Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Projekt Odpady Olomouckého kraje

Projekt Odpady Olomouckého kraje

21. 2. 2023

Zopakují města a obce 20 let starý scénář s prodejem vody do rukou nadnárodních firem, nebo zvolí v případě odpadů cestu municipálního řešení v koordinaci s krajem?

hejtman Josef Suchánek

hejtman Josef Suchánek

Základy projektu Odpady Olomouckého kraje byly položeny před 9 lety, tehdejší dosud platná základní myšlenka byla ve společném řešení odpadů produkovaných v obcích a městech Olomouckého kraje. Další plány spočívaly v záměru vybudovat tzv. odpadovou koncovku, tehdy typicky spalovnu. Projekt si přes velké úsilí nezískal valnou podporu obcí, ty se postupem nejen do projektu nové nehlásily, dokonce z něj i ve velkém vystupovaly. Nevěřily, že jedinou základní myšlenkou projektu je pouze prospěch měst a obcí, což bylo významně posilováno tehdejším projektovým managementem (s podporou politiků), který obcím např. upíral právo vidět studii proveditelnosti. A děly se tam i některé další podivnosti, které ve svém důsledku z projektu vyhnaly mnohé obce. Součástí tehdejšího projektu např. byla participace blíže nespecifikovaného komerčního subjektu, operujícího na trhu s odpady. U něj měly odpady končit. Z mého pohledu významně netransparentní moment celého projektu.

V roce 2020, po nástupu nové krajské rady, byl projekt v podstatě na zavření. Vedení kraje se nakonec rozhodlo o restart celého projektu, neboť základní myšlenka municipálního řešení (tzn. založení akciové společnosti ve výhradním vlastnictví měst a obcí) je stále správná. Pracovní název „restart“ by patrně snesl výstižnější označení „reinkarnace“.

Každopádně usilovnou prací zejména gesčního radního Martina Šmídy (Piráti v koalici PirSTAN) s významnou podporu hejtmana a některých měst, na prvním místě Olomouce, začal slibně se vyvíjející proces redefinice základních cílů projektu na straně jedné, a zároveň práce na obnovení důvěry „nevěřících“ obcí na straně druhé. Z myšlenky spalovny jsme rychle přešli na myšlenku automatické třídící linky na směsný odpad. Základní pointou je fakt, že budoucím vítězem „hry o odpady“ nebudou ti, kteří provozují spalovny, ale ti, kteří budou mít perfektně vytříděný odpad. V rámci přísných kritérií a časových milníků stanovených Evropskou unií. Vlastníci odpadu (tedy města a obce) zabezpečí kvalitativní i kvantitativní kritéria pro třídění a zároveň budou rozhodovat, komu prodají dále netříditelný zbylý odpad ve formě TAPů (tuhé alternativní palivo) ke spálení. O tento odpad se totiž povede zásadní obchodní soutěžení.  

Municipální akciová společnost učinila zásadní kroky k vybudování struktury a zejména k pořízení EU dotacemi podpořené třídicí linky, vč. zabezpečení financování. Nadnárodní specializované firmy v tomto postupu oprávněně ucítily vážnou konkurenci pro příští vývoj trhu s odpady a v posledních několika měsících vytáhly do „protiútoku“ ve prospěch svého řešení, opticky pro obce „zadarmo“. A nabízejí, že služby, které bude poskytovat municipální akciovka (s finančním vkladem měst a obcí od statisíců až po řádově sta milionu) budou mít města a obce zadarmo a ve stejné kvalitě. Dlužno dodat, že v některých městech je tato taktika úspěšná a zastupitelstva na ni slyší. V rámci nutného zjednodušení uvedu, že města (jejich vedení) zapomínají, že nadnárodní firmy své investice budou chtít každopádně zpátky, a za druhé budou v rámci svého přirozeného chování (které je v pořádku) generovat zisk, který patří akcionářům – tedy zahraničním matkám. Tzn. tyto peníze si vezmou zpátky ve formě poplatků za odpadovou službu. Platit ji budou města a obce, tedy občané. A bude to na desítky let. Zbytek příběhu všichni známe z letitého vývoje vodárenských společností na našem území.

Objektivně je situace pro městská a obecní zastupitelstva velmi složitá. Celý projekt (a řešení) dalece přesahují jejich funkční období, to zaprvé. Municipální projekt nutí obce a města investovat značné sumy do řešení. A někteří nechtějí vidět fakt, že si tak kupují podíl na firmě, o které budou z definice vždy spolurozhodovat. A spíš zdůrazňují „zbytné náklady“. Zásadní rozhodnutí, která ovlivní další vývoj projektu a odpoví na otázku v podtitulku článku, probíhají právě v těchto týdnech.

Na závěr uvedu důležitou skutečnost, že v přípravě projektu municipálního řešení nakládání s odpady je OLK pravděpodobně hodně vpředu. Na jedné straně je to dobrá zpráva, na druhé tím zůstává poněkud osamocený v konkurenčním prostředí a ve srovnání s nadnárodními specializovanými (a pružnými) firmami. Dosud bez valné podpory státu / vlády.

hejtman Josef Suchánek