Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Krajský výbor Vojtko Viktor

Vojtko Viktor

Viktor Vojtko (*1978)

Jihočeský kraj

e-mail: viktor.vojtko@stan.cz

mobil: 777 133 485

web: https://viktorvojtko.cz

/VojtkoSTAN

/vvojtko


Regionální kancelář:

U Černé věže 304, 370 01  České Budějovice

Poslanecká kancelář je otevřena v pondělí 9.30 - 15.00 hodin, případně dle domluveného termínu. Schůzky rezervujte předem na tel. 604 808 070, nebo e-mailem na adrese miloslav.soukup.psp@gmail.com. Ve dech svátků je kancelář uzavřena.

Svůj život jsem zasvětil práci s lidmi. Nejdříve na vysoké škole, kde jsem více než patnáct let učil a zabýval se výzkumem managementu a cestovního ruchu. A od roku 2018 i v politice, kde nyní působím jako náměstek primátora v Českých Budějovicích pro školství, sociální věci a cestovní ruch.

Tématům cestovního ruchu, vzdělávání a zlepšení kvality řízení ve veřejné správě se chci nadále věnovat jak v politické, tak i v odborné rovině. Myslím, že zde máme co dohánět, a chtěl bych, abychom se v tom přiblížili těm nejlepším zemím.

V jižních Čechách žiji s rodinou od roku 2005. Bydlíme v Českých Budějovicích s manželkou Ivanou a máme dvě školou povinné děti – Jakuba a Kateřinu. Ve stejném roce jsem nastoupil na Jihočeskou univerzitu, kde jsem vystudoval doktorské studium v oboru management a marketing. Působil jsem zde čtyři roky ve funkci proděkana pro zahraniční vztahy na ekonomické fakultě a sedm let jsem vedl katedru obchodu a cestovního ruchu. Na univerzitě externě působím doteď, a to v oblasti výzkumu v cestovním ruchu, manažerských her i výuky.

Jsem autorem několika desítek vědeckých publikací, většinou v angličtině, některé z nich jsou v prestižních mezinárodních časopisech. Také jsem vytvořil několik výukových manažerských her, které se používají na univerzitách v ČR i v zahraničí.

Předtím jsem podnikal v oblasti tvorby počítačového softwaru. Také jsem spolupracoval na celorepublikových projektech zaměřených na podporu finanční gramotnosti, podnikavosti žáků základních škol nebo ochranu spotřebitele.

Svou práci mám rád a nejvíce mne na ní baví, jak se lidé kolem mne rozvíjejí – studenti i kolegové. A protože mám rád změnu, tak mne naplňují i nové poznatky, se kterými se setkávám, a jejich převádění do praxe.

Mezi mé koníčky patří cestování a turistika, fotografování přírody a detailů (makrofotografie hmyzu, pavouků, květin), běh, četba (sci-fi, krimi) a hudba (filmové soundtracky).

Jsem také členem Jihočeského spolku pro bioekonomiku (JSBE), předsedou správní rady Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy a místopředsedou organizace destinačního managementu Českobudějovicko – Hlubocko, z. s.

Do politiky jsem vstoupil v roce 2018 zejména proto, že mi chybí využití nových poznatků v praxi a zapojení charakterních a schopných lidí do veřejného rozhodování. Chci umožnit také dalším, aby se do politiky zapojili. Oslovilo mne spojení zkušeností starostů a zapojení nezávislých kandidátů, často velmi zajímavých osobností. Také mám podobné hodnotové zakotvení – důraz na demokracii, ČR jako součást EU a NATO.


Funkce

Vzdělání

Absolvoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Informační management/marketing a následně doktorské studium na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Ekonomické fakultě, program Ekonomika a management.

Zaměstnání

- OSVČ – ICT konzultant (od 2000)
- VŠ pedagog a vědec na Jihočeské univerzitě (od 2005)
- Proděkan pro zahraničí (2011 - 2015)
- Vedoucí katedry obchodu a cestovního ruchu (2011 - 2018)
- Náměstek primátora v Českých Budějovicích pro školství, sociální věci a cestovní ruch (od 2018)

Zkušenosti

- Mám za sebou 5 let samostatného podnikání - především v oblasti ICT a marketingového poradenství
- Několik let jsem působil ve Sdružení obrany spotřebitelů, a to včetně účasti v republikovém výboru - měl jsem na starosti mezinárodní projekt porovnání fungování společného trhu EU u vybraných komodit
- Realizoval jsem průzkumy profilu návštěvníků jižních Čech pro ČB i Jihočeskou centrálu cestovního ruchu v letech 2014 - 2018 a další výzkumné studie pro veřejný sektor i soukromé firmy
- Vymyslel jsem a vytvořil několik výukových simulátorů pro oblast podnikání, které jsou používány na VŠ v Česku i zahraničí
- Zorganizoval jsem několik mezinárodních konferencí a osm ročníků letních škol pro australské studenty
- Vedl jsem a stále vedu výzkumné projekty na oblast cestovního ruchu a simulací

Zajímavosti

- Rád fotím krajiny i makro snímky hmyzu a květin
- Ve volném čase poslouchám filmovou hudbu
- Napsal jsem a přeložil několik odborných knih k managementu a cestovnímu ruchu, jsem spoluautorem několika desítek vědeckých publikací