Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Změna kurzu

Změna kurzu

30. 1. 2019

Pro nynější volební období krajského zastupitelstva jsou priority investic již dány: 1. výstavba nových pavilonů v nemocnicích, 2. rekonstrukce a opravy silnic a 3. projekty s podporou Evropské unie.  

Změna kurzu

Změna kurzu

Příprava jednotlivých projektů v těchto oblastech započala již v předchozím volebním, tedy v letech 2012 – 2016. Zastupitelstvo zvolené v krajských volbách v roce 2016 předchozí záměry poněkud korigovalo, nicméně základní úkoly převzalo a použilo, to co předchozí rada v rámci projektování připravila. Především se rozběhla výstavba moderního pavilonu náchodské nemocnici za 1,65 miliardy Kč, masivně se investuje do silnic (miliarda ročně) a také „evropské“ projekty jsou finančně saturovány. 
Již nyní se rozhodují investice pro příští volební období. Minimálně v první polovině volebního období bude muset nová rada vycházet z projektů připravených ve volebním období nynějším. Výběr projektanta, projektování, pořízení stavebních povolení a soutěž o zhotovitele obvykle trvá 2 až 3 roky. 
Zastupitelstvo kraje z iniciativy náměstka hejtmana Ing. Dernera přijalo 28. 1. 2019 usnesení, o zahájení příprav investic – celkem 27 projektů v celkové předpokládané částce 2,2 miliardy Kč. S tím, že jednotlivé akce, domovy pro seniory a jiné ústavy sociální péče, jsou rozfázovány až do roku 2023. 
Vzniká tak nová dlouhodobá priorita pro krajský rozpočet. Jelikož vše nemůže být, zejména ne v rozpočtu, prioritou – vlastní příjmy jsou cca 4,5 miliardy Kč a investice z vlastních peněz jsou jen něco přes 1 miliardu, znamená to upozadění jiných investičních aktivit kraje. Kraj bude muset brzo přehodnotit, co je priorita vedle sociální péče, která se stává vysokou prioritou. 
Rudolf Cogan, radní pro finance

 

Autor: Miroslav Sazeček