Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Aktuality Nový zákon o odpadech

Nový zákon o odpadech

17. 6. 2014

Zajímavý postřeh k novele zákona o odpadech. - Novela zákona o odpadech se připravuje již cca 7 let. Současná vláda začala připravovat intenzivně novelu s tím, že bude schválena v roce 2015 s účinností od 1.1.2016. K novele se vyjadřovala spousta odborníků, pracovních skupin MŽP, SMOČR............

- sněmovní tisk č.172 - euronovela o elektrozařízeních  - prošla již prvním čtením. Následovalo projednání ve výboru ŽP poslanecké sněmovny. Jednání probíhalo nestandardně  a byl schválen "dodatek" poslance Oklešťka, který v podstatě výrazně zasahuje do stávajícího způsobu likvidace komunálního odpadu v obcích. ( Zkrátila se doba k ukončení či omezení skládkování, poplatky za skládky vzrostou již od 1.1.2015 - dopad na občany, nepřesná terminologie, občan může nakládat s odpadem podle vyhlášky nebo i jinak, to je na delší výklad....
- následovala intenzivní práce SMO ČR, SVPS, ČAOH,.....a připomínkování směrem k MŽP. Připomínky byly vypořádány, ani jedna nebyla akceptována
- Začali jsme tedy oslovovat poslance.......... Vzhledem k tomu, že dle informací z webu poslanecké sněmovny se k tomuto "dodatku" ještě přidal a doporučil jej schválit, výbor pro veřejnou správu a aktivita poslanců napříč politickým spektrem je vlažná, domnívám se, že návrh tohoto paskvilu projde.
Našim poslancům byl zaslán materiál - konkrétně Věrce Kovářové, a ti na něm hned začali pracovat. Proto se zájmem čekáme, jak vše dopadne.
Omezí to svozové firmy, ale s tím už jaksi počítají, protože původní návrh zněl omezit skládkování do 10 let od účinnosti novely zákona o odpadech, tj. postupně od roku 2016 do roku 2026. V ČR máme cca 150 skládek, ale jen 3 spalovny. Zařízení na recyklaci či další zpracování odpadu zatím nejsou nebo jen v minimální míře. Dopad bude ale rovněž na občany - zvýšení cen, narušení stávajícího systému svozu, třídění,povinnost třídit BRKO, kovy,.... ve věci výkupen  nejsou přijata žádná opatření proti výkupu poklopů, dešť.svodů,.....
 

Autor: Ing. Jana Krutáková