Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Rozmanitý podzim v Přáslavicích.

Rozmanitý podzim v Přáslavicích.

11. 12. 2022

Vyhrát volby ještě neznamená klid na práci.

 

Jako dosavadní starostka jsem vedla do voleb kandidátku hnutí STAN v Přáslavicích, kde jsme získali 5 mandátů z 9. Další dva zvolení zastupitelé jsou za KDU-ČSL a 2 nezávislí. Na rozdíl od naší kandidátky, kandidátka volebních soupeřů byla značně křížkována a mandáty získaly osobnosti, ne lídři. Lídr nezávislých, místní podnikatel, byl zvolen až jako druhý náhradník. 

Ing. Jitka Ivanová, DiS., starostka obce Přáslavice

Ing. Jitka Ivanová, DiS., starostka obce Přáslavice

Při oslavách volebního vítězství mě vůbec nenapadlo, co všechno se může ještě dít. Lídr nezávislé kandidátky podal žalobu na neplatnost voleb, kde mimo jiné argumentoval tím, že volební místnost má mnoho oken a dveří. Nejprve soud nařídil veřejné projednání vzhledem k navrženým svědkům navrhovatele, tj. zmocnitelé stran a členové volební komise. Následně soud nařízené veřejné projednání zrušil, takže všem zmíněným soud nejprve doručoval do vlastních rukou předvolání a následně stejným způsobem doručoval změnu projednání žaloby. Navíc jsem právě v této době onemocněla covidem. A začali volat novináři. Bohužel moje odpovědi je neuspokojily, navrhovatel tak stručný nebyl a začaly vycházet články s jeho domněnkami. 

Soud nakonec žalobu po projednání zamítl a potvrdil volební výsledky uveřejněné na www.volby.cz. Ustavující zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno na 1. listopadu. Dne 31. 10. přinesl na obecní úřad uvedený druhý náhradník (lídr nezávislých a navrhovatel v 1 osobě) rezignaci na mandát zastupitele a 1. náhradníka. 

Následovaly chvíle plné telefonátů s odpovědnými pracovníky z Magistrátu města Olomouce, z Krajského úřadu v Olomouci a také s odborem odpovědným za komunální volby na Ministerstvu vnitra. Nebyly jsme si jisti správným procesním postupem po už tak turbulentních měsících a dnech. Bylo důležité, aby vše proběhlo zákonně a se souhlasem odborníků na zákon o obcích. Zastupitelé potřebovali začít pracovat, plánovat a připravovat rozpočet na rok 2023, také je v zájmu obce, aby mohla řádně a bez omezení fungovat.

V úterý 1. 11. , 5 hodin před začátkem ustavující schůze zastupitelstva, jsme obdrželi písemné stanovisko z krajského úřadu, jak přesně postupovat za dané situace. Mezitím bylo zjištěno, že 1. náhradník podal rezignaci špatně, stal se zastupitelem, ale z vážných pracovních důvodů se nemohl zúčastnit ustavující schůze. Další ze zastupitelů zjistil, že chybou Magistrátu města Olomouce leží jeho pověření ještě kdesi na poště. Nutností bylo rychle najít vedoucí pošty partner a pověření převzít.

O co zamotanější a napjatější byly dny před ustavujícím zastupitelstvem, o to pružnější byl jeho samotný průběh, a tím začátek další komunální etapy. Přesně 4 roky a 1 den po prvním zvolení v roce 2018 jsem byla zvolena starostkou obce Přáslavice i pro druhé volební období 2022 – 2026. Stejně tak se stala za hnutí STAN i místostarostka. 

Měsíc listopad se tedy stal novým začátkem pro tým zastupitelů vzešlých z voleb. Z 9 členů zastupitelstva je šest nových tváří.  Na prvním pracovním zastupitelstvu dne 21.11.2022 složil slib 9. zastupitel.  Nejdůležitějším úkolem bylo sestavit takový návrh rozpočtu, aby odpovídal současné době, byl reálný, splnitelný a nezapomínal na všechny činnosti v obci. Ale klid ještě nebude, lídr nezávislých podal údajně podnět k ústavnímu soudu…

Jitka Ivanová, starostka obce Přáslavice