Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Radim Sršeň spolupředsedal regionálnímu fóru pro udržitelný rozvoj

Radim Sršeň spolupředsedal regionálnímu fóru pro udržitelný rozvoj

28. 3. 2024

V polovině března se Radim Sršeň, člen krajského výboru a náměstek ministra pro místní rozvoj, zúčastnil regionálního fóra pro udržitelný rozvoj v Ženevě, kterému také spolupředsedal. Tato událost předchází Politickému fóru OSN na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji (HLPF), které bude následovat ještě v tomto roce.

Radim Sršeň v Ženevě

Radim Sršeň v Ženevě

Každoroční regionální mezivládní fórum je hlavní platformou OSN pro udržitelný rozvoj. Hraje ústřední roli při sledování a přezkumu provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 v souladu s regionálními prioritami a jejích cílů udržitelného rozvoje.

Toto fórum pořádané Evropskou hospodářskou  komisí OSN poskytuje prostor pro hloubkový přezkum stanovených cílů, kterými jsou pro tento rok zejména: vymýcení chudoby a hladu, opatření v oblasti klimatu, silné instituce, mír a mnohé další.

Toto fórum se konalo v době mnoha krizí. V této souvislosti a vzhledem k potvrzení Agendy 2030 se státy a účastníci konference snaží najít účinná, inovativní a krizím odolná řešení, která nám mohou urychlit plnění cílů udržitelného rozvoje.

Pro naplnění cílů udržitelného rozvoje je klíčové více zapojit lokální a regionální úrovně. Spolu se zástupci z celého světa se zde sdílely dosažené zkušenosti, které se budou spolu s výsledky z jednání prezentovat na vysokém politickém fóru v New Yorku, které se bude konat od 8. do 18. července 2024.