Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Krajské volby 2016 Naši partneři

Naši partneři

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN) uzavřeli memorandum o partnerství s KOA, KDU-ČSL a TOP 09 (níže výňatek z volební dohody):

  1. Smluvní strany konstatují, že dosáhly dohody o společném postupu pro krajské volby 2016 a deklarují vzájemnou vůli kandidovat společně ve volbách do Zastupitelstva Karlovarského kraje v r. 2016. Tato dohoda pro Karlovarský kraj (dále jen „kraj“) blíže rozvádí tuto dohodu a její podmínky s cílem sdílet společnou ochotu smluvních stran pečovat o všestranný rozvoj kraje.

 

  1. Smluvní strany konstatují, že dosavadní spolupráce se osvědčila, propojuje regionální politiky stran této dohody ve vazbě další politické úrovně, přináší žádoucí stabilitu do veřejného prostoru a poskytuje platformu pro nalézání programové shody a programového směřování i bez nutnosti člensky vstupovat do jedné či druhé strany (zejm. žádoucí spolupráce s občanským sektorem). Strany této dohody si poskytují nejširší možnou součinnost a konstatují, že mezi nimi neexistují vážné rozpory, které by ohrožovaly naplnění této nové dohody.

 

  1. Smluvní strany jsou odhodlány dále společně nabídnout občanům kraje věrohodnou alternativu stávajících stran, přesvědčit je o potřebě jejich aktivní účasti ve volbách a odmítnout politiku osobního napadání, odrazující občany od účasti na veřejném dění. Společným postupem ve volbách hodlají strany této dohody překonat roztříštěnost a ambice jednotlivců a otevřít odpovídající prostor na kandidátce důvěryhodným osobnostem veřejného života, podporujícím společné programové principy a zásady.

 

  1. Smluvní strany se shodly, že společnou volební kandidátku budou tvořit zástupci politických stran a hnutí STAN, KOA, KDU-ČSL a TOP 09 a nezávislí kandidáti, přičemž základní personální konsensus všech stran této smlouvy odráží její příloha č. 1 (společná kandidátní listina).

 

  1. Smluvní strany se shodly, že společná kandidátní listina (koalice) ponese název:

 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN), s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09

 

Více informací o našich partnerech:

Karlovarská občanská alternativa,

KDU-ČSL,

TOP 09