Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Chceme evropské peníze rovnou pro obce, města a jejich sdružení

Chceme evropské peníze rovnou pro obce, města a jejich sdružení

12. 4. 2013

U vjezdů do některých obcí uvidíte od 10. 4. 2013 cedule s nápisem „Máme nárok na evropské peníze!“.
Chceme evropské peníze rovnou pro obce, města a jejich sdružení

Chceme evropské peníze rovnou pro obce, města a jejich sdružení


        Vyvěšení tohoto sloganu je celostátní akce, v Pardubickém kraji se zapojilo 45 obcí. My, starostky a starostové chceme to, aby se i další lidé dověděli o Druhé zlínské výzvě. V té žádáme, aby co nejvíce prostředků určených pro integrovaný rozvoj území, minimálně  65%, bylo prakticky nárokovým systémem čerpáno přímo obcemi, městy a jejich sdruženími. Chceme zároveň, aby  byl systém legislativně zjednodušen.
       Před několika lety, kdy vznikla Zlínská iniciativa, která nabádala obce a malá města k nespokojenosti  s přerozdělováním národních finančních prostředků, jsme příliš nevěřili, že se nám podaří změnit financování samospráv a odstranit diskriminaci. I když jsme věděli, že cesta nebude lehká, přesto jsme po několik let, my některé starostky a někteří starostové, usilovali o nápravu a věc se podařila. Od 1. 1. 2013  máme spravedlivější rozpočtové určení daní. Do obecních rozpočtů nám každoročně připlují peníze navíc.
       Dnes  se jedná opět o peníze pro naše občany, pro naše samosprávy a pro naše regiony, ale tentokrát o evropské peníze. Úkolem vlády v letošním roce je mimo jiné vyjednat smlouvu s Evropskou komisí. Na základě této smlouvy nám do ČR budou přicházet evropské prostředky v novém rozpočtovém období 2014 – 2020. Toto období je nejspíš posledním, kdy můžeme do naší země  získat nemalé  peníze z fondů EU.
       V současné etapě při čerpání evropských dotací bylo mnoho složitostí  a mnoho chyb. Z toho by mělo být vzato ponaučení a podmínky s Evropskou komisí vyjednat lépe a precizněji, ale přesto vše zjednodušit. Venkovské oblasti by neměly být odsunovány na okraj zájmu. Proto vznikla „Druhá zlínská výzva“, ve které je vyzývána vláda, aby co nejvíce prostředků určených pro integrovaný rozvoj území, minimálně 65%, bylo prakticky nárokovým systémem čerpáno přímo obcemi, městy a jejich sdruženími. Zároveň by čerpání mělo být legislativně zjednodušeno.
        Abychom my, starostky a starostové, upozornili ve svém okolí občany na tento problém, vyvěsili jsme ve středu 10. dubna 2013 cedule při vjezdu do obcí s nápisem „Máme nárok na evropské peníze!“. Na ceduli je ještě obrázek přeškrtnutých hrábí. Ten znamená náš nesouhlas s tím, aby „pod sebe hrabala“ evropské peníze jen jednotlivá ministerstva a poté je přerozdělovala bez znalosti potřeb v jednotlivých regionech převážně velkým městům. I vy, občané, se můžete připojit svým podpisem ke Druhé zlínské výzvě. Najdete ji na adrese: http.//www.Jurencakova.cz//druha-zlinska-vyzva/
                Mgr. Hana Štěpánová, starostka Morašic (u Litomyšle)

 


                            
 

Autor: Mgr. Hana Štěpánová, starostka Morašic (u Litomyšle)