Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Tiskové zprávy V Senátu dnes poprvé zasedl nový Podvýbor pro regiony v transformaci. Bude se systematicky věnovat strukturálně postiženým oblastem republiky

V Senátu dnes poprvé zasedl nový Podvýbor pro regiony v transformaci. Bude se systematicky věnovat strukturálně postiženým oblastem republiky

2. 12. 2020

Široké problematice regionů zatížených strukturálními postiženími a regionům v ekonomické transformaci České republiky se bude věnovat nově zřízený senátní podvýbor. Je to poprvé, kdy na půdě parlamentu vzniká na tato témata zaměřená platforma.

V Senátu dnes poprvé zasedl nový Podvýbor pro regiony v transformaci. Bude se systematicky věnovat strukturálně postiženým oblastem republiky

V Senátu dnes poprvé zasedl nový Podvýbor pro regiony v transformaci. Bude se systematicky věnovat strukturálně postiženým oblastem republiky

Senátní Podvýbor pro regiony v transformaci byl zřízen 11. listopadu 2020 Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Předsedou byl zvolen sokolovský senátor Miroslav Balatka, členy podvýboru senátoři Jiří Cieńciała, Hynek Hanza, Marek Hilšer, Jan Horník, Zbyněk Linhart, Herbert Pavera, Miroslav Plevný, Přemysl Rabas a Petr Vícha. Všichni senátoři podvýboru pocházejí nebo žijí v těchto regionech.

„Jsem moc rád, že se Senát bude díky novému podvýboru systematicky věnovat dosud často přehlíženým oblastem a situací v nich. Příhraniční regiony a oblasti, kde probíhala nebo probíhá těžba, mají své specifické problémy, které ve svém důsledku dopadají na celou ČR,“ říká předseda podvýboru Miroslav Balatka a dodává: „Hlavní činností podvýboru bude pečlivé posuzování zákonů, které spojuje dopad do strukturálně poškozených regionů. Také chceme otevírat dlouhodobě palčivá témata těchto regionů, apelovat a jednat s odpovědnými ministerstvy, poslanci napříč politickým spektrem, stejně jako dalšími institucemi na národní, ale i evropské úrovni.“

„Aktuálně se na dnešním prvním zasedání budeme věnovat také rozdělení peněz z evropských fondů, které mají pomoci transformaci, jako jsou Fond spravedlivé transformace a Modernizační fond. K mnohým z navržených mechanismů máme výhrady a mnoho otázek,“ doplnil předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Zbyněk Linhart, který je také členem podvýboru.

Činnost Podvýboru pro regiony v transformaci bude zaměřena na dlouhodobé problémy těch oblastí republiky, které se potýkají s transformací ekonomické základny. Jedná se například o ukončení těžby uhlí či konec tradičních průmyslových odvětví a na ně navázanou nezaměstnanost. Stejně tak se jedná i o ekonomické a sociální aspekty jakými jsou např. odliv lidí, vysoký počet exekucí a vyloučené lokality. Typicky se jedná o Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj, problematická jsou ale i mnohá další místa napříč celou republikou.

Členové výboru budou nejen situaci v regionech sledovat, upozorňovat na ni Vládu ČR, ale ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou připravovat návrhy zákonů týkající se této problematiky. Hodlají intenzivně spolupracovat s ministerstvy, kraji, zástupci regionálních zaměstnavatelů i odpovědnými institucemi Evropské unie. Vznik podvýboru je jasným signálem, že Senát na tyto regiony a jejich občany nezapomíná, na rozdíl od Vlády ČR. Zároveň se jedná o naléhavý apel, jak zásadní je se negativní situací v regionech s plnou vážností systematicky zabývat a řešit ji.

/ Pojem „Strukturálně postižené regiony“ zahrnuje oblasti s vysokým zastoupením průmyslu a vysokým stupněm urbanizace, jejichž průmyslová základna prochází výraznou restrukturalizací a poklesem, spojeným s nadprůměrnou nezaměstnaností (www.mmr.cz).

Autor: Jiří Duchek, Miroslav Balatka