Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Aktuality Rok fungování koalice ve vedení Karlovarského kraje očima hejtmana Kulhánka (STAN)

Rok fungování koalice ve vedení Karlovarského kraje očima hejtmana Kulhánka (STAN)

20. 11. 2021

Koalice STAN, Piráti, Místní (HNHRM), ODS + KDU-ČSL, SNK1 (původně ještě i zástupce uskupení VOK) v čele Karlovarského kraje završí rok ve vedení regionu.

Rok fungování koalice ve vedení Karlovarského kraje očima hejtmana Kulhánka (STAN)

Rok fungování koalice ve vedení Karlovarského kraje očima hejtmana Kulhánka (STAN)

Komentář hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka:

„I když se původně ozývaly především hlasy opozice, že v takto pestrém složení není možné dosáhnout jakékoliv dohody, prokázali jsme maximální soudržnost a schopnost konstruktivního přístupu ke všem úkolům, které členové Rady Karlovarského kraje a uvolnění zastupitelé v uplynulém období řešili. Za to patří všem mým kolegyním a kolegům velký dík. Chtěl bych poděkovat ale i opozičním krajským zastupitelům, protože jejich podněty, i když byly mnohdy vedeny jen úpornou snahou zalíbit se voličům, nás ještě stmelily a pomohly nám na věci nahlížet z mnoha nových úhlů.

Klíčová pro nás byla a je komunikace s občany, pro které jsme připravili a od října začali vydávat Krajské listy v nové atraktivnější podobě, změnili jsme také systém doručování, aby se dostal k čtenářům a nekončil kdesi mezi tiskárnou a schránkami. Setkáváme se s lidmi při výjezdech do obcí, při oslavě Mezinárodního dne seniorů, při udělování medailí za zásluhy, oceňování pedagogů a úspěšných žáků.

Napravili jsme z minula nastavenou image neprodyšně uzavřeného krajského úřadu směrem k veřejnosti a letos poprvé jsme pomyslně i reálně otevřeli brány během akce „Kraj dokořán“ na začátku září, díky kterému se do krajského areálu přišly a přijely podívat stovky studentů, rodičů s dětmi i seniorů. Otevřeny pro ně byly dveře všech kanceláří a pracovišť, během bohatého programu se zpívalo, tančilo, diskutovalo.

Velmi výrazně jsme zintenzivnili kontakt se starosty měst a obcí, s nimiž každý týden debatujeme během pravidelných videokonferencí, navíc od srpna letošního roku jezdíme do těch obcí, které nám zaslaly informace o svých problémech a požadavcích, jež se následně snažíme vyřešit.

Za uplynulé roky před naším příchodem do vedení kraje nezůstala po našich předchůdcích žádná konkrétní transformační strategie. Museli jsme ji velmi rychle připravit a začít realizovat, abychom mohli čerpat peníze z EU (Operační program Spravedlivá transformace). Máme podporu Evropské komise i našich ministerstev v celém procesu hodnocení a výběru strategických projektů a v přípravě Plánu strategické územní transformace.

A zvládli jsme i kritickou covidovou situaci, která zasáhla náš kraj hlavně zkraje roku, včetně úspěšného průběhu očkování nejprve rizikových a pak všech ostatních skupin občanů. Všem, kteří se obětavě zapojili do řešení koronavirové krize, děkujeme za jejich nasazení a práci.“

Razantně jsme zvýšili dotace, a to například:

 • Dotace na sport dětí a mládeže a další sportovní příspěvky včetně individuálních dotací  - z 36, 4 mil. Kč v roce 2020 zvýšeno na 44, 8 mil. Kč v 2021
 • Dotační titul na obnovu kulturních památek -   z 12 mil. zvýšeno na 14 mil. korun
 • Vyšli jsme vstříc žadatelům o dotace a posunuli jsme termíny podání žádostí, aby měli více času na uskutečnění dotovaných akcí
 • Kvůli trvajícímu nedostatku praktických lékařů jsme zavedli nový dotační program pro obce na podporu vybavení a vzniku ordinací, kterou hned v tomto roce využilo město Bečov
 • Do oprav silnic II. a III. tříd jsme vložili podle plánu 0, 5 miliardy korun na realizaci investičních a neinvestičních akcí, jako bylo statické zajištění silnice na Sokolovsku Vítkov – lom, Podstrání, křižovatka Anenské údolí, modernizace křižovatky Cheb, Hradiště, oprava komunikace k letišti v Karlových Varech
 • Dotáhli jsme do konce 10leté smlouvy na vlakovou dopravu s konkurenčním dopravcem GW Train Regio
 • Obce jsme v rámci Programu obnovy venkova podpořili dotací v celkové výši 30 milionů korun
 • Na opravy památek dostali vlastníci dotace z krajského rozpočtu v celkové výši 12, 5 milionu korun
 • Dalších 9 milionů korun jsme vynaložili na finanční příspěvky obcím v rámci dotačního programu na opravu a vybudování vodovodů a kanalizací
 • Dokázali jsme hospodařit s přebytkem, jehož výši oznámíme na počátku roku 2022, rovněž rozpočet na příští rok jsme navrhli v provozní části mírně přebytkový
 • Dokázali jsme úspěšně pokračovat v revitalizaci národní kulturní památky Císařské lázně, projekt se navíc díky naší iniciativě rozšíří o vestavbu koncertního sálu, jež bude moci být využíván k celoročním vystoupením a jako zázemí pro symfonický orchestr. I přes neopodstatněné útoky ze strany opozičních zastupitelů hnutí ANO potvrdilo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže správný postup při obnově Císařských lázní a Ministerstvo kultury ČR zopakovalo oprávněnost dotace, kterou kraj na revitalizaci získal
 • Už na konci roku 2020 a na začátku roku 2021 se začala výrazně zhoršovat situace ohledně šíření nákazy COVID-19. Abychom dokázali omezit šíření koronaviru zvláště mezi rizikové skupiny:
  • Začali jsme od 4. 1. 2021 očkovat proti COVID-19 zdravotníky, sociální pracovníky, záchranáře, hasiče, policisty a další složky IZS
  • Mobilní očkovací tým zahájil v prvních měsících roku očkování klientů a zaměstnanců domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením a další
  • Iniciovali jsme spolupráci s Armádou ČR na pomoc v COVID centrech a dalších zdravotnických zařízeních
  • Vyzvali jsme studenty lékařských fakult a zdravotníky z ambulantní sféry, aby přišli na pomoc sestrám a lékařům přetížených nemocnic v kraji
  • Opakovaně jsme apelovali na vládu, aby dojednala s Bavorskem a Saskem možnost přeshraničních transportů pacientů
  • Zajistili jsme provoz krajské asistenční linky na pomoc zejména seniorům s registrací na očkování
  • 1.3. 2021 jsme otevřeli první velkokapacitní očkovací centrum v KV Areně v Karlových Varech, následovala velkokapacitní centra v Sokolově a v Chebu, další očkovací místa postupně vznikala v Nemocnici Ostrov, v Mariánských Lázních atd.
  • V době největšího vypětí zdravotníků, záchranářů, složek IZS, dobrovolníků přišla naprosto nepochopitelná kritika ze strany tehdejšího premiéra Andreje Babiše z ANO odpovědného za dodávky vakcín (které bohužel stále vázly a kraje je nedostávaly v potřebném množství): „Karlovarský kraj stále něco říká, je to nejhorší kraj historicky ve všem“. Toto Babišovo poselství bez špetky sebereflexe a pokory si vyslechli všichni, kteří obětavě ve dne v noci pomáhali nemocným a bojovali o zdraví a životy lidí nakažených koronavirem!
  • Podpora ze strany sousedního německého Saska v podobě dodávky 15 tisíc vakcín zcela změnila situaci a Karlovarský kraj se dostal na špičku mezi kraji v počtu očkovaných občanů
 • Vyplatili jsme náborové příspěvky pro nově nastupující zdravotníky do našich nemocnic, pro nové učitele
 • I přesto, že žáci krajských středních škol byli část školního roku na distanční výuce, snažili jsme se je motivovat stipendii, která získají i vysokoškolští studenti
 • Poprvé v historii kraj vyvěsil 10. 3. 2021 u krajského úřadu tibetskou vlajku jako symbol boje za lidská práva a integritu států
 • V té době jsme mimo covidové situace museli aktivně připravovat Plán spravedlivé územní transformace, velkou přeměnu celého regionu z uhelného regionu na kraj příležitostí, kde je každý vítán – workshopy pro firmy a obce ohledně přípravy projektů k čerpání financí z Operačního programu Spravedlivá transformace, který bude vyhlášen příští rok, 31. 3. 2021 vyhlášení výzvy pro všechny aktéry z našeho území k předkládání strategických projektů
 • Podařilo se nám získat 46 projektových záměrů z celého Karlovarského kraje, tedy téměř shodný počet jako v mnohem větším Ústeckém kraji, který je společně s námi a Moravskoslezském kraji v trojici uhelných regionů, které budou čerpat transformační peníze z EU
 • Naším cílem je podpořit Sokolovsko v transformaci z hornického regionu, na region plný šancí, nové práce v moderních odvětvích. Investice do rozvoje jezera Medard, rozvoje podnikání tak přinesou až 15.000 nových zajímavých pracovních míst.
 • Externí hodnotitelé vybrali a Regionální stálá konference Karlovarského kraje v červenci 2021 schválila 11 strategických projektů, které pak byly zařazeny do Plánu spravedlivé územní transformace a určeny k financování z EU
 • Pro občany našeho kraje i další zájemce jsme zprovoznili internetové stránky www.menimekraj.cz, kde mohou získat veškeré informace o přeměně kraje, odklonu od uhlí a přechodu na nové zdroje energie, o rozvoji podnikání, podpoře inovací a výzkumu, o strategických projektech. Sami lidé mohou vkládat do aplikace své nápady a záměry, se kterými budeme dál pracovat
 • Abychom podpořili ubytovací zařízení na území regionu, i v červnu a na podzim jsme poskytovali příspěvky na ubytování turistům a návštěvníkům, kteří v kraji pobyli alespoň tři noci. Celkovou částku 3 miliony jsme hravě vyčerpali, totéž v případě 1 milionu, který jsme přidali
 • Na pomoc obcím zasaženým tornádem a bouří v Jihomoravském a Ústeckém kraji jsme zaslali 2 miliony korun z krajského rozpočtu
 • Obrovská radost a z mého pohledu událost roku přišla v červenci, kdy Výbor světového dědictví UNESCO oznámil úspěch nominace evropských lázeňských měst na Seznam UNESCO. Pro Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně je to historický milník a nesmírná motivace pro další rozvoj
 • Opět jsme podpořili konání Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, který se tentokrát konal v posledním srpnovém týdnu a po dohodě s organizátory se festivalový film promítal v dalších pěti kinech po celém regionu
 • Se Západočeskou univerzitou v Plzni se nám podařilo dohodnout úzkou spolupráci na otevření nových vysokoškolských oborů v Karlovarském kraji – už v tomto akademickém roce se nově otevřel magisterský obor studia učitelství pro 1. stupeň v Karlovarském kraji, další budou následovat
 • Úspěšně se nám podařilo oslovit žáky a studenty škol v kraji k aktivní účasti v Krajském parlamentu dětí a mládeže Karlovarského kraje. V říjnu historicky poprvé jednali členové parlamentu a v prosinci mají v plánu další setkání
 • Inovovali jsme logo Karlovarského kraje, které, jak doufám, pro nás i krajské příspěvkové organizace bude symbolem společné identity. Připravujeme marketingovou strategii, která by měla ukázat silné stránky našeho kraje a pomoci zastavit odliv zejména mladých lidí z regionu. V širším kruhu jsme začali organizovat setkání aktérů z oblasti kulturně kreativních odvětví, která mají v našem kraji velmi perspektivní základnu
 • Otevřeli jsme nový depozitář Krajské knihovny v Karlových Varech a během Dnů evropského dědictví také nově zrekonstruovaný statek v Milíkově, který je nádhernou ukázkou lidové architektury na Chebsku
 • Nechali jsme provést opravy 5 krajských škol za 35 milionů korun, je mezi nimi například pedagogická škola v Karlových Varech, lesnická škola ve Žluticích nebo ašské gymnázium
 • Dotacemi jsme podpořili včelaře (1, 3 mil. Kč), údržbu a budování cyklotras a stezek i běžeckých tras pro lyžaře, podpořili jsme organizace, které poskytují mobilní hospicovou péči (2, 4 mil. Kč), přispěli jsme na nákup rolby k úpravě běžeckých tratí na Nejdecku (2 mil. Kč), profesionálním i dobrovolným hasičům jsme dali dotace na vybavení atd…

Další kroky vedení kraje během uplynulého roku

Oblast sociálních věcí:

V sociální oblasti jsme se zaměřili na zjednodušování pravidel a podmínek pro poskytovatele sociálních služeb. Překvapivě i to bylo předmětem hlasité kritiky opozice. Navýšili jsme zápůjčky službám, které pomáhají překlenout první část roku, kdy jsou služby bez dotací na provoz. Od počátku roku digitalizujeme a zrychlujeme komunikaci o dotacích, tedy především uzavírání smluv se sociálními službami, která již většinou probíhá prostřednictvím datových schránek a šetříme tak statisíce korun

Zapojili jsme do spolupráce s krajským úřadem řadu renomovaných expertů, kteří přináší know-how z jiných krajů a díky tomu připravujeme i další modernizace a zlepšení.

Pokračujeme v zavádění systému, který nám přesně řekne, jaká je poptávka po pobytových službách. V roce 2022 jej budou služby používat ve zkušebním provozu a od roku 2023 už bude pro pobytové služby povinný. I tento dluh vůči odpovědnému plánování rozvoje sociálních služeb bude brzy minulostí.

Spolupráce s obcí Doupovské Hradiště:

Naší nejmladší obec – Doupovské Hradiště aktivně podporujeme v rozvoji a finančně se chystáme podpořit její záměr vybudovat z Doupovského Hradiště moderní a důstojné místo pro rozloučení se zesnulými.

Kulturně kreativní odvětví:

V oblasti kulturně kreativních průmyslů (odvětví), kde náš kraj oproti jiným v republice v minulém období zaspal, jsme zahájili intenzivní komunikaci s aktéry z našeho území a nastavili jsme si společné cíle. Ze společné spolupráce vzešla definice aktivit strategického projektu „Kulturní a kreativní odvětví – Krajská kulturní kreativní kancelář – 4K“. Tento obor vnímáme jako jeden z důležitých nástrojů transformace regionu a dalším krokem, který jsme udělali, je mapování tohoto odvětví v  Karlovarském kraji.

 

Autor: Jiří Duchek, Petr Kulhánek