Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Starostové pomáhají krajině

Starostové pomáhají krajině

27. 8. 2019

Málo vody nebo naopak nárazové deště s přívaly vody a krupobitím přidělávají starosti nejedné obci v Olomouckém kraji. Ucelený balíček, jak bojovat proti suchu představilo hnutí Starostové a nezávislí na začátku prázdnin. Poslankyně Ing. Jana Krutáková vyjela do regionů, aby spolu s kolegy objasnila navrhovaná opatření. V Olomouckém kraji se srpnového semináře s názvem 1000 + 1 cesta pro krajinu zúčastnila dvacítka starostů, a to z Beňova, Dobrčic, Výklek, Hrabové, Lipníka nad Bečvou a dalších obcí.

Starostové pomáhají krajině

Starostové pomáhají krajině

V některých obcích Olomouckého kraje již mají krajinné prvky hotové. Například v městysi Dřevohostice je téměř před dokončením revitalizace rybníků Dračky. Jedná se o obnovu a odbahnění dvou rybníků, vybudování mokřadu a litorálu v lokalitě těsně přiléhající k obci. „Dříve nevzhledné, zarostlé a zanedbané místo se nám podařilo obnovit. Bude sloužit nejen pro zadržení vody v krajině, ale stane se také přirozeným hnízdištěm pro ptactvo a útočištěm drobných živočichů. V neposlední řadě bude lokalita sloužit občanům jako místo stvořené k procházkám či odpočinku,“ objasnil Petr Dostál, starosta městyse Dřevohostice. Akce za cca 3,5 mil Kč byla podpořena z prostředků SFŽP.

Více než deseti upravenými polními cestami na ploše 15 hektarů se mohou pochlubit v obci Tučín na Přerovsku. Při budování polních cest se vždy řídili jejich užitkem a přínosem pro obec. Proto v katastru obce budovali cesty zatravněné, zpevněné i asfaltové. „Obec byla v minulosti mnohokrát postižena přívalovými dešti, voda se valila do obce i s nánosy ornice. V rámci pozemkových úprav byla proto vybudována protierozní opatření, svodné průlehy, zatravňovací pásy i travnaté porosty. Voda, která se nestihne vsáknout, odtéká do Tučínského potoka,“ sdělil Jiří Řezníček, starosta obce Tučín.  

Také jedna z nejmenších obcí Olomouckého kraje Srbce s 84 obyvateli bývala při velkých deštích postižena přívaly vody a nánosy bahna. „Vybudovali jsme svodný průleh, abychom zabránili erozi ornice při velkých deštích. Travnatou plochu jsme osázeli téměř 900 stromy a keři,“ řekla Jana Přecechtělová, starostka obce Srbce.

Krajinná opatření nemusejí být finančně nákladná. Výsadba stromů i keřů, obnova byť jediné historické cesty může značnou měrou přispět k cirkulaci malého vodního koloběhu. Starostové jsou v boji proti suchu připraveni pomoci svým obcím i krajině. Výsledkem bude zadržení vody v krajině, zabránění rychlého vysychání i protierozní účinek.

 

Autor: Yveta Sommerová