Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Aktuality Rušení vojenského újezdu Brdy aneb jak vytvořit problém

Rušení vojenského újezdu Brdy aneb jak vytvořit problém

28. 2. 2014

Dle zpráv z médií by mnohý občan mohl nabýt dojmu, že se o brdský vojenský prostor perou starostové i kraje Plzeňský a Středočeský. Skutečnost je mnohem prostší.
Rušení vojenského újezdu Brdy aneb jak vytvořit problém

Rušení vojenského újezdu Brdy aneb jak vytvořit problém

Před více než 2 lety navrhlo ministerstvo obrany z důvodu nepotřebnosti zrušení vojenského újezdu Brdy a omezení rozlohy dalších vojenských prostorů. První reakcí starostů obcí byla starost o ochranu přírody na tomto přírodně cenném území. Ministerstvo obrany spolu s MŽP zahájilo přípravu Chráněné krajinné oblasti Brdy, která by na jedné straně chránila přírodu a na druhé straně nebránila běžnému lesnímu hospodaření, neboť velkou část Brd pokrývá hospodářský les ve správě vojenských lesů. Ministerstvo obrany po dobu jednání postupně připravuje opuštění velké části prostoru a provádí pyrotechnickou likvidaci munice. Agentura ochrany přírody pokračuje v procesu přípravy CHKO. Města a obce postupně řešily s příslušnými orgány státu problémy se zdroji vody, s průjezdností komunikací, s protipovodňovou ochranou. Pozemky v celém újezdu jsou v majetku státu a obce deklarovaly, že ve svých územních plánech budou respektovat ochranu přírody a nedovolí v něm žádné velké developerské projekty.
 
Také se řešil problém správního členění. Republika se totiž dle zákona dělí na katastry obcí a vojenské újezdy. Zruší-li se tedy vojenský újezd, jeho území se musí přičlenit do katastrů obcí. Návrh provádí ministerstvo vnitra. To navrhlo, že se obcím vrátí původní katastry, které jim újezd „ukrojil“ v roce 1949 a katastry 4 zaniklých obcí se rozdělí mezi obce sousední. Návrh rozdělení katastrů zaniklých obcí zvýhodnil zejména některé obce Středočeského kraje v oblasti Příbramska. S návrhem Ministerstva vnitra souhlasilo 35 obcí, nesouhlasila pouze Příbram, které újezd žádné historické území v roce 1949 neubral. Hranice krajů vedou po hranicích obcí a tak je logické, že se při návratu částí katastrů obcím v Plzeňském kraji  posune i hranice mezi oběma kraji. Všechny výše zmíněné návrhy zapracovala do návrhu zákona vláda Petra Nečase a vláda Jiřího Rusnoka. Vláda Bohuslava Sobotky v procesu zatím  pokračuje.
 
V poslední době však do této technické diskuse vstoupil emotivní hlas hejtmana Středočeského kraje a nedávného starosty Příbrami pana Řiháka s tím, že by se neměl rušit tento prostor, ale úplně jiný. Překvapivě se k němu připojil předseda Poslanecké sněmovny PČR a některé obce na Příbramsku. Mediální problém je tak na světě. Vše je nyní v rukou poslanců a senátorů. Mohou rozhodnout o zrušení i ponechání VÚ Brdy. Pokud bude ponechán, zatíží Armádu ČR provozními náklady a anuluje více než dvouletou práci 3 ministerstev. Pokud bude zrušen, bude se pokračovat v postupném řešení dílčích technických problémů.
 
Pavel Čížek
starosta Spáleného Poříčí
předseda KV STAN Plzeňského kraje

Autor: Pavel Čížek