Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Transformace v Senátu

Transformace v Senátu

2. 11. 2022

Jedním ze zcela zásadních témat našeho regionu a také mé, je transformace. Proto před dvěma lety vznikl senátní Podvýbor pro regiony v transformaci, kde se problémům našich nejen těžbou poškozených krajů systematicky věnujeme a snažíme se dostat tato témata na celorepublikovou úroveň, což není vždy jednoduché. Prostě z pohledu třeba Prahy, Brna nebo Pardubic není transformace nebo vyloučené lokality úplně důležité téma, ale například státní rozpočet nebo parlament máme společný.

Ing. Miroslav Balatka, senátor obvodu č.2 - Sokolov

Ing. Miroslav Balatka, senátor obvodu č.2 - Sokolov

V září jsme s naším podvýborem a podvýborem poslaneckým zorganizovali na půdě Senátu za účasti dvou ministrů vlády, zástupců ministerstev, krajů, senátorů a poslanců kulatý stůl s názvem Saská cesta transformace. Prezentovali a na dotazy tu odpovídali zástupci saských ministerstev.

V Sasku už transformace probíhá přes dvacet let a je vždy dobré nahlédnout na to, jak to dělali a dělají jinde, vyvarovat se chyb a použít to, co je dobré. Chtěl jsem také ministry seznámit s masivní finanční podporou regionů ze spolkového i saského rozpočtu. Zatímco jenom do saských uhelných regionů přišlo úhrnem v přepočtu více než 150 miliard korun z německých národních peněz, transformace ve třech krajích ČR si musí vystačit pouze se 40 miliardami korun z evropského Fondu spravedlivé transformace, který je hlavním a v podstatě jediným finančním zdrojem. Našemu kraji z těchto peněz připadne jen přes 6 miliard. V Sasku tento evropský fond považují pouze za vhodný doplňkový zdroj financování. České vlády, na rozdíl od německých, nedávaly a nedávají na transformaci téměř nic.

Stejně jako u nás i v Sasku chybí v poškozených regionech mladí, kvalifikovaní lidé, kteří jsou klíčovým motorem pro rozvoj a prosperitu. Aby tu zůstávali, je třeba zajistit jim dobrá pracovní místa, bydlení, vzdělání pro jejich děti a atraktivní prostředí.

V Sasku se proto snaží přitáhnout do Lužického a Středoněmeckého revíru investory nabízející práci s vyšší přidanou hodnotou místo montoven. Budují se tu velká vědecká centra, dopravní infrastruktura pro spojení s metropolemi Berlínem a Lipskem. Z centra se přesouvají některé z úřadů. Probíhá spolupráce s vysokými školami, je tu  snaha s mladými lidmi komunikovat a vtáhnout je do procesu přeměny regionů.

Ne vše se tu daří. I tady mají problém například s dlouhotrvajícím procesem schválení transformačních projektů. Projekty přicházejí z komunální úrovně a poté je čeká dlouhé schvalování, což si žádá mnoho času a energie.

Témat a zajímavých oblastí bylo na kulatém stole představeno mnoho a do tohoto příspěvku se všechna nevejdou. Se závěry kulatého stolu budeme jednat s ministerstvy o vyšší podpoře našich regionů, tak nám držte palce.

Ing. Miroslav Balatka, senátor obvodu č.2 - Sokolov

Autor: Jiří Duchek, Miroslav Balatka