Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Hlášení z krajského zastupitelstva: Kraj hospodaří zodpovědně

Hlášení z krajského zastupitelstva: Kraj hospodaří zodpovědně

12. 12. 2023

Poslední letošní jednání krajského zastupitelstva mělo na programu jako klíčový bod rozpočet na rok 2024. Ať už jde o rozpočet státní, krajský či obecní, je jeho schválení „královskou“ politickou disciplínou testující soudržnost koalice proto ho obvykle provází bouřlivá diskuse a argumentační souboj mezi koalicí a opozicí.

Hlášení z krajského zastupitelstva: Kraj hospodaří zodpovědně

Hlášení z krajského zastupitelstva: Kraj hospodaří zodpovědně

Kdo něco podobného v pondělí očekával, musel být zklamán. Diskuse byla poměrně krátká, dotazy věcné, výhrady pouze dílčí. Za to je třeba pochválit jindy nesmlouvavou opozici, ke klidnému průběhu jednání jistě přispěla i hejtmanem Kulhánkem (STAN) svolaná předchozí schůzka se zástupci opozice, na níž hejtman většinu dotazů zodpověděl. Hejtman podobné tematické schůzky pořádá pravidelně, většinou na ně ovšem zástupci opozice nedorazí. Bohužel.

S jakým rozpočtem bude Karlovarský kraj v příštím roce hospodařit? Příjmy jsou očekávány ve výši necelých 10 mld. Kč (z toho daňové příjmy přes 4 mld. Kč), výdaje by měly dosáhnout výše skoro 11 mld. Kč. Zdánlivý schodek kolem 900 mil. Kč by měl ovšem být zcela pokryt dotacemi a dalšími transfery, které kraj v průběhu roku získá. Jelikož ale ještě nejsou definitivně „přiklepnuty“, nemohou v příjmech rozpočtu nyní figurovat. Kraj tak předpokládá, že dokonce bude schopen do Fondu budoucnosti, sloužící jako rezerva na financování velkých rozvojových projektů, převést nejen letošní přebytek, ale i dalších 250 mil. Kč z rozpočtu roku 2024. To vše za situace, kdy krajský úřad pracoval při plánování příjmů s velmi konzervativní predikcí nárůstu daňových příjmů o 4,5 %, přičemž lze předpokládat nárůst až o 9 %. To ocenila i sama opozice, jejíž výhrady směřovaly k údajně nízkým investicím a nárůst prostředků vyhrazených pro krajské dotační tituly. Hejtman první z výtek rozporoval, neboť po doschválení dotací objem investičních výdajů ještě naroste. Kritika navýšení krajských dotací pak byla ze strany ANO poněkud licoměrná, jsou to totiž právě zastupitelé tohoto subjektu, kteří při projednávání prakticky každé žádosti o dotaci navrhují její navýšení nad úroveň doporučenou radou kraje. Navržený rozpočet nakonec podpořilo 24 zastupitelů, proti byl jediný, 17 se zdrželo hlasování. (Ke schválení je nezbytných aspoň 23 hlasů.)

Z dalších projednaných bodů jsou pro obyvatele kraje důležité hlavně ty, které se týkají zdravotnictví. Prezentoval je ředitel KKN März. Informoval zastupitele o záměru na modernizaci heliportu v karlovarské nemocnici, na niž kraj vyhradí 24 mil. Kč, jež zřejmě z části pokryje dotace, i dalších 300 mil. Kč z dotací EU, za něž budou nakoupeny nové přístroje do Chebu i Karlových Varů. Potěšující je, že krajská nemocnice poslední tři roky vykazuje kladný hospodářský výsledek, a daří se tak snižovat kumulovanou ztrátu z předchozích let.


Mohlo by vás také zajímat

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Malotřídka v Dolních Studénkách nadchla i ministra Beka

Mohlo by vás také zajímat

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Malotřídka v Dolních Studénkách nadchla i ministra Beka