Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj 20 let samosprávných krajů

20 let samosprávných krajů

30. 11. 2020

Zákon o krajích (č. 129/2000 Sb.) nabyl účinnosti dne 12. 11. 2000, a v tento den, ale letos, slavíme 20 let existence samosprávných krajů.

20 let samosprávných krajů

20 let samosprávných krajů

     Ale pozor, kraje u nás existují více než 1000 let – o provinciích mluví již privilegium o desátcích z roku 993. Ve středověku byly kraje oporou šlechtické samosprávy, od té doby jsou v čele krajů hejtmani. Státní správa se v krajích rozvinula od Marie Terezie, tehdy existovalo i odvětví „krajská věda“. V Čechách i na Moravě to bez regionálního stupně veřejné správy rozumně nejde.   
Dnes kraje spravují zařízení pro sociální služby, silnice a veřejnou dopravu mezi obcemi, střední školy a větší nemocnice. Krajské úřady jsou také přirozenými odvolacími instancemi ve správním řízení. Nyní se ukazuje i efektivita krajů v krizovém řízení.
Stát i obce začaly kraje respektovat – a za 20 let existence krajů vznikly různé formy kontaktů a spolupráce. Pro územní samosprávu je zejména výborné, pokud v komorách zákonodárných sborů je mnoho aktivních činitelů krajů a obcí (i když nyní jsou za to postihování snížením odměny za práci starosty).
V nynější době se odhalují problémy v rozdělení finančních zdrojů. Není cestou podporovat kraje a obce účelovými dotacemi – kdy tedy přímo stát rozhoduje, co je potřeba a jen na to dává peníze. Tuto svou moc vláda doplňuje snižováním sdílených daní. 
Na jedné straně by obce i kraje měly respektovat, ctít a vlastně i podporovat ústřední vládu. A ta by na druhé straně měla chápat, že když bude dobře fungovat regionální i lokální správa vedená s místní znalostí, že to pomůže i vládě národní.   

Rudolf COGAN, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 

Autor: Miroslav Sazeček