Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Kraj vyhlašuje kotlíkové dotace. Očekává velký zájem

Kraj vyhlašuje kotlíkové dotace. Očekává velký zájem

26. 9. 2019

Pro majitele nemovitostí v Plzeňském kraji vyčlenilo Ministerstvo životního prostředí ČR přes 200 milionů korun.
 

Kraj vyhlašuje kotlíkové dotace. Očekává velký zájem

Kraj vyhlašuje kotlíkové dotace. Očekává velký zájem

Třetí a zároveň poslední vlnu kotlíkových dotací spouští 1. října 2019 Plzeňský kraj. Ten z dotačního titulu Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III rozdělí mezi žadatele 230 milionů korun na výměnu zdrojů vytápění. Titul je určený pro vlastníky rodinných domů, kteří je vytápějí kotli emisní třídy 1 nebo 2. Příjem žádostí bude otevřený do 30. září 2020 nebo do vyčerpání finančních prostředků. Cílem titulu je zlepšit ovzduší v kraji.

ŽÁDOST A PŘÍLOHY

Zájemci musejí podat žádost elektronicky přes webovou aplikaci e-dotace, která je dostupná na stránkách Plzeňského kraje. Poté je nutné do deseti pracovních dnů od podání žádosti poštou nebo osobně doručit povinné přílohy na podatelnu Krajského úřadu, tzn. formulář žádosti o poskytnutí dotace, fotodokumentaci nynějšího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, doklad o kontrole technického stavu a provozu současného kotle na pevná paliva s ručním přikládáním s příkonem 10 až 300 kW, doklad o konkrétním typu budoucího zdroje s označením SVT kódu a kopii smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu.

adatelé si jako nový zdroj mohou pořídit tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s ručním nebo automatickým podáváním paliva nebo plynový kondenzační kotel. „Letošní vlny dotace se týká jedna výjimka žadatelé si už nemůžou z dotačního titulu pořídit kotle pouze na uhlí či v kombinaci s peletami,“ řekl náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů Jan Kříž.

PLYNULÉ ČERPÁNÍ

Uchazeči mohou získat také bonus ve výši sedm a půl tisíce korun v případě, že vlastník domu výměnu kotle provede v tzv. prioritní oblasti, ve které je zhoršené ovzduší. Patří sem například Nýřany, Ejpovice, Dobřany, Stříbro či Sušice. Kompletní seznam těchto lokalit v Plzeňském kraji je dostupný na webových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.

Vedení kraje očekává, že o dotace bude zájem, a doufá, že přihlašování do projektu půjde hladce. „Chceme upozornit žadatele, že jsme připraveni, přesto ale není nutné podávat žádosti v prvních hodinách. Neradi bychom, aby se nám zhroutil systém a vše by se zpomalilo. Předešlé výzvy byly plynulé, proto doufáme, že letos tomu nebude jinak,“ sdělila radní kraje pro životní prostředí a zemědělství Radka Trylčová. Podle ní by lidé měli financí využít, protože od roku 2022 bude vytápění domů kotli první a druhé emisní třídy zakázáno a kotle emisní třídy 3 se již nebudou prodávat.

TEPELNÁ ČERPADLA

Program má podle Kříže hned několik efektů. „Kromě toho, že zlepšuje kvalitu ovzduší, výrazně také pomáhá s energetickou úsporou,“ upozornil náměstek.

Kříž uvedl, že v předchozích dvou vlnách byl v kraji největší zájem o příspěvek na tepelná čerpadla. „Během první výzvy na ně činil podíl žádostí 29 procent, ve druhé etapě dokonce 52 procent, což je jedno z nejvyšších čísel za kraje v celé republice. Je to sice nejdražší zdroj, čímž se snižuje celkový výsledek kotlíkových dotací, čerpadlo je však zároveň nejčistší zdroj vytápění,“ popsal.

Enormní zájem o tepelná čerpadla si Trylčová vysvětluje tím, že Plzeňský kraj je jeden z bohatších v republice. „Jsem velice ráda, že se využívá tento nejekologičtější zdroj. Jsou potřeba ve městech, která se nacházejí v dolíku, tam se zatopí a je nedýchatelno,“ vysvětlila radní.

Podle vedoucího odboru životního prostředí Krajského úřadu Martina Plíhala se emisní limity překračují právě kvůli lokálním topeništím. „Přesto jsme však smogovou situaci řešili naposledy v roce 2017,“ uvedl Plíhal.

V první vlně kraj rozdělil více než 250 milionů a ve druhé přes 223 milionů korun. Díky dotaci vyměnilo kotle přes 4000 domácností.
 

Autor: Václav Cinádr  |  Zdroj: Barbora Hájková, Deník.cz