Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Budování kanalizace v Litovli míří do cíle

Budování kanalizace v Litovli míří do cíle

21. 1. 2020

Město Litovel je propleteno šesti rameny řeky Moravy a díky tomuto přírodnímu úkazu je často označováno jako hanácké Benátky. Pro turistický ruch je tato rarita jedinečnou příležitostí, kterou město dokonale využívá. V oblasti budování kanalizace to s sebou nese překážky, se kterými se samospráva města musí vyrovnat. Všudypřítomná voda a písčitojílovité podloží, terén, který je při budování kanalizace zaplavován spodní vodou komplikuje budování kanalizace.

Budování kanalizace v Litovli míří do cíle

Budování kanalizace v Litovli míří do cíle

Můžeme se pochlubit, že k dnešku máme odkanalizované město a devět z jedenácti integrovaných obcí. Aktuálně zbývají už jen dvě obce. Pro Novou Ves a Savín se nyní projektuje, v Savíně se současně plánuje i vybudování vodovodu.

Až budou i tyto dvě obce dokončeny, konečně si v Litovli oddechneme nejen od této velké finanční zátěže, přestože budujeme s dotační podporou, ale také od těžké techniky, rozbitých ulic, rozkopaných silnic, chodníků a pozemků.

Na rok 2020 je z významných akcí plánováno zahájení stavby nového velkého sběrného dvora. Litovel patří k městům s oceňovanými výsledky v oblasti třídění odpadu a  nová investice stav odpadového hospodářství ještě zlepší.

Problémem v odpadech jsou čistírenské kaly, jejichž likvidace je obtížná a tato problematika není centrálně vůbec řešena. Každá obec hledá vhodné řešení uzpůsobené jejím potřebám. U nás v Litovli se ukazuje jako nejlepší cesta vysoušení kalů ve sklenících a jejich následné spalování. V letošním roce k tomu přichystáme projektovou dokumentaci.

Mezi další akce patří pokračování v revitalizaci sídliště K. Sedláka a Gemerská v objemu cca 17 milionů korun, budování cyklostezek či projednání obchvatu města.

Využiji začátku nového roku a jako bývalý starosta přeji všem, kdo věnují svou práci a čas zvelebování obcí hodně sil a nadšení. Nenechte se odradit byrokracií, je to boj, ale smysluplný a splněné cíle potěší vaše občany.

Ing. Zdeněk Potužák
Radní města Litovel