Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Rozpočet Státního fondu životního prostředí musí odpovídat aktuální situaci

Rozpočet Státního fondu životního prostředí musí odpovídat aktuální situaci

11. 1. 2022

Jana Krutáková: V uplynulém měsíci proběhla jednání výboru pro životní prostředí, jehož jsem byla zvolena předsedkyní. Nejzásadnějším bodem programu bylo bez pochyby schvalování rozpočtu Státního fondu životního prostředí.

Rozpočet Státního fondu životního prostředí musí odpovídat aktuální situaci

Rozpočet Státního fondu životního prostředí musí odpovídat aktuální situaci

Z tohoto fondu se proplácejí prakticky všechny projekty zlepšující naše životní prostředí – ať už se jedná o pozemkové úpravy nebo například podporu nových technologií, které pomohou s odklonem od uhlí.

Během projednávání se výbor shodl na tom, že je rozpočet nutné přepracovat tak, aby byly odstraněny naprosto zásadní nedostatky, které byly na schůzi vyzdviženy nejen členy výboru při odborné diskusi, ale i odborníky na životní prostředí a zájmovými organizacemi. Hlavním argumentem byla skutečnost, že rozpočet Státního fondu vznikal za naprosto odlišné situace, než panuje dnes.

Dalším problémem je využití výnosu z emisních povolenek dražených v České republice, který by správně měl byt využit na projekty, které pomohou s odklonem od uhlí, nicméně v rozpočtu tomu tak bohužel není. Minulá vláda se snažila přesunout prostředky na kompenzaci zvýšení cen energií, já se však domnívám, že tyto kompenzace nemohou být na úkor dlouhodobého řešení závislosti na uhlí a dalších fosilních palivech.

Bohužel se tedy opět setkáváme s krátkozrakým přístupem bývalé vlády Andreje Babiše. V rámci naší vládní koalice jsme se tedy shodli na tom, že je nutné rozpočet kompletně přepracovat. Požadujeme, aby odpovídal nejen současné situaci, ale taktéž prioritám naší vlády, které jsou v určitých bodech diametrálně odlišné od priorit vlády předešlé.

Díky výše zmíněným skutečnostem jsme se jako výbor usnesli předmětný rozpočet odložit. Nyní bude následovat série setkání s odborníky na životní prostředí a se zájmovými organizacemi, které zprostředkovávají věcné podněty k vytvoření nového návrhu rozpočtu. Ještě nás čeká velký kus práce a velmi se na to těším.

Jana Krutáková, poslankyně

Autor: Martin Vérteši