Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Aktuality V Klatovech zdarma pomůže právník. Začínají letošní pravidelné poradny

V Klatovech zdarma pomůže právník. Začínají letošní pravidelné poradny

8. 1. 2014

Bezplatnou právní poradnu nabízí každý týden klatovská radnice. Pro radu si tam mohou přijít lidé z celého regionu. Poradna funguje už několik let, slouží především k prvotní informaci o právním problému.
V Klatovech zdarma pomůže právník. Začínají letošní pravidelné poradny

V Klatovech zdarma pomůže právník. Začínají letošní pravidelné poradny

Poradnu zajišťují jednou týdně členové České advokátní komory. 
 
„Lidi zajímají dva okruhy otázek. Jednak jsou to záležitosti komunální a druhým takovým velkým okruhem jsou otázky rodinné a majetkové,“ říká místostarosta Jiří Štancl, bezpartijní za Sdružení pro Klatovy SNK-ED. 
 
Advokát jim pomůže zorientovat v situaci, poradí, jak ji řešit, a případně na jaké orgány se mají obrátit. Na náročnější úkony ale v poradně není ani čas, ani místo. 
 
„Předmětem té poradny je poskytování prvních informací, to znamená není určená například k sepisování listin, žalob nebo smluv. Není ani určená k detailnímu rozboru třeba budoucího soudního sporu. K tomu všemu pak musí klient vyhledat službu advokáta. Ale je určena pro takovou první orientaci, pro řešení jednoduchých otázek,“ vysvětluje Štancl. 
 
Právní poradna funguje už několik let a lidé její služby také hodně využívají.  
 
„Ta čekárna bývá plná lidí, takže ve tři hodiny, kdy poradna začíná tam bývá mezi 10 až 15 lidmi,“ uvádí místostarosta. 
 
Vymezený čas podle něj dostačuje. „Sám vím z vlastní zkušenosti, že pokud v pět hodin odpoledne nejsou všechny žádosti uspokojeny, tak ten advokát tam čeká až do doby, než skutečně vyřídí všechny zájemce,“ doplňuje. 
 
Bezplatnou právní poradnu v Klatovech mohou zájemci navštívit každou středu mezi patnáctou až sedmnáctou hodinou v prostorách městského úřadu. Předem se objednávat nemusejí. 
 
 
Bezplatná právní poradna v Klatovech
každou středu 15:00 - 17:00
budoba Městského úřadu Klatovy, nám. Míru 63, vchod z průjezdu, 1. patro, č. dv. 54