Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Pravidelný týdenní přehled STAN Praha 25.3. - 31.3.

Pravidelný týdenní přehled STAN Praha 25.3. - 31.3.

1. 4. 2019

Milí členové, příznivci hnutí STAN Praha, milí přátelé, vážení čtenáři, 


máme za sebou náročný pracovní týden, srdečně vás vítám při čtení krátkého souhrnu toho nejdůležitějšího, co se v něm událo:

STAN Praha

STAN Praha

Pondělní Rada hl. m. Prahy: 
program: 
http://www.praha.eu/public/20/cf/4c/2916766_952901_Prg_12_Rada_2019.pdf  
a schválená usnesení: 
http://www.praha.eu/public/99/6c/24/2917368_953494__12._Rada_HMP_2019_usneseni.pdf
  
 
Krajský sněm hnutí STAN Praha ve středu 27. 3. 2019 Hotel Atlantic Na poříčí 9
Náš pražský sněm byl bezesporu vrcholem tohoto týdne! Jsme potěšeni obrovskou účastí, za
kterou vám patří poděkování a také poděkuji za trpělivost a ochotu udržet volební sněm
usnášeníschopný do brzkých ranních hodin ve čtvrtek, kdy proběhlo poslední hlasování.
Poděkování patří také našim hostům, Vítkovi Rakušanovi, Janu Farskému, Stanislavu
Polčákovi, Věře Kovářové a Zdeňku Hrabovi, kteří přijali pozvání a svou účastí jistě
potvrdili, jak jim Praha a její vývoj není lhostejný, jak důležitý je pro fungování a úspěch
hnutí STAN celorepublikově. Ač hlasování o delegátech na republikový sněm bylo jedním z
posledních a ve světle projednání zásadního tématu oblastní struktury a samotných voleb do
vedení pražské organizace poněkud odstrčeným bodem programu, je zvolení našich zástupců
k zastupování Prahy v republikových volbách hnutí STAN určitě důležité. Jsme rádi, že jste
měli možnost kandidáty do vedení STAN osobně vidět a slyšet. Současný 1. místopředseda
STAN, poslanec a starosta Kolína Vítek Rakušan získal podporu své kandidatury na předsedu
hnutí STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ, europoslanec Stanislav Polčák a poslanci za STAN Jan
Farský a Věra Kovářová mají vaši podporu na posty místopředsedů STAN a senátor Zdeněk
Hraba si odnesl podporu pro kandidaturu do Předsednictva hnutí STAN.
Obrovské poděkování patří Anetě Ečekové Maršáové, Janovi Martínkovi, Janě Štrosové,
Tomášovi Nakládalovi a Štěpánovi Hofmanovi za pomoc s organizací na sněmu, naší volební
komisi a zejména Pavlu Kosařovi za skvělé řízení všech voleb a Petrovi Hejmovi za
odvedenou práci předsedy návrhové komise.
Dlouhá diskuze na sněmu odhalila, jak závažné je téma struktury pražského STANu, a jak je
zapotřebí ho propracovat v užší pracovní skupině a s jejími závěry poté krajský sněm opět
seznámit.
Zápis přijatých usnesení ze sněmu teprve zpracuji a všem Vám ověřený brzy pošlu, ale dnes
alespoň přikládám tiskovou zprávu o závěrech našeho volebního sněmu a novém složení
Krajského výboru: https:
//www.starostove-nezavisli.cz/regiony/hlavni-mesto-praha/starostove-a-nezavisli-v-praze-maji-obnovene-vedeni, gratuluji jim a přeji hodně štěstí,
elánu, vizí a šťastné posouvání značky STAN Praha k dalším metám nejen na radnicích
Prahy, v našem kraji, ale i celostátně.
 
Kampaň Davida Smoljaka do Senátu
Senátní doplňovací volby se blíží, vrcholí Davidova kontaktní kampaň a je potřeba každé
ruky, aby pomohla šířit jeho volební materiály a shánět aktivně hlasy. Sama pomáhám
rozdávat ve stanicích metra na Praze 9 a stejně tak pomáhají například Milada Voborská ze
Satalic, Katka Arnotová z Čakovic a Aneta Ečeková - Maršálová ze Stodůlek. Dnes se chystá
vyjít s Davidem do metra Vysočanská Jan Farský, Kačka Kapková za mSTAN také přispěla
účastí v kontaktní kampani. Prosím, ozvěte se Tomášovi Nakládalovi (nakladat@gmail.com),
který má přehled o dalších akcích, kde potřebuje dobrovolníky na rozdávání, pokud byste
chtěli věnovat 2 hodinky na pomoc Davidovi někdy v příštím týdnu. Moc děkuji.
 
Sněm starostů HMP
Ve středu 27. 3. nesněmovali pouze Starostové a nezávislí v Praze, ale v dopoledních
hodinách proběhl Sněm pražských starostů, kterého se Petr Hlubuček zúčastnil a čemu
věnovali největší pozornost?  "Od rána probíhá sněm starostů, tématem je především možné
navýšení dotačních vztahů mezi hlavním městem a městskými částmi a navýšení daně z
nemovitosti. Jinými slovy, aby městské části měly více peněz a nebyly jen odkázány na peníze
z magistrátu", prozrazuje na své FB stránce.
 
Nemocnice Na Františku
Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se Miloš Růžička (předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný
čas) zúčastnil tiskové konference MHMP, na níž vedení města spolu se starostou MČ Praha 1
představilo plán převzetí správy nejstarší pražské nemocnice. Miloš jako pražský zastupitel a
Petr Hejma za Prahu 1 v minulém volebním období pomáhali zabránit přechodu nemocnice
do soukromých rukou na základě pochybného koncesního řízení a nyní by mělo město
budoucnost městské nemocnice pro Pražany posvětit:  https://www.starostove-
nezavisli.cz/regiony/hlavni-mesto-praha/tiskove-zpravy/nemocnice-na-frantisku-stan-
pomaha-menit-prazske-zdravotnictvi
„Až Nemocnice Na Františku přejde pod správu hlavního města, dojde k užší provázanosti a
lepší koordinaci zdravotní péče a služeb poskytovaných městskými zdravotnickými zařízeními
Pražanům i návštěvníkům Prahy,“ vysvětluje M. Růžička.
 
Z gesce Petra Hlubučka
Po pondělní Radě HMP proběhla tisková konference, na níž Petr Hlubuček představil
ambiciózní plán na výstavbu bioplynové stanice: 
 
"To co Praze chybí, je bioplynová stanice, která by umožnila efektivní zpracovávání
bioodpadů z domácností. Rozhodli jsme se, že ji v Praze postavíme," hlásí směle Petr na svém
FB.
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_zvazuje_
stavbu_mestske_bioplynove.html 
V Seminářské zahradě byla vysázena v rámci obměny ovocných stromů třešňová alej:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/v_seminarske_zahra
de_pokvetou_nove.html
V sobotu zahájí ZOO 88. sezónu a Petr nebude chybět, tak se také
zastavte: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/v_sob
otu_zahaji_prazska_zoo_88_sezonu.html
A nakonec se v sobotu večer Vyšehrad, Vítkov a Petřín symbolicky na hodinu zahalí do tmy,
čímž se Praha přihlásí k oslavě Hodiny Země: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_se_pripoj
i_k_akci_hodina_zeme.html
 
Z gesce Hany Kordové Marvanové
Hanka Marvanová v pondělí na radě předložila tisk s přehledem výdajů za externí právní
služby pro HMP, s cílem vytvořit nový, průhlednější systém:
"Na dnešním jednání Rady hl. m. Prahy jsem předložila kompletní přehled externích
právních služeb, které v loňském roce objednal Magistrát u advokátních kanceláří. Za minulý
rok Praha zaplatila advokátům šokující částku 130 mil. korun, přičemž v tom nejsou zahrnuty
externí právní služby, které si objednávají městské firmy. Právní služby si mohou sami
objednávat ředitelé odborů, k čemuž nepotřebují další schválení. Jeden z nich loni objednal
právní služby za 50 mil. korun. Správcovské firmy, které pro město spravují městský majetek,
si mohou objednávat služby advokátů, jejichž práci rovněž hradí Praha, přičemž loni to bylo
20 mil. korun.
Tento systém běží od roku 2004 a dodnes nebyl nijak významně revidován. Navíc mezi
advokátními kancelářemi, které pracují pro město, jsou i kanceláře, které se podílely na
přípravě nevýhodných smluv, za což nikdy nenesly odpovědnost, či dokonce kanceláře, které
mají trestně stíhaného společníka.
Takovéto nakládání s veřejnými prostředky považuji za naprosto nepřípustné! Navíc sám
Magistrát zaměstnává velké množství vlastních právníků. Například Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových nebo ministerstvo spravedlnosti nenajímají na právní služby
advokáty a vše zajišťují interními právníky. To je nejen levnější, ale umožňuje to výrazně lepší
kontrolu nad jednotlivými případy."
 
Muzeum nesvobody
 
Ve volebním programu jsme voličům slibovali zřízení Muzea nesvobody. V tomto týdnu
Hanka navštívila dům v Hybernské ulici - jedno z vytipovaných míst pro umístění takovéhoto
památníku.  "Zvažujeme také další varianty: prostor pod Stalinem nebo jinou budovu ve
vlastnictví Prahy, např. Clam-Gallasův palác", píše HM na svém profilu.
"V každém případě bychom chtěli letos o založení Muzea nesvobody rozhodnout v
Zastupitelstvu hl. m. Prahy a tím splatit dluh, který máme. Pokud si nebudeme připomínat
naši minulost, nebudeme rozumět tomu, kam a proč jdeme, a nebudeme schopni rozpoznat,
když se někdo bude snažit nás o svobodu připravit", dodává.
 
Posílám program a zvu k účasti na konferenci v Poslanecké sněmovně, kterou zaštiťuje
Jan Farský:
 
Pozvánka na konferenci  
pod záštitou
Jana Farského, předsedy poslaneckého klubu STAN
PŘESUN ÚŘADŮ Z CENTRA DO REGIONŮ:
mezinárodní zkušenosti – česká budoucnost?
úterý 9. dubna 2019
Sněmovní 1, Praha 1, místnost 205
Program konference:
9:00 Registrace
9:30 Představení českého návrhu (Jan Farský – poslanec PSP ČR)
10:15 Estonská zkušenost (Raigo Uukkivi – náměstek generálního tajemníka pro
správní politiku, Ministerstvo financí Estonska)
11:00 Relokace v pojetí Velké Británie (Simon Madden – ředitel oddělení strategií
a plánování v letech 2010 až 2012, Ministerstvo spravedlnosti Velké Británie)
11:45 Přestávka (občerstvení)
12:30 Norská cesta (Kristin Nakken – někdejší ředitelka oddělení regionálního
rozvoje, Ministerstvo místních samospráv a modernizace Norska)
13:15 Pohled Evropské unie (Stanislav Polčák – poslanec EP)
13:45 Závěrečné shrnutí
 
14:00 Ukončení konference
Po příspěvku každého z řečníků bude prostor pro dotazy z publika.
Konference bude simultánně tlumočena z angličtiny do češtiny.
Do budovy Poslanecké sněmovny budete vpuštěni pouze s platným průkazem totožnosti.
Pokud máte zájem účastnit se konference, prosím, vyplňte své údaje na následujícím odkazu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN3HEbO_v5YQWaA0eZxVGMPF6BPnWob8
1Y7cpRGLHSPdZNXw/viewform
 
Vydařený víkend přeji a těším se za týden na slyšenou!

Autor: Vlasta Urbánková