Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Jaroslav Havel: Krajina si zaslouží naši pozornost

Jaroslav Havel: Krajina si zaslouží naši pozornost

10. 3. 2020

Jaroslav Havel /STAN/ - starosta obce Pištín

Jaroslav Havel: Krajina si zaslouží naši pozornost

Jaroslav Havel: Krajina si zaslouží naši pozornost

Při procházkách po obcích a jejich okolí v Jihočeském kraji, jsem si nemohl nevšimnout, že okolo mnoha obcí se objevily nové aleje ovocných a listnatých stromů. Zřejmě je to o osvícenosti většiny starostů a o jejich vizi do budoucna. Zvýšenou výsadbou jednotlivých stromů a alejí naše krajina dostává další impuls k ozdravení. Také se tím připravuje na klimatickou změnu, která nevyhnutelně přichází a ta doba, kdy již nevyroste stromek bez pravidelného zalévání se již kvapem blíží.

Také v obci Pištín si uvědomujeme, že udělat něco pro budoucnost, pro zmírnění následků oteplování, pro zadržení vody v krajině a také pro trochu chladivého stínu pro všechny, kteří půjdou či pojedou po polních a místních cestách okolo Pištína, je naprostá nezbytnost. Možnost utrhnout si cestou něco do pusy je neopominutelná.

Na podzim a na jaře jsme vysázeli okolo 150ti stromů, z toho část sázeli občané ve svém volném čase. Taková akce vypadá asi takto. Někdo přijde s nápadem (u nás většinou starosta), kde by se mohla nová výsadba zrealizovat, nebo kde by bylo dobré nahradit stromky uschlé, či poškozené zvěří. Pokusí se sehnat nějaký dotační titul, který by na tento účel přispěl (když to nejde, tak je třeba na zastupitelstvu obce vyčlenit peníze z rozpočtu) a pak už zbývá jenom stromky objednat, vybrat vhodný termín, což u nás v obci bývá problém, protože kulturních, společenských a spolkových akcí máme velké množství, a pozvat občany na samotnou výsadbu. Potom již vše běží samo, přijdou rodiny s dětmi, všichni přijdou s tím, že chtějí něco pro přírodu udělat, a to znamená, že přijdou i s dobrou náladou. Zasadí se připravené stromky, dobrovolní hasiči je zalejí a pak se jde společně na drobné občerstvení, třeba na špekáčky opečené na ohni, ale někdy je to i guláš, pečené maso apod. 

Takže není třeba pořádat honosné akce, aby se lidé setkali, popovídali si apod. Z diskuze často vyplyne, co bychom mohli podniknout příště.

Poslední takováto akce v Pištíně proběhla 8.3.2020, kdy byla vysázena alej Pašice - Volešník.