Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Petice na podporu horníků byla úspěšná jen z části!

Petice na podporu horníků byla úspěšná jen z části!

19. 4. 2021

Zpráva o útlumu těžby v OKD byla začátkem roku 2021 nepříjemným překvapením nejen pro horníky, ale také pro vedení kraje a místní samosprávy. Již v březnu roku 2021 začal útlum těžby na Dolech Darkov a ČSA. Posledním funkčním dolem OKD tak zůstane Důl ČSM s plánovaným útlumem těžby na konci roku 2022. Ačkoli se o útlumu těžby mluví už řadu let, kompetentní orgány se ve skutečnosti tímto problémem nezabývaly. Vše zůstalo jen na papíře.

Petice na podporu horníků byla úspěšná jen z části!

Petice na podporu horníků byla úspěšná jen z části!

Nejblíže k ukončení těžby byla společnost OKD v roce 2016, kdy se dostala do insolvence. Ta měla neblahý vliv také na tisíce zaměstnanců, kteří se museli vyrovnávat s úpadkem svého zaměstnavatele. Měli problém získávat půjčky, hypotéky a jakkoli plánovat životní události na delší časové období. Poté, co OKD převzal státní podnik Prisco, získali horníci “falešnou” jistotu, že mají o práci vystaráno do roku 2024. Ještě v roce 2019 se premiér Babiš dušoval, že těžba v OKD bude zajištěna do roku 2030. Byl to bohužel jen populistický slib. Útlum je realitou a horníci opět žijí v obrovské nejistotě.
V létě 2020 proto začal Petr Letocha společně s ostatními členy hnutí STAN v Moravskoslezském kraji sbírat podpisy pod petici o snížení důchodového věku a počtu odpracovaných směn podmiňujících získání hornického důchodu. Havíři mají za svou těžkou a nebezpečnou práci v dolech nárok na hornický důchod při odpracování minimálně 3300 směn pod zemí a dovršení minimálně 55 let věku. Tedy o 7 let dříve, než udává současná norma s možností využití 3 let předčasného důchodu. Uspíšením ukončení těžby však řada havířů nestihne 3300 směn odpracovat a ne vlastní vinou tak přijde o hornický důchod. Některým přitom bude chybět jen malý počet směn k dosažení zmíněného limitu. Horníci, kteří již mají odpracováno více než 3300 směn, ale zároveň nedosáhnou do dvou let potřebného věku, se budou velmi těžko uplatňovat na trhu práce a náklady na jejich rekvalifikaci či dávky v nezaměstnanosti budou obdobně vysoké jako v případě, že by se havířům umožnilo jít do důchodu dříve.
Svůj podpis pod petici mohli přidat nejen zaměstnanci OKD u putovního petičního stánku v Karviné, Havířově, Hlučíně, Ostravě, Opavě a opakovaně v areálech samotných dolů Armáda, ČSM Jih, ČSM Sever a Darkov. Petice byla k dispozici také v několika restauračních zařízeních. Za dva měsíce se podařilo nasbírat 1054 podpisů. Koronavirová opatření však sběr dalších podpisů dost zkomplikovala.
Petr Letocha s pomocí senátora Jiřího Drahoše předal v polovině listopadu 2020 petici výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva Senátu PČR. Došlo k jejímu veřejnému projednání za účasti zástupců ministerstva financí, ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva průmyslu a obchodu. Na jednání nechyběli zástupci odborů, OKD,Moravskoslezského zaměstnaneckého paktu a zástupce z kraje. Toto velmi důležité jednání ukázalo cestu, jak konstruktivně horníkům pomoci. Většina zúčastněných se přiklonila ke snížení hranice počtu směn pro získání hornického důchodu. Snížení důchodového věku však nenašlo podporu, a to ani u odborů OKD.
Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo řešit požadavky petentů formou Generálního zmocnění příkazem ministryně na odstranění tvrdosti zákona. V tomto duchu dále MPSV jednalo s odbory a vedením OKD. V současné době je na stole kompromisní návrh MPSV, se kterým souhlasí všichni zúčastnění.

Nárok na hornický důchod získá horník:
a) který má odpracovaných min. 3080 směn pod zemí, a to nejdříve ve věku 55 let
(7 let + 3 roky předčasné)
b) který má odpracovaných min. 2861 směn pod zemí, a to nejdříve ve věku 56 let (6 let + 3 roky předčasné)
c) který má odpracovaných min. 2641 směn pod zemí, a to nejdříve ve věku 57 let (5 let + 3 roky předčasné)
Díky peticí se povedlo vyjednat pro horníky lepší podmínky pro získání hornického důchodu!
Dřívější předčasný odchod do důchodu současná vláda nepodporuje!
Věřím, že po říjnových parlamentních volbách bude prostor otevřít otázku hornických důchodů znovu. V rámci volebního programu myslíme u tématu “Důchody” také na zvýhodnění dalších těžkých profesí. Jsem rád, že jsme mohli horníkům pomoci v této těžké době, kdy jsou svírání velkou nejistotou. Čeká nás však ještě spousta práce. Musíme pomoci také havířům, kteří nemají na hornický důchod nárok z pozice jejich pracovního zařazení, a také zaměstnancům dotčených subdodavatelských firem,” dodává Petr Letocha.