Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Novoroční přání chebského starosty

Novoroční přání chebského starosty

2. 1. 2021

Vážení a milí, je tomu právě rok, kdy jsem si ve svém novoročním projevu předsevzal, že v roce 2020 budu co nejčastěji zdůrazňovat význam a přínos nemateriálních hodnot. Hodnot pouhým okem neviditelných - svobody, solidarity, altruismu,… 

Novoroční přání chebského starosty

Novoroční přání chebského starosty

Měla k tomu být řada příležitostí. Oslavy 75. výročí konce druhé světové války, festival FIJO, předávání plaket dárcům krve, ocenění nejlepších sportovců města, koncert k výročí vzniku ČSR, slavnostní zahájení vánočních trhů. Přišla epidemie a všechny jmenované akce byly zrušeny. Ač jsem se snažil stanovený úkol plnit i při jiných příležitostech, převážilo řešení ryze praktických problémů. Můj úkol ale kupodivu nesplněn nezůstal. Jen mou roli převzal nečekaný aktér - koronavirus. Paradoxně to byl tento mikroorganismus, jenž nám razantně připomněl důležitost hodnot a skutků, které nelze koupit v hypermarketu ani vyvážit penězi. Epidemie poukázala na pomíjivost pozemského bytí a význam zdraví pro plnohodnotný život. Připomněla, že mnohé výdobytky demokracie, jež jsme považovali za samozřejmé (cestování, shromažďování, svoboda podnikání), mohou zmizet ze dne na den. Do médií aspoň na čas místo bizarních skutků a výroků „celebrit“ díky ní pronikly zprávy o hrdinství, charitativní činnosti a nezištné pomoci. Mnozí občané až tehdy zjistili, kolik různých, dříve zostouzených či vysmívaných „neziskovek“ nebo dobrovolníků v jejich okolí působí a pomáhá těm nejpotřebnějším. Ale především - stejně jako každá jiná kritická situace - i pandemie obnažila lidské charaktery. Jasně se ukázalo, kdo v těžkých dobách obstojí a kdo ne. A je úplně jedno, zda na úrovni vlády, vedení města, fi rmy nebo v rámci rodiny. Též za to můžeme být koronaviru paradoxně vděčni. Přeji nám, abychom si i v roce 2021 vážili duchovních hodnot. Leč za jiných okolností než v roce uplynulém!

Mgr. Antonín Jalovec, starosta Chebu

Autor: Jiří Duchek, Antonín Jalovec