Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj FINIŠ 2022-rada Královéhradeckého kraje

FINIŠ 2022-rada Královéhradeckého kraje

2. 1. 2023

Rada Královéhradeckého kraje řeší "tankodrom" v Nové Pace.

FINIŠ 2022-rada Královéhradeckého kraje

FINIŠ 2022-rada Královéhradeckého kraje

Na poslední schůzi rady kraje, těsně před Vánoci, byla vypsána soutěž na veřejnou zakázku „II/284 Nová Paka – Lomnická ulice – II. vypsání“. První vypsání, letos na jaře, nebylo úspěšné, nikdo se do soutěže nepřihlásil. I nyní je stanovena maximální přípustná cena 80.312.400,00 Kč (bez DPH), nicméně smluvená cena bude průběžně valorizována (pravděpodobně navyšována) s hledem na změny cen stavebních materiálů a prací, nyní daným indexem. Výpočet ví každá stavební firma dopředu, a nejde do takového rizika jako na jaře, kdy inflace „neměla“ být trvalým jevem. Holt se přizpůsobujeme životu v inflaci.  
Ulice Lomnická je části silnice II/284 v Nové Pace, je to včetně chodníků, autobusových zastávek a napojení vedlejších ulic. V rámci spolupráce s městem Nová Paka a správcem vodovodu a kanalizace budou zároveň zrekonstruovány i sítě dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu. Úsek rekonstrukce začíná na konci Staré Paky a končí v místě křížení s ulicí Kotíkova, délka je tak 0,654 km. 
Rekonstrukce bude trvat 2 stavební sezóny.         
Otevírání nabídek bude 26. ledna 2023 a zahájení stavby (orientačně) 3. dubna 2023. V Lomnické ulici se už některé dílčí práce realizovali během podzimu.

 

Rudolf COGAN, ekonomický náměstek hejtmana 

Autor: Miroslav Sazeček