Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Tiskové zprávy Michaela Matoušková o boji s covidem: Jsme připraveni!

Michaela Matoušková o boji s covidem: Jsme připraveni!

22. 11. 2021

Michaela Matoušková o boji s covidem: Jsme připraveni!

Michaela Matoušková o boji s covidem: Jsme připraveni!

Podtitulek: Očkovací kamion jezdí na malé obce i do firem

Případně dohromady: Michaela Matoušková o boji s covidem: Jsme připraveni! Očkovací kamion jezdí na malé obce i do firem

S blížící se zimou začala raketově stoupat čísla nakažených. Epidemie koronaviru je opět tématem číslo jedna. Dvojnásob to platí pro Michaelu Matouškovou, která má jako náměstkyně hejtmana Pardubického kraje na starosti zdravotnictví. V rozhovoru představuje, jak hejtmanství bojuje s epidemií, jak je na tom Pardubický kraj s očkováním proti koronaviru a zamýšlí se také nad povolebním děním v naší zemi.

Na podzim se znovu naplno rozjela epidemie. Co to znamená pro Pardubický kraj, případně pro vás jako náměstkyni pro zdravotnictví? Jaké kroky podnikáte? 

Každý den sledujeme vývoj vývoj postupu epidemie, obsazenost v akutní péči a plánujeme cesty mobilního očkovacího týmu včetně provozu stacionárních očkovacích míst. Snažíme se dostat mobilní očkovací tým co nejblíže občanům, aby zejména ti starší, ale i ti, kteří se rozhodují na poslední chvíli, mohli být očkováni co nejblíže svému bydlišti. Tuto možnost jsme se rozhodli nabídnout právě z důvodu prozatím nedostatečné sítě očkování u praktických lékařů. Mobilní očkovací tým tak brázdí napříč krajem zejména tam, kde jsou jeho návštěvě starostové nakloněni. Ne všude totiž tento zájem je.

Hned po svém nástupu na kraj jsem ustanovila pracovní skupinu Krajského dispečinku lůžkové péče, který pomáhá s případným překladem pacientů z akutní do následné péče a to jak covid pozitivních, tak negativních. V zimních měsících to byla jediná možnost, jak uspokojit více než 500 pacientů v našich nemocnicích a řádně se postarat o jejich uzdravení. Týdně jsme do našich příspěvkových organizací následné péče, rehabilitační péče, ale i dalších překládali více než 50 pacientů z našich pěti nemocnic. V tuto chvíli jsme opět připraveni na již vyzkoušený systém znovu najet. Máme aktualizované pandemické plány, pracovní skupiny se pravidelně jednou týdně scházejí a monitorují situaci. 

V čem je tahle vlna epidemie jiná? 

Má mnohem rychlejší nástup, lidé mají těžší průběhy. Může to být způsobeno mutací viru, kdy především mutace delta nese tyto znaky. V nemocnicích však leží i pacienti očkovaní. To způsobuje značné otázky ve veřejném prostoru. Je třeba se však problematice podívat více na zoubek. Tito očkovaní jsou v případě našich nemocnic ve většině případů staršího věku a polymorbidní. Zbytek pacientů je neočkovaných. Samozřejmě situace se může v čase různě vyvíjet, ale pokud bychom měli předcházet zhoršenému vývoji, pak by se dle mého názoru měli trasovat a testovat i lidé očkovaní. Dle dostupných výzkumů sice přenášejí virus v menším množství a kratší dobu, ale děje se tak. Vládní nařízení by proto bylo třeba upravit dle těchto odborných závěrů. Otázka očkování je v naší společnosti velmi polarizující a dle mého názoru by neměla být výhoda očkování cílena na možnost využívání služeb, ale na vlastní odpovědnost vůči zdraví svému i ostatních. Měla bych i odvážnější řešení v podobě částečného hrazení nákladů na léčbu v případě hospitalizace neočkované osoby, ale v tomto případě by měla zároveň existovat možnost se na takovou léčbu připojistit u komerčních pojišťoven.

Jak je na tom Pardubický kraj s očkováním?

V Pardubickém kraji je 55,6 % lidí očkováno s ukončovací dávkou. V posledních dnech však začíná stoupat procento lidí očkovaných první dávkou, kterých zde máme 1,6 %. Dále pak 7,6 % obyvatel Pardubického kraje prodělalo onemocnění. Největší proočkovanost má kraj Vysočina s 60,3 % a nejméně proočkovaný je Olomoucký kraj s 52,7 %. Rozdíly to jsou opravu minimální a stav proočkovanosti bohužel vůbec neplní cíl, který byl stanoven celostátní strategií. V době, kdy již rok fungují očkovací místa v krajích, by mělo dojít k aktivování dalšího stupně očkování a to u praktických lékařů. Velikost balení vakcíny i podmínky skladování již byly upraveny a tak nic nebrání tomu, abychom očkování přenesli, jako každé jiné, na praktické lékaře. Osobně mi připadá, že tlak státu na jednání s praktickými lékaři je minimální, přitom očkování je prozatím jediná možnost, jak pandemii oslabit. Samozřejmě vedle toho bychom se měli cíleně zaměřit i na prevenci, kterou si dokáži představit jako motivační program zdravotních pojišťoven. Je třeba posilovat přirozenou imunitu a dbát na zdravý životní styl, pohyb a zdravou stravu. To je ovšem cesta nejen k překonání krize v koronavirové epidemii, ale i v dalších typech onemocnění a civilizačních chorobách. 

Pokud se nepletu, zrovna je na cestách po Pardubickém kraji očkovací kamion. Jaký je o něj zájem?

O očkovací kamion zájem je. Jezdíme s ním jak po obcích a městech Pardubického kraje, tak jsme jeho působení nabídli i větším firmám, sociálním službám a středním školám. Do některých škol, kde byl zájem, jsme již cestu naplánovali. Prostřednictvím mobilního očkovacího týmu však můžeme očkovat pouze lidi starší 16 let, u kterých není vyžadována přítomnost pediatra. Očkování jsme nabídli i základním školám, ale kvůli této podmínce nemůžeme očkovat přímo v místě. Vyčlenili jsme proto pro zájemce ze základních škol volné časy v našich nemocnicích, kam děti dorazí za doprovodu svých zákonných zástupců. Myslím, že očkování dětí je do budoucna další z cest, neboť v zahraničí již vakcínou Comirnaty očkují děti od pěti let. To však prozatím neplatí pro Evropskou unii. Výskyt covidu ve školách u dětí mladších 12 let a neočkovaných je významné a vede k uzavírání tříd, někdy dokonce celých škol, což negativně ovlivňuje jak vzdělanost a sociální kontakt dětí, tak i karantény rodičů a v důsledku snížení příjmů domácností.

V současné době se i prostřednictvím mobilního očkovacího kamionu podávají třetí, posilující dávky. Zde bych po tři čtvrtě roce očekávala, že posilující dávka by již mohla být „upgradovaná” na deltu a další typy mutací. Zatím tomu tak však není, což může být další důvod, proč jsme se epidemie stále nezbavili. To je však otázka celosvětového tlaku a sdružení prostředků na výzkum a vývoj vakcíny. 

Oblast zdravotnictví není jen covid. Nedávno jste otevírali novou psychiatrii v Pardubicích. Jaké jsou další projekty? 

Ano, vedle covidu řešíme právě to, proč jsme kandidovali do krajů. V mém případě to je práce na dostupnosti a kvalitě poskytované zdravotní péče. Připravujeme koncepci zdravotnictví Pardubického kraje, která bude propojovat všechny typy péče a zaměří se i na prevenci. Bude tedy obsahovat prevenci, primární péči, ambulantní péči, akutní péči, následnou a rehabilitační péči a nově také paliativní péči. Zavádíme také nový dotační titul na externí automatické defibrilátory (AED), které budou pořizovány do obcí s delší dojezdovou vzdáleností zdravotnické záchranné služby, nebo třeba tam, kde mají starší strukturu obyvatel. 

Co se týče projektů, máme jich mnoho připravených a nyní stavíme Centrální urgentní příjmy v Orlickoústecké i Pardubické nemocnic a novou nemocnici následné péče v České Třebové, jejíž součástí bude i základna zdravotnické záchranné služby. Letos jsme otvírali nově postavenou psychiatrii v Pardubicích a základny záchranky ve Vysokém Mýtě a na Seči. Nejen v našich pěti nemocnicích, ale i v devíti příspěvkových organizacích kraje probíhají každý rok investiční akce. Rovnoměrně tak rozvíjíme jak akutní, tak následnou a rehabilitační péči v kraji. V tomto volebním období tak dojde k nejvyšším investicím v oblasti zdravotnictví, což mě jako náměstkyni zodpovědnou za zdravotnictví velmi těší. 

Pojďme ještě na závěr k celostátní politice. Už zasedla nová sněmovna. Jak vy osobně, i jakožto členka koaličního expertního týmu, sledujete povolební dění?

Předně mě velmi těší, že se karta obrátila a náš stát má možnost se vrátit k demokratickým hodnotám a směřování. Záměrně píši, že může a pevně v to doufám. Je však na nás, budoucích vládních stranách, zda se své šance chopíme. Situace je totiž velmi těžká. Vedle stále bující epidemie zde máme vydrancovaný státní rozpočet, rozhádanou společnost a důvěra v politiky a politiku snad už téměř vymizela. Stabilizace veřejných financí, investice, výzkum a vývoj, vzdělávání a další jsou velmi důležitá témata, která budou rezonovat celým volebním obdobím. Proto jsem jako členka Předsednictva velmi ráda, že jsme se chopili právě ministerstev, která budou mít v tomto období a v těchto tématech klíčovou pozici. 

Jako členka expertního týmu musím říci, že se nám do budoucího programového prohlášení vlády podařilo prosadit stěžejní témata, která jsme měli v našem volebním programu koalice. 

Doufám, že čas ukáže i to, že ze svých chyb se musíme všichni poučit. A to jak my, tak i kolegové Piráti. Každá chyba nás totiž rozvíjí a dává nám novou zkušenost, díky které se příště budeme umět zachovat jinak a snad lépe. Pro STAN bude čtyřleté volební období velmi důležité, ale zároveň velmi těžké. Právě nyní musíme ukázat, že politika se dá dělat slušně a že různá patra nejsou od sebe oddělená. Naopak, synergie musí nastat právě mezi všemi patry politiky. Příští rok nás čekají komunální volby, budeme mít za sebou dva roky v nových pozicích na krajích, kde jsme také výrazně posílili, a to vše nám doplňují zástupci v Poslanecké sněmovně a Senátu. Jsme silným hnutím, což sebou nese i velkou zodpovědnost nejen vůči našim voličům, ale především vůči naší zemi. Díky tomuto propojení ale máme jedinečnou možnost prosadit rychleji změny, které budou mít přímý a kladný dopad na každého našeho občana. Přeji proto všem politikům Starostů a nezávislých na všech politických úrovních mnoho zdaru, sil a úspěchů prosazovat naše cíle a měnit podmínky k životu nás všech v lepší. 


Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro zdravotnictví, STAN

Autor: Jana Rosenbergerová