Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Zásady územního rozvoje JM kraje pod taktovkou Starostů spějí do finále

Zásady územního rozvoje JM kraje pod taktovkou Starostů spějí do finále

26. 2. 2019

Jihomoravský kraj byl ještě nedávno jediným krajem v ČR, který neměl platné své zásady územního rozvoje (ZÚR). A stále zůstává jediným, který je nemá úplné. Problémem jsou v tomto případě především trasy dopravních staveb - dálnice D43 a dálniční tangenty kolem Brna či obchvaty Kuřimi a dalších obcí. Územní plánování je již více než dva roky v kompetenci zastupitelů za STAN – Martin Maleček je náměstkem hejtmana pro územní plánování a Drago Sukalovský předsedou komise dopravy a územního plánování. Jaké jsou tedy aktuální problémy, a blýská se na lepší časy?

Starosta Kuřimi a předseda Komise dopravy a územního plánování Rady Jihomoravského kraje Drago Sukalovský.

Starosta Kuřimi a předseda Komise dopravy a územního plánování Rady Jihomoravského kraje Drago Sukalovský.

Plán s rezervami

Stávající platný (a neúplný) územní plán Jihomoravského kraje byl schválen na posledním zasedání minulého krajského zastupitelstva v září 2016. Pro jeho přijetí byla naprostá většina zastupitelů, kteří byli srozuměni s tím, že ÚP neobsahuje řešení své nejkomplikovanější části, tedy trasování dopravních staveb v Brně a okolí, především dálnice D43. Řešení tohoto zapeklitého problému měla přinést první aktualizace, jíž muselo předcházet zpracování velké územně-dopravní studie Brna a okolí. Takto přijaté ZÚR byly okamžitě soudně napadeny aktivisty a některými obcemi, sledujícími bohužel pouze své osobní zájmy. Na stranu kraje se postavilo na osm desítek obcí a měst a další jednotlivci a spolky. Žalobu na ZÚR soud zamítnul v prosinci 2017 a dokument tedy vstoupil v platnost Proti výroku krajského soudu však aktivisti podali kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který dodnes nerozhodnul. ZÚR jsou tedy platné, ale konečný výsledek je stále nejistý.

V důsledku neúplných zásad není možno dokončit základní dálniční a silniční síť především v brněnské aglomeraci. Stále tak do centra Brna zbytečně zajíždějí tranzitující kamiony, není možno postavit např. obchvat Kuřimi, kde denně projíždí centrem přes 20 tisíc vozidel a ani obchvaty dalších obcí.

Velká územní studie

JM kraj, nyní již pod taktovkou Martina Malečka, v souladu se schváleným postupem zadal v loňském roce územní studii, která měla prověřit různé varianty trasování dopravních staveb v Brně a okolí z pohledu dopravní účinnosti, dopadů na zdraví a dopadů na životní prostředí. Její tvůrci po analýze různých podkladů zprvu zkoumali 86 různých variant tras silnic a dálnic, z nichž pro podrobné hodnocení vybrali 15 variant, k nimž na základě připomínek veřejnosti přibyla ještě šestnáctá. V dalším kole vybrali hodnotitelé 2 nejlepší varianty, jednu dálniční a jednu silniční. K ní poté tým odborníků přidal z vlastní iniciativy trasu další, kterou nazval Poučená a tuto doporučil krajskému zastupitelstvu k uplatnění při první aktualizaci ZÚR.

Celý proces hodnocení byl nesmírně náročný, hodnotitelský tým se zabýval navrženými trasami do velkých podrobností. O tom svědčí, že kompletní dokumenty obsahují 60 GB dat a pro vyhodnocení vlivu hluku a emisí bylo vytvořeno na 28 tisíc kartogramů. I takto pečlivě připravený a podrobný dokument je opětovně zpochybňován některými aktivisty a několika málo obcemi.

Aktualizace v roce 2020?

Proces aktualizace ZÚR by měl odstartovat v březnu 2019 a mohl by být dokončen v září 2020, ještě před krajskými volbami. Stále zde však není odpovězeno na několik důležitých otázek. Jak rozhodne o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud? Uspějí destrukční aktivity věčných oponentů, kteří připouštějí jediný výsledek, a to ten, který vyhovuje pouze jim? Kdy bude aktualizace zásad, která bude zřejmě opět aktivisty napaden soudně, platná? A hlavně – jak dlouho budou muset ještě lidé v Brně a okolí zbytečně trpět následkem nevyřešené silniční sítě?

Dobrá práce

Dva roky práce na ZÚR pod vedením STANu a jmenovitě Martina Malečka lze i přes všechny nejistoty a otázky označit jako úspěšné. S dosavadními dílčími kroky souhlasí naprostá většina krajských zastupitelů, obhajoba zásad u krajského soudu byla velmi úspěšná, na způsobu dopracování má kraj podporu většiny obcí, kterých se problematiky týká. Co by však pomohlo ještě více je úprava legislativy, která by zjednodušila a urychlila proces územního plánování a po té povolovacího řízení silničních staveb.

Autor: Ing. Drago Sukalovský