Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj ČD v Plzni otevřely novou opravárenskou halu

ČD v Plzni otevřely novou opravárenskou halu

21. 2. 2022

České dráhy dnes slavnostně otevřely moderní opravárenskou halu v Plzni. Národní dopravce tím reaguje na rostoucí počet nových vlaků v regionu a potřebu zajistit pro ně kvalitní zázemí. Opravárenská hala nabízí 400 metrů kolejí, portálový jeřáb s nosností 5 tun a další vyspělé technické komponenty.

ČD v Plzni otevřely novou opravárenskou halu

ČD v Plzni otevřely novou opravárenskou halu

Hlavním důvodem vybudování nové opravárenské haly v Oblastním centru údržby Českých drah v Plzni je zajistit efektivní údržbu moderních bezbariérových jednotek řad 650 RegioPanter a 844 RegioShark. V hale opravárenského centra jsou čtyři koleje o délce 100 metrů a dílny pro opravy komponentů železničních kolejových vozidel. Kromě RegioPanterů a RegioSharků v ní bude možné udržovat vozidla všech řad provozovaných ČD, resp. ČD Cargo a Správou železnic. „Nové moderní zázemí umožní například jednodušší manipulaci s vozidly bez nutnosti rozpojení ucelených souprav. To výrazně sníží časovou náročnost oprav a umožní vozidla vracet rychleji zpět do provozu. Hala je vybavena jeřábem s nosností pět tun a brzy přibydou i moderní montážní lávky na elektrický pohon, které umožní vertikální i horizontální pohyb pro bezpečný přístup k zařízení umístěnému na střechách vozidel. Součástí haly se stanou i přístavky, kde vznikne zázemí pro zaměstnance, sklady, dílny pro opravy a údržbu drobných součástí železničních kolejových vozidel a soustružna,“ popisuje místopředseda představenstva Českých drah Michal Kraus. Součástí stavby haly je i venkovní prohlížecí kanál pro čištění trakčních motorů a přístupová komunikace pro složky IZS a manipulační techniku.

„Plzeň se stává významným centrem, kde provozujeme moderní ucelené jednotky o více vozech. Dodávky nových vozidel musí jít ruku v ruce se zajištěním infrastruktury. V Plzeňském kraji už jezdí 24 jednotek RegioPanter a 17 souprav RegioShark a právě pro tato vozidla potřebujeme moderní zázemí pro jejich kvalitní a efektivní servis,“ řekl člen předsednictva ČD Jiří Ješeta při otevření nové haly.

Stávající pracoviště již kapacitně a technologicky nevyhovovalo počtu a typu vozidel, které má západočeské Oblastní centrum údržby na starosti. Na základě nově uzavřených smluv v rámci regionální dopravy se totiž zvyšuje počet servisovaných vozidel. „Uvedení nových jednotek RegioPanter pro náš kraj v průběhu loňského roku bylo velkou událostí, jsem proto velmi rád, že teď v Plzni vzniklo i nové zázemí pro údržbu těchto vlaků. Nová hala je nabitá moderní technikou a já myslím si, že o vlaky tu bude skvěle postaráno,“ dodává náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Do konce letošního roku by měla být hala vybavena i dotykovými obrazovkami, které umožní digitalizaci pracovní činnosti zaměstnanců provádějících údržbu vozidel. Zaměstnanci tu tak budou vykazovat svou práci elektronicky, nicméně díky obrazovkám budou také moci prohlížet výkresy opravovaných částí souprav a dokonce i přímo objednávat náhradní díly.

V rámci projektu bylo investováno přibližně 200 milionů korun. Na místě nově otevřené opravárenské haly dříve stálo kolejiště. Stavaři tu také zdemolují dvě drobné stavby, které v minulosti sloužily jako zázemí obsluhy zauhlování parních lokomotiv. Před zahájením výkopových prací tu byl také proveden pyrotechnický průzkum, protože na konci druhé světové války bylo seřaďovací nádraží včetně depa cílem leteckých náletů spojeneckých vojsk.

Kromě jednotek RegioPanter a RegioShark se plzeňské středisko údržby ČD stará o 73 elektrických lokomotiv, 15 motorových lokomotiv a zhruba 180 osobních vozů.

Nová hala ale není v oblastním centru údržby v Plzni poslední investicí. Připravuje se tu i stavba nové celoročně využitelné myčky. Měla by být situována v blízkosti stávajícího areálu.

České dráhy budou v modernizaci infrastruktury pokračovat i na dalších místech v České republice. Jedná se především o výstavbu hal údržby, myčky nebo sanitární koleje. Další podobné stavby se chystají v Chebu, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě nebo v Olomouci.

Hlavní údaje o vybavení modernizované haly:
• čtyři koleje, každá o užitné délce 100 metrů pro možnost údržby ucelených souprav,
• sloupkový kanál ve všech kolejích,
• portálový jeřáb s nosností minimálně 5 tun, který umožní výměnu komponentů umístěných na střeše vozidel,
• montážní lávky pro přístup na střechy vozidel,
• rozvod stlačeného vzduchu,
• rozvod vody pro zbrojení vozidel,
• dílny, sociální zázemí, skladové prostory.
 

 

Autor: Václav Cinádr  |  Zdroj: www.plzensky-kraj.cz