Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Krajský výbor Doksanský Denis

Doksanský Denis

Denis Doksanský (*1973)

Královéhradecký kraj

e-mail: denis.doksansky@sion.cz

mobil: 777 253 337

web: www.sion.cz

/doksansky.denis


Proč kandiduji?

Chci se pokusit změnit věci, které jinak než skrze politiku změnit nejdou. Velmi stručně napomoci tomu, aby tu byl stát pro lidi a ne lidé pro stát. Věřím, že má smysl snažit se svět kolem sebe měnit k lepšímu, což je motivací mých pracovních i nepracovních aktivit, jimž se věnuji většinu svého života. Opakovaně se setkávám s tím, že chceme-li něco měnit, často se chtě nechtě bez politiky a politiků neobejdeme. Rozhodl jsem se tedy kandidovat s cílem pokusit se přispět ke změně k lepšímu i v této oblasti a skrze politiku aktivně pomáhat všem, kdo chtějí své okolí měnit k lepšímu také. Vadí mi nesmyslná byrokracie, stále větší zasahování státu do běžných životů nás běžných občanů a to i do věcí do kterých by státu vůbec nic nemělo být. Vadí mi, že stát je stále silnější na úkor občanů, jejich svobody a odpovědnosti. Vadí mi politická korektnost, která často vede až k nesmyslnému popírání zdravého rozumu. Vadí mi, že stát namísto podpory soukromé iniciativy jeho občanů, ji naopak omezuje či ztěžuje – což mohu intenzívně zažívat v oblasti nestátního školství, v němž dlouhá léta působím. Toto a nejen to bych chtěl (z)měnit.

Proč byste mi měli dát svůj hlas?

V politice bych chtěl být hlasem těch, kteří se státem nechtějí nechat řídit, ale naopak ho svou osobní iniciativou tvořit. Nejsem profesionální „papaláš“, naopak - s politikou všech stupňů mám dlouholeté zkušenosti z druhé strany, jako ten, kdo s politiky stále komunikuje a jedná. Velmi dobře vím, jak mohou být politici odtržení od reality, ale zároveň také vidím, kolik dobrého mohou udělat, pokud chtějí a mají odvahu. Celý svůj profesní život zápasím o více prostoru pro to, co chceme jako občané dělat nezávisle na státu. 

Mé osobní tři programové priority

1. Školství - má-li být ČR do budoucna silnou zemí, školství se musí stát jasnou prioritou a zcela zásadně se změnit. To se musí projevit jak ve financích, které se na školství dává, tak i prostoru a pozornosti, který mu stát věnuje. Nikoli ve formě stále nových nařízení, vyhlášek a kontroly, ale ve smyslu tvorby prostředí.

Vzhledem k tomu, že se v této oblasti dlouhá léta pohybuji v rovině provozovatele škol, vidím množství zbytečné byrokracie, jíž je třeba výrazně redukovat. Spolu s tím je třeba změnit postavení ředitelů škol, tak aby měli více svobody a s ní spojené odpovědnosti i pravomoci pro svou práci. A v návaznosti na to postavení učitelů škol a jejich ohodnocení. Proměna škol se nedá dělat z moci úřední zhora (z ministerstva) dolů, ale proměnou podmínek a prostředí, které umožní, aby změny prováděly školy samotné.

2. Stát je servis občanům! Stát nemá lidi řídit, nemá se jim plést do života více než je nezbytně nutné, nemá za lidi přemýšlet a přebírat jejich odpovědnost.

Naopak – stát má vytvářet zázemí a podmínky pro osobní iniciativu občanů, aby mohli nést maximálně odpovědnost sami za sebe a své blízké. Státní aparát tu není pro to, aby lidem vládnul, ale aby jim vytvářel servis, aby se mohli žít životy v bezpečí, jednoduchém, srozumitelném a právním prostředí.

3. Sebevědomá politika ČR vůči okolí.
To jak se nám žije v ČR je chtě nechtě spjato i naším politikou navenek. Chci se zasazovat o to, aby byla sebevědomá a racionální, aby hájila naše zájmy a bezpečnost tak, že to zaznamenáme i v běžném životě.

Poslední roky nám ukazují, jak dění v jiných zemích, nejen EU, ovlivňují i dění v ČR. Je třeba, aby politika ČR byla sebevědomá a racionální, nikoli alibistická, např. i vůči EU, v otázce uprchlické krize, bezpečnosti, situaci na Blízkém východě, spolupráci se Státem Izrael, vztahu vůči Rusku či USA. Zároveň také ve věci ochrany svých občanů, ad. velmi slabé reakce na zadržování českých dětí v Norsku.
Nikdo ani my si nemůžeme dovolit se zabývat jen svými vnitřními věcmi a své okolí neřešit anebo se jen přizpůsobovat domnělé vůli EU či politicky korektním očekáváním. Naše svéprávné, sebevědomé a racionální postoje jsou úzce spjaty i s otázkami jako jaderná energetika, struktura průmyslu v ČR, cena práce ve vztahu na to jaký typ pracovních míst se u nás bude rozvíjet, kvalitou potravin z dovozu či řešení tranzitní dopravy (množství zahraničních kamionů na našich silnicích).


Funkce

Vzdělání

1987 - 1991 SPŠ strojnická, Hradec Králové

1992 - 1995 Harvest College

 

Zaměstnání

1997 - současnost, prezident festivalu Dny pro Izrael

1995 - 2015, pastor, osobní a rodinné poradenství

2000 - současnost, ředitel Centra Sion

2000 - současnost, provozovatel nestátních škol a volnočasových aktivit 

 

Zajímavosti

  • předseda florbalového klubu