Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Aktuality Nemocnice v Pardubickém kraji pod jednou střechou

Nemocnice v Pardubickém kraji pod jednou střechou

21. 2. 2014

Pardubický kraj připravuje fúzi nemocnic. Lidé se o ní dozvěděli od zástupců kraje a představenstva nemocnic. Před nedávnem řešil Pardubický kraj slučování škol. Nyní připravuje transformaci nemocnic. O prvních krocích informovali zástupci kraje a představenstva nemocnic ve Svitavách.
Nemocnice v Pardubickém kraji pod jednou střechou

Nemocnice v Pardubickém kraji pod jednou střechou

Pardubický kraj má v úmyslu zachovat nemocnice ve svém stoprocentním majetku, všechny s akutní péčí, veřejné, bez vstupu strategického partnera, bez pronájmu někomu jinému. Lékem na jejich udržení je sjednocení řízení pěti současných akciových společností do jedné. Na besedě u pomyslného kulatého stolu ve Svitavách to uvedl první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Připomněl, že stát se dlouhodobě ke krajským nemocnicím chová macešsky a jejich financování nechává na krajích, které tak musejí „ošidit" jiné oblasti.
 
„Za uplynulých deset let jsme posílili rozpočet nemocnic více než miliardou korun, aby mohly dál běžet. V rozpočtovém určení daní krajů ale není na provoz nemocnic určená ani koruna a kraj má roční daňové příjmy 2,5 miliardy korun. Je jasné, že peníze, které posíláme do nemocnic, musejí chybět někde jinde, například ve školství, v sociální péči či v dopravě," uvedl Roman Línek.
Bez fúze injekce
 
Bez realizovaných změn by pravděpodobně akutní nemocnice v Pardubickém kraji potřebovaly na konci letošního roku dalších celkem 180 miliónů do svých rozpočtů. „Fúze je pro další fungování nemocnic bezpečná, s jasným vedením a jasnou transparencí. Transformace je tříletá, uřiditelná a musí být smysluplná. Dohromady tak nemocnice vytvoří silný subjekt s 3,5 tisíci zaměstnanci a 3,4 miliardy obratu," dodal Roman Línek s tím, že do budoucna, právě „pod jednou střechou",  jsou schopné dalšího rozvoje.
 
Předseda představenstva nemocnic Pavel Havíř připomněl, že v únoru 2013 dostalo představenstvo za úkol zpracovat scénář transformace akutní lůžkové péče, který předložilo zastupitelům v červnu a ti jej následně schválili.  Krajská správa před rokem stanovila, že chce zachovat všech pět nemocnic akutní péče, aby zůstaly veřejné, bez vstupu zahraničního kapitálu, bez strategického partnera, bez pronájmu někomu jinému. Za rok vedli řadu jednání, vytvořili společná představenstva nemocnic.
Místo pěti jedna
 
Záměrem je vytvoření jedné akciové společnosti sloučením pěti stávajících při zachování dostupnosti základní péče. „Jen spojením nemocnic bude možné nadále udržet rozsah kvalitní, bezpečné a dostupné akutní lůžkové péče a zároveň jejich ekonomickou životaschopnost. Přínosem bude organizačně jednodušší řízení jedné firmy. Jako velký subjekt v České republice budeme mít silnější vyjednávací pozici vůči plátcům zdravotní péče, to jest zdravotním pojišťovnám, a lepší vyjednávací pozici vůči dodavatelům léků a zdravotního materiálu," upřesnil Pavel Havíř a zdůraznil: „Bez uskutečnění navržených změn by se akutní krajské zdravotnictví zřítilo do finanční i odborné propasti."
 
Spojení do celku zlepšuje řízení nákladů a zajistí jednotnou personální politiku včetně udržení kvalitního zdravotnického personálu, který je hlavní součástí zdravotní péče. V návrhu je jedna společná vnitřní organizační jednotka pro obslužné a technické činnosti. Úspory přinesou společné nákupy zdravotnických prostředků, materiálů i techniky.
 
„Budeme silným a významným partnerem pro zdravotní pojišťovny při vyjednávání o úhradách za poskytnutou zdravotní péči. Jako jedna velká firma budeme více odolní proti negativním vnějším vlivům, jakými jsou úhradová vyhláška, podmínky personálního a technického vybavení či nároky ministerstva či odborných lékařských společností, které stanovují podmínky pro vlastní poskytování péče v jednotlivých odbornostech," vysvětlil Pavel Havíř.
Odborná péče
 
Ředitel Svitavské nemocnice Pavel Kunčák je pro fúzi: „Menší nemocnice nemají v dnešním prostředí zdravotnictví v České republice šanci na dlouhodobé smysluplné fungování – a menší jsou všechny, kromě Pardubické. Spojením vznikne nemocnice velká a silná, která se dokáže lépe přizpůsobit změnám vnějšího prostředí. Jsem přesvědčený, že je to cesta k zachování dostupnosti odborné zdravotní péče pro obyvatele celého Pardubického kraje."
 
Lidé se na setkání zajímali o podrobnosti. „Vznikne jedna organizace s cílem zachovat lékařskou péči. Mám obavu, že se najde nějaký šílenec a uvalí na nemocnici insolvenci. Bude pak pět nemocnic nebo zůstaneme bez péče?" ptal se Libor Zelinka. První náměstek hejtmana Roman Línek dal svitavskému zastupiteli jasnou odpověď. „Nemocnice mají propad 300 milionů. Pardubický kraj chce navýšit základní jmění o 250 milionů. Získáme zdravou nemocnici. Máme ještě obrovský majetek v nemovitostech nemocnic," uvedl Roman Línek. Fúze je podle něho  smysluplný krok. Nemocnice se fúzí dostanou do zdravé kondice, budou bezpečnější. „Kdybychom k fúzi nepřistoupili, deficit by vzrostl," poznamenal Roman Línek.
Rušení oddělení?
 
Padla také otázka, zda se budou rušit oddělení v nemocnicích, nebo je možné, že by obnovili zrušená oddělení v Litomyšli. V Litomyšlské nemocnici skončila v loňském roce hned dvě oddělení, dětské a porodnice. Neplnily požadavky odbornosti a zdravotní pojišťovny odmítly péči proplácet.
 
„Ve chvíli, kdy jsme se stali členy představenstva, řešili jsme situaci, která nastala – personální kolaps. Prioritou bylo zajistit nejvyšší odbornost. Řešili jsme především to, abychom byli schopní zajistit dětem a budoucím maminkám dostatečnou kvalitní  a včasnou péči," připomněl předseda představenstev nemocnic v Pardubickém kraji Pavel Havíř.
 
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo personálně naplnit požadavek úhradové vyhlášky, ukončily pojišťovny smlouvy. „Nepředpokládáme, že by se v budoucnosti podařilo oddělení v Litomyšli obnovit. Z pohledu pojišťoven existuje představa, kterou prezentují, že poskytovatelů akutní léčebné péče je nadbytek," podotkl Pavel Havíř.  Oborová skladba, která je dnes v nemocnicích, by měla zůstat zachovaná.
 
Podle Romana Línka menší nemocnice to budou mít velmi náročné, aby si udržely profesní personál, aby měly dostatek atestovaných lékařů. „Profesním růstem zdravotnického personálu se nikdo systémově nezabýval. To je jedna z věcí, které vedle dožívajících technologií, v nemocnicích čeká," konstatoval první náměstek hejtmana.
Perspektiva
 
Do všech nemocnic má Pardubický kraj díky evropským dotacím připravené  investice do technologií. Zdravotnický personál by měl dostat možnost profesního růstu. Podle Romana Línka kroky, které kraj podniká, jsou  o perspektivě pro zdravotnická zařízení.
 
Konečný verdikt k rozhodnutí o fúzi Radou Pardubického kraje z druhé poloviny prosince je na krajských zastupitelích. Ti rozhodnou 27. února 2014. Fúze je plánovaná k 1. červenci 2014.
 
Autor: Deník/ Redakce Petr Šilar