Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Přerovskou kandidátní listinu představuje její lídr, JUDr. Zdeněk Horák, MBA

Přerovskou kandidátní listinu představuje její lídr, JUDr. Zdeněk Horák, MBA

11. 9. 2022

Na kandidátku STANu mě přivedlo několik známých, kteří kandidovali již v minulém volebním období a kterým se stejně jako mě nelíbí, že mnoho věcí v Přerově nefunguje. 

JUDr. Zdeněk Horák, MBA

JUDr. Zdeněk Horák, MBA

Stále přetrvávají problémy, které jsou dlouhodobě neřešené, a není zde patrná snaha o změnu. Pokud se podíváte na okolní, velikostí i významem srovnatelná města, je zřejmé, že to naše opravdu nevzkvétá.

Je otázkou, zda téma dostavby dálničního obchvatu zůstane opět pouze předvolebním tématem, nebo zda nová Rada města spojí v této otázce všechny povolební subjekty a společně vyvinou veškeré úsilí pro uskutečnění tohoto projektu. To není otázka stranických preferencí, ale otázka přežití regionu. Je třeba nabídnout investorům možnost realizace jejich záměrů, což přinese mimo jiné nabídku nových pracovních příležitostí a zvýšení ekonomické bonity obyvatel.

Dále je zde problém zajištění pořádku a bezpečnosti ve městě. Problém není až tak složitý jak se zdá. Všichni občané ČR musí respektovat dané zákony a za jejich porušování musí být opět všichni stejně sankcionováni. Toto je problém vymahatelnosti a funkčnosti Městské policie v součinnosti s Policií České republiky. Dovolím si malou parafrázi, která by možnou nápravu urychlila: Pomáhat, zákon důsledně vymáhat a chránit. Přínosné by jistě bylo také zajištění trvalého monitoringu všech problémových lokalit.

Výše uvedené vyplynulo z mnoha diskuzí s našimi kandidáty a zásadní věci jsme shrnuli do našeho DESATERA, což je současně náš volební program.

Přerov lepší, vlídnější a bezpečnější

1. Dokončení dopravních staveb

Podpora rozvoje podnikání a průmyslové zóny
Hledání možností pro nové investory a vzniku nových pracovních příležitostí

2. Péče o seniory a hendikepované

Podpora pestrosti a dostupnosti volnočasových aktivit
Zajištění potřebné zdravotní a sociální péče s pomocí příslušných neziskových organizací

3. Program pro rodiny s dětmi

Podpora dostupnosti nájemního bydlení
Rozšíření sportovního, kulturního a volnočasového vyžití dětí a mládeže

4. Zvýšení bezpečnosti, zlepšení pořádku ve městě a na městských sportovištích

Zefektivnění fungování městské policie ve spolupráci s PČR
Rozšíření trvalého monitoringu kamerovým systémem i fyzickým dohledem všech problémových lokalit

5. Kultura, sport a volný čas

Rozšíření nabídky kulturních akcí pro všechny generace
Podpora sportovních klubů a volnočasových aktivit

6. Místní části

Dokončení infrastruktury a sítě cyklostezek
Maximální podpora výstavby rodinných domů
Podpora tradičních, kulturních a sportovních aktivit

7. Řešení problémů s parkováním

Optimalizace a rozšíření parkovacích míst úpravou systému parkování
Vybudování parkovacího domu

8. Budovy v majetku města

Nalezení nejvhodnější varianty pro dořešení budoucnosti domu Strojař a dalších nevyužívaných budov

9. Podnikání

Podpora drobného podnikání
Atraktivní nabídka nebytových prostor

10. Revitalizace města

Oživení centra města a Městského domu ve spolupráci s neziskovými organizacemi a místními umělci
Regenerace parků a vodních ploch k vytvoření příjemného životního prostředí
Rozšíření zeleně v centru města

 

Závěrem bych rád zdůraznil, že pro Přerov je důležité udržet zde mladé lidi a zejména mladé rodiny s dětmi. Pro ty je nutné nejen zajistit dostupné nájemní bydlení, ale také to, aby byl Přerov lepší, vlídnější a bezpečnější.