Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Návrh změny stanov spolku Prostějov olympijský a poskytnutí mimořádného členského příspěvku Olomouckého kraje do tohoto spolku ve výši 7 milionů Kč

Návrh změny stanov spolku Prostějov olympijský a poskytnutí mimořádného členského příspěvku Olomouckého kraje do tohoto spolku ve výši 7 milionů Kč

3. 5. 2019

Na včerejším jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje byl projednáván návrh změny stanov spolku Prostějov olympijský a poskytnutí mimořádného členského příspěvku Olomouckého kraje do tohoto spolku ve výši 7 milionů Kč. Spolek Prostějov olympijský byl založen za účelem vybudování Národního olympijského centra (NOC) třemi subjekty – Olomouckým krajem, Statutárním městem Prostějov a Tenisovým klubem Prostějov.

„V počáteční fázi projektu jsme byli ujišťováni, že výstavba Národního olympijského centra bude v plné výši hrazena ze státního rozpočtu s tím, že Olomoucký kraji zaplatí projektovou dokumentaci a město Prostějov poskytne pro stavbu pozemky. Z dnešní diskuse vyplynulo, že v žádosti o státní dotaci, kterou spolek Prostějov olympijský zaslal na MŠMT, bylo uvedeno, že spolek se bude spolupodílet na financování projektu NOC. Nevím o tom, že by byli s touto žádostí někdy v minulosti zastupitelé Olomouckého kraje seznámeni.“ Sdělil krajský zastupitel Radim Sršeň. Na stavbu haly sjednal hejtman před dvěma lety ústně zápůjčku od Tenisového klubu 23 milionů. Dnes Zastupitelstvo Olomouckého kraje odsouhlasilo, že část vypůjčené částky ve výši 7 milionů Kč splatí z prostředků kraje. Další 4 miliony Kč údajně splatil již spolek sám. Předseda klubu Koalice pro Olomoucký kraj (KpOK) Ivo Slavotínek k tomu dodává: „V tuto chvíli jsme v situaci, kdy Olomoucký kraj vynaložil v úhrnu již více jak dvacet milionů korun na sportovní halu pro vrcholovou přípravu tenistů a volejbalistů kdesi na okraji města a na sociální projekty typu mobilní hospic snížil podporu na necelých tři sta tisíc. A například na primární prevenci ve školách vyčlenil dvě stě tisíc korun ročně. Podpora vrcholového sportu je evidentní prioritou kraje, se kterou se však náš klub nemůže a nechce ztotožnit.“ Spolek Prostějov olympijský, z.s. se pravděpodobně přejmenuje na spolek s názvem Národní sportovní centrum Prostějov, z.s. Název změnila rovněž budova. Z Národního olympijského centra se stalo Národním sportovním centrem.

 

K vyhodnocení strategie rozvoje Olomouckého kraje vystoupila senátorka a zastupitelka KpOK Jitka Seitlová. Poukázala na to, že v některých oblastech se kraj již léta příliš nerozvíjí, mimojiné v oblasti železniční dopravy. „Z nepochopitelných důvodů kraj odmítl podpořit vybudování dvou nových železničních zastávek v Přerově, které mohly zásadně zlepšit dopravní obslužnost v území, které denně čelí dopravním kolapsům. Přitom finance kraje vyčleněné na zlepšení dopravní obslužnosti a nemotorovou dopravu téměř nejsou čerpány,“ uvedla Seitlová.

 

Zastupitelstvo dále vzalo na vědomí informaci zastupitele a poslance Mariana Jurečky, který informoval přítomné o vážné finanční situaci u poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji a chybějících finančních prostředcích, které expertní skupina Asociace krajů vyčíslila za celou ČR na 2,1 mld. Kč pro rok 2019. Zastupitelstvo vyzvalo vládu ČR, aby bezodkladně tuto vážnou situaci řešila a požádalo hejtmana Ladislava Oklešťka, aby s premiérem a vládou o této vážné situaci jednal. Zásadní pro pracovníky i klienty těchto služeb je co nejdříve vědět, s čím mohou do konce roku počítat. Vláda tuto situaci neřeší a důsledky by mohly být fatální. Sociální služby poskytují péči desítkám tisíc lidi v ČR. Od preventivní péče, přes pomoc obětem domácího násilí až po paliativní péči umírajícím lidem.

 

V Olomouci 30. dubna 2019

 

Mgr. Ivo Slavotínek, v.r.

Předseda klubu krajských zastupitelů Koalice pro Olomoucký kraj

slavotinek@muvb.cz

+420 603 898 813

 

Ing. Radim Sršeň, PhD., v.r.

Předseda klubu krajských zastupitelů Starostové ProOlomoucký kraj

radim.srsen@gmail.com

+420 603 578 141