Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Stárnutí populace & vylidňování Jesenicka

Stárnutí populace & vylidňování Jesenicka

6. 1. 2020

Na Jesenicku je stárnutí populace dlouhodobým problémem, na který je potřeba se připravit a najít vhodná řešení. S ohledem na aktuální situaci, ale především v dlouhodobém horizontu.

Setkání se seniory

Setkání se seniory

Pokud se o nesoběstačné seniory nemůže postarat rodina, obrací se s prosbou o pomoc na domy s pečovatelskou službou a domovy pro seniory, ty však často praskají ve švech.

„Obec Mikulovice stejně jako další obce na Jesenicku jsou v oblasti stárnutí populace na tom mírně hůře v porovnání se situací v celé ČR. Negativně k tomu přispívá vylidňování našeho regionu. Přestože se snažíme občanům zajistit co nejširší škálu služeb, podporujeme spolkový a komunitní život, abychom je v regionu udrželi, pozvolné vylidňování Jesenicka a přesun obyvatel do velkých center se zastavit nedaří,“ řekl Roman Šťastný, starosta obce Mikulovice.

 

Autor: