Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Přeshraniční projekt o lázeňství

Přeshraniční projekt o lázeňství

11. 4. 2019

Citace textu: „Pardubice/Szczawnie-Zdroj - Lázeňství má v česko-polském pohraničí dlouhou tradici. Na tomto území se nachází jedna z největších koncentrací lázní v obou zemích. Doposud byla lázním, jako nositeli česko-polské spolupráce, věnována minimální pozornost. To napravuje Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM, pro které je otázka lázeňství jedním z osmi společných témat, která jeho zástupci řeší.”

NOVUM

NOVUM

Zúčastnila jsem se za Pardubický kraj zahajovací konference. Partnery jsou kromě Pardubického kraje také Liberecký, Královéhradecký a Olomoucký kraj, Dolnoslezské vojvodství a sdružení polských a českých obcí euroregionů Nisa a Glacensis. Na konferenci  se sešli zástupci polských a českých lázní i místních samospráv. Pro všechny je to možnost sdílení dobré praxe.Hlavním cílem projektu v oblasti lázeňství je vybudování silné sítě spolupráce pro větší a zjímavější  využívání stávajícího potenciálu lázní. Je důležité nejen z pohledu turistického, ale i ekonomického, přilákat ještě větší množství návštěvníků. Z prezentací na konferenci jsem se dověděla, že se spektrum uživatelů lázní v pohraničí dost mění. Přes 60 procent jsou  to klienti samoplátci a lidé, kteří se preventivně starají o svého zdraví. V současné době neexistovaly žádné společné česko-polské ekonomické iniciativy v této oblasti.

Jedním z výstupů zmíněného projektu má být Atlas lázeňství na česko-polském pohraničí. Ten vytvoří katedra geografie Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho součástí budou tematické mapy a profily všech lázeňských míst v celém území podporovaném operačním programem Interreg V-A CZ-PL. Mapy podchytí například lůžkové kapacity,  strukturu návštěvnosti lázní, typologie lázní. Dále bude sledovat historii lázeňských míst a dostupnost z míst hraničních přechodů, napojení lázeňských míst na stávající infrastrukturu, cyklostezky a významné turistické trasy či všeobecnou dopravní dostupnost lázeňských míst. Atlas bude sloužit pro představitele lázní, pracovníky informačních center, zástupce obcí, regionálních sdružení a státní správu na podporu rozvoje cestovního ruchu v oblasti česko-polského pohraničí. Je plánováno, že z elektronické verze atlasu bude moci být vytištěna jakákoli tématická část a použita k výrobě skládaček a jiných prospektů. Tisk už není součástí zadání. Brožurky si budou moct dát zpracovat v „papírové podobě” zájemci na své náklady.

Otázka lázeňství se tímto projektem zařadí mezi další obasti mezinárodní spolupráce.  Důležité je proto zachování a rozvíjení  příjemné lázeńské atmosféry a přírodních podmínek včetně bohaté zeleně a ochrany zdrojů.

Hana Štěpánová, radní  Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace (STAN)

 

Autor: Hana Štěpánová

Fotoalbum