menších územních celků.

  2. Problematika ilegálních ubytoven a bezpečnost.

  3. Problematika kvality dopravní obslužnosti a nedostatek zdravotní péče v některých regionech Plzeňského kraje. 

Obvyklé otázky a odpovědi:

Jak byste řešila problémy spojené s rostoucím počtem zahraničních dělníků a s činností pracovních agentur?

Odmítám být jen montovnou a skladištěm Evropy. Ale nastalý problém už tu je a je potřeba ho rychle řešit. Ve spolupráci s krajem a Ministerstvem vnitra chci prosadit, aby agentury měly za povinnost evidovat všechny zahraniční dělníky. Jako starostka chci vědět, koho v obci mám. Při dlouhodobé práci v České republice budou povinni se přihlásit k přechodnému pobytu. Jenom náklady dotčených obcí na odpady od nepřihlášených dělníků jsou enormní. Povinně se budou muset přihlásit ke zdravotnímu pojištění. Nebudou tak vznikat dluhy v nemocnicích po nepojištěných. V případě propuštění zaměstnance bude agentura povinna zajistit návrat do země původu. Tohle považuji za selhání státu, legislativa musí být v tomto ohledu zpřísněna. Zpřísnění zákona ale není vše. Ještě zásadnější je důsledná kontrola agentur ze strany státu a dodržování už stávajících zákonů a ukončit vykořisťovaní zaměstnanců nepoctivými agenturami.  

Je podle vašeho názoru vylidňování venkova problém a lze ho nějak zmírnit?

Vylidňování a stárnutí venkova jako problém pochopitelně vnímám. Zmírnit ho lze podporou cestovního ruchu, mnoho oblastí Plzeňského kraje má velký dosud neobjevený turistický potenciál. Dále je to s tím související podpora drobného podnikání s co nejmenšími byrokratickými překážkami. V neposlední řadě je to dobrá infrastruktura a dopravní obslužnost, aby člověk mohl za prací dojet i z odlehlejších oblastí. Dále je to dostupnost lékařské péče a udržení venkovských škol a školek. Všemu napomáhá i čilý společenský a kulturní život, který spojuje generace. To jsou hlavní klíče k tomu, aby mladí a vzdělaní z venkova neodcházeli. Zpřetrháním historických vazeb, vztahu k tradicím, k půdě, ke krajině bychom přišli na venkově o to nejcennější. Věřím ale, že se vše postupně bude obracet k lepšímu.

Podpořila byste Plzeňský kraj, až bude žádat o státní podporu na stavbu budovy Západočeské galerie? 

Ano, podpořila. Postavit budovu galerie bez státní podpory je v současné době nereálné. Ztotožňuji se s memorandem Plzeňského kraje, že budova galerie se bez alespoň 60% podpory ze státního Programu na vybudování regionální kulturní infrastruktury stavět nezačne. Podobné požadavky mají i ostatní kraje. Plzeňský kraj je ale s přípravou stavby rozhodně nejdále. Máme obrovský dluh vůči úžasným sbírkám především meziválečné moderny, které jsou skryty v nevyhovujících depozitářích. Ráda bych, aby se na financování více podílelo i město Plzeň, ne jen poskytnutím pozemků pro výstavbu. Věřím, že nová budova galerie, která vzešla z opravdu kvalitní mezinárodní architektonické soutěže, bude přesahovat i náš kraj.  

Usilovala byste jako poslanec o to, aby stát zlepšil situaci krajských nemocnic, které si stěžují na nerovné podmínky? 

Ano. Za stejnou práci by měly zdravotní pojišťovny platit všem stejně. Státní fakultní nemocnice dnes dostávají za stejnou operaci mnohem více peněz než nemocnice krajské. Krajské nemocnice nikdy nebudou a nemohou konkurovat těm fakultním ve složitých operacích, ale ty jednodušší operace by se měly provádět spíše v nemocnicích krajských a honorovány by měly být tak, jako by je provedla nemocnice fakultní.

Koho byste po lednové volbě nejraději viděla ve funkci prezidenta ČR a proč?

Pana profesora Jiřího Drahoše. Je to nejen špičkový vědec, ale má i skvělé organizační schopnosti, což předvedl ve vedení Akademie věd. Potřebujeme do čela státu člověka, který se bude prezentovat v Evropě klidně a sebevědomě. Jen tak budou naše názory a zájmy brány opravdu vážně. Pozice stálého potížisty - kverulanta, do níž se stylizovali naši dva poslední prezidenti, České republice příliš neprospěla. Myslím, že za prezidenta si někoho tak noblesního, vzdělaného, inteligentního a kultivovaného už zasloužíme.

Které dopravní či obecně infrastrukturní stavby v Plzeňském kraji považujete za důležité a budete podporovat jejich realizaci a proč?

V Plzni je prioritou dostavba druhé části západního okruhu z Křimic na Severní předměstí Plzně – teprve po jejím dokončení nová silnice naplno převezme roli komunikace, která uleví provozu v Plzni a zrychlí objízdnost pro občany okolních obcí.

Další prioritou je budování obchvatů kolem obcí, které jsou sužovány enormní tranzitní dopravou, například Přeštice, Klatovy, Plasy, Babylon a další.

Modernizace železnice Plzeň – Domažlice. Tato stavba zrychlí a rozšíří vlakové spojení z Prahy do Mnichova. Elektrifikovaná trať posílí konkurenceschopnost železnice.

V neposlední řadě je prioritou více peněz do krajských rozpočtů na rekonstrukci a výstavbu silnic II. a III. tříd. Vnitřní dluh na rozbitých silnicích je enormní a je potřeba urychlit nápravu.
 

Naším regionem dlouhodobě hýbe otázka dalšího vývoje  NP Šumava. Je vám bližší koncept ochrany přírody spojený s určitými omezeními pro návštěvníky nebo rozvoj území s důrazem na obyvatele NP?

To je velmi ošemetná otázka, která rozhodně nemá jednoduché řešení. Nemyslím si, že to je buď A, nebo B. Dobrá ochrana přírody může jít ruku v ruce i s rozvojem regionu a životem místních obyvatel. Nemám ráda přehnané extrémní názory, jako je zvát někoho ekoteroristy na jedné straně a „aktivistické“ strašení těžařskými firmami a zlými developery na straně druhé. Ochrana tak vzácné přírody je nutná. Přítomnost národního parku přináší regionu prosperitu. Vše souvisí i s mojí předchozí odpovědí. Šumava musí být i dobrým místem pro život, jak tomu vždy v historii bylo. Bez lidí by byla jen mrtvým skanzenem. 

 


Funkce

Vzdělání

2002 - 2005 Hotelová škola Plzeň
2007 - 2010 Západočeská univerzita
2010 - 2012 Metropolitní univerzita, Regionální studia a mezinárodní obchod

Zaměstnání

  • Starostka obce Kozolupy

Zkušenosti

2010 - dosud starostka obce Kozolupy
2012 - dosud předsedkyně Mikroregionu Touškovsko
2014 - dosud předsedskyně DSO Čistírna odpadních vod Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves
2016 - dosud místopředsedkyně MAS Radbuza
2015 - dosud členka Komory Svazu měst a obcí ČR