Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Počáteční vize do funkce hejtmana

Počáteční vize do funkce hejtmana

26. 1. 2021

V pondělí 14. prosince jsem ještě odpoledne po šestém a konečně úspěšném ustavujícím zastupitelstvu vstoupil do pracovny hejtmana. V podstatě dva roky poté, co jsem opustil kancelář primátora. Myslím, že první myšlenka byla: „tak, a zase přestávám být pánem svého času“. Druhá až n-tá už se týkaly toho, co nás čeká. 

Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje

Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje

Přežít covidové období s fungujícími nemocnicemi, překopat rozpočet na rok 2021. Změnit do otevřeného a přívětivého módu klima na úřadě, které utrpělo chováním některých členů minulé vlády, které postrádalo jakýkoliv náznak sociální inteligence. Otevřít se co nejširší komunikaci se všemi aktéry v kraji. Vtáhnout do diskuse všechny podstatné hráče ke směřování kraje v době „pouhelné“. Jak dostaneme lázeňství a cestovní ruch ze stadia klinické smrti? Řešení opět hledat s odborníky. A dalších mnoho konkrétních úkolů před námi stojí. Přinášíme však do Karlovarského kraje a jeho úřadu také základní obecné principy, které tu uplynulé čtyři roky podle mého chyběli:

- politik přináší vize a myšlenky

- odbory úřadu a jejich administrativa je odborně zpracovává, oponuje a přináší návrhy řešení

- politik vyhodnocuje a na základě všech dostupných informací rozhoduje a nese za rozhodnutí odpovědnost

- maximální využití mozkového trustu úřadu

- politik reaguje na oponentní stanoviska, vyřčená rizika a bere je v úvahu

- politik vytváří dělné, kultivované a přívětivé klima na úřadě

- odborní, administrativní pracovníci jsou partneři, nikoliv podřízení

Už z prvních týdnů je cítit, jak se atmosféra mění, taje, otevírá. Lidé tak získávají úplně jinou, větší chuť do nové práce. A my budeme potřebovat kompaktní tým, nejen v rámci vedení kraje, ale se všemi spolupracovníky. Potom se nám může v řadě oblastí i během čtyř let odpoutat Karlovarský kraj od pomyslného dna řady tabulek s parametry kvality života.

Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje

Autor: Jiří Duchek, Petr Kulhánek