Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj PROJEKT PRO REGION - vítězem Královéhradecký kraj

PROJEKT PRO REGION - vítězem Královéhradecký kraj

2. 12. 2022

Do finále soutěže Chytrá města 2022 v kategorii PROJEKT PRO REGION postoupil projekt „EPC pro Karlovarskou krajskou nemocnici“ (přihlašovatel ČEZ ESCO a.s.) a „Datový portál DATA KHK a katalog otevřených dat Královéhradeckého kraje“ (přihlašovatel Královéhradecký kraj).

PROJEKT PRO REGION - vítězem Královéhradecký kraj

PROJEKT PRO REGION - vítězem Královéhradecký kraj

V dalších kategoriích byli finalisté s projekty dle velikosti měst, a dále za stát, hodnotila se i idea a model. Může se jednat o idey, modely a projekty v oblasti chytrých urbanistických řešení, rozvoje klasických městských utilit (energie, voda, apod.), až po využití moderních technologií se silným inovativními prvky. Vyhlašují se i nejlepší proaktivní osobnosti z této branže ve veřejné sféře i soukromém sektoru. Organizátorem soutěže je nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut, její odborná porota čítá 25 až 35 osob. Např. v kategorii pro města 50 až 200 tis. obyvatel zvítězila aplikace PlzniTo, což je komunikační kanál, který umožňuje občanům upozornit na závady na majetku města Plzně. 
V kategorii PROJEKT PRO REGION zvítězil projekt Královéhradeckého kraje „Datový portál a katalog otevřených dat“. Porota ocenila zpřístupnění kvalitních statistických dat pro veřejnost, zejména prostřednictvím datových sad tzv. otevřených dat. Otevřená data umožňují automatizovaný dálkový přístup – strojové načítání, pokud dojde ke změně informace. Datový portál také dává řadu rigorózních výstupů důležitých pro řízení kraje, na druhou stranu i zajímavé souvislosti mezi odvětvími.  
Cenu včera v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze převzala Radka Velnerová, vedoucí krajského odboru analýz a Tomáš Merta, datový expert krajského úřadu.

Rudolf  COGAN, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

 

Autor: Miroslav Sazeček