Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Pravidelný týdenní přehled činnosti STAN Praha 13.5. - 19.5.

Pravidelný týdenní přehled činnosti STAN Praha 13.5. - 19.5.

17. 5. 2019

Milí čtenáři,

zdravím vás při pátku při čtení pravidelné souhrnné informace o aktuálním dění z magistrátu a pražského STANu.

Spojeni pro Evropu mají podporu Zdeňka Svěráka!

Spojeni pro Evropu mají podporu Zdeňka Svěráka!


Pondělní Rada HMP
program: http://www.praha.eu/public/fd/f6/1d/2933003_963638_RM_Prg_19_Rada_2019.pdf
usnesení: http://www.praha.eu/public/ac/0/95/2934974_980605__19._Rada_HMP_2019_usneseni.pdf
Tento týden také zasedala Rada mimořádně a přijata bylo tato usnesení: 
http://www.praha.eu/public/57/a9/d3/2937465_981657_Tabulka_3._mimoradna_Rada_HMP_2019.pdf 
 S předstihem také předkládám program rady 20.5.: http://www.praha.eu/public/a0/3f/97/2937304_981554_Prg_20_Rada_2019.pdf
 

Kampaň pro Eurovolby
Musím poděkovat všem vám, kdo si přišli pro plachty a umístili je!! Kampaň pokračuje na ulici, resp. ve stanicích metra, na náměstích a veřejně frekventovaných místech. Počasí nám moc nepřeje, přesto jsme rozdali spoustu programových letáků, bonbónů, balónků a placek, pomalu to mizí. 
Zakončení kampaně
Znovu Vás jménem našeho lídra v kampani - Stanislava Polčáka - vyzývám k poslední podpoře, a to účasti na závěrečném happeningu na Kulaťáku (Šesťák): 22.5.2019 od 16 do 19,00 hod.  - přijďte v hojném počtu na mítink s farmářským regionálním trhem, hlavně bychom viděli rádi naše pražské politiky, nejen magistrátní. Budete si moci na trhu i něco koupit od regionálních vystavovatelů, poslechnout si muziku a setkat se s kandidáty Spojenců pro Evropu.

https://www.facebook.com/events/1726059284206458/?active_tab=about


Nemocnice Na Františku
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_zacne_provozovat_nemocnici_na.html  
Ve středu zasedal Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP, který měl na programu také zprávu o dalším postupu převzetí Nemocnice Na Františku. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas dlouhodobě usiluje o záchranu této nemocnice a o její zapojení do metropolitní sítě  zdravotních služeb. Je zástupcem Prahy v pracovní skupině, která tento složitý proces transformace chystá. Nemocnice by se měla stát 1. pražskou metropolitní nemocnicí se zachováním, ale i rozšířením, pro obyvatele důležitých lékařských odborností a služeb. "Navzdory nehoráznému vyvedení lukrativních činností nemocnice do privátní sféry, mnoha dalším pokusům o destabilizaci a ekonomické oslabování organizace až po trestní kauzy, mohu již tvrdit, že je nemocnice nyní personálně plně stabilizovaná a obsazená špičkovými lékaři. Praha našla odvahu být krajem a nést příslušnou odpovědnost za zdravotní péči svých obyvatel. Nemocnice Na Františku byla založena za podpory Karla IV. v roce 1354 a od té doby se mnoho generací zdravotníků nepřetržitě stará o zdraví Pražanů. Nyní se aktuálně nemocnice stává klíčovým článkem pražského zdravotnictví, který zde chyběl", říká Miloš Růžička. 
Výbor po dlouhé debatě a za přítomnosti nového vedení nemocnice schválil, a také Zastupitelstvu hl. m. Prahy doporučil schválit na svém zasedání 23.5.2019 rámcový plán převzetí a provozu nemocnice, současně si vyslechl a připomínkoval zprávu radního V. Šimrala k Plánu rozvoje pražského sportu, dále představil nového ředitele Odboru zdravotnictví HMP pana Mgr. Martina Ježka a seznámil se s další příspěvkovou organizací v této oblasti: Dětským domovem Charlotty Masarykové na Zbraslavi, který pečuje o děti v předškolním věku, které se ocitly v kritickém ohrožení. Program výboru zde: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedprgjed.aspx?id=22367

Ostatní zasedání výborů zastupitelstva v nejbližší době:
V úterý 14. 5. zasedal Výbor pro bezpečnost: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedprgjed.aspx?id=22604
V pondělí 21.5. zasedá Výbor pro dopravu, program a podklady najdete na těchto stránkách: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedprgjed.aspx?id=22703
Ve středu chystá také Výbor pro  infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí své výjezdní zasedání: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedprgjed.aspx?id=22723

Z gesce Petra Hlubučka
 
Pro časopis Business Petr poskytl tento rozhovor, který vám o něm leccos prozradí, i to, co jste možná netušili: https://www.thebusinesssoiree.com/clanek/petr-hlubucek-obec-se-neda-ridit-jako-firma?fbclid=IwAR3057akakAO3bBFruirEjl0MudBFtp8TDyv2388h_jcVT1VOIT7UOcAUu0
V úterý 14.5. bylo slavnostně uvedeno do provozu zmodernizované Operační středisko Krizového štábu HMP: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/operacni_stredisko_krizoveho_stabu_hl_m.html
 Ve středu 15.5. slavila Praha den záchranné služby a symbolicky spustila novou funkci v aplikaci Záchranka, která bude dalším prostředkem k varování obyvatelstva před různými kritickými situacemi, haváriemi, živelnou pohromou, jiným nebezpečím týkajícím se hlavního města: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/hlavni_mesto_praha_zacne_vyuzivat.html
Petr tento se tento týden také zúčastnil zahajovacího koncertu Pražského jara (držíme panu řediteli Romanovi Bělorovi palce, ať se jeho práce zúročí a festival sklidí patřičný ohlas), zasedal v porotě volby největší krásky ČZU v soutěži Miss Agro https://www.facebook.com/photo.php?fbid=311571239735846&set=pcb.311573129735657&type=3&theater, radoval s s ředitelem pražské ZOO ze zabřeznutí dvou sloních samic https://www.facebook.com/CT24.cz/photos/pcb.10157529188464009/10157529187674009/?type=3&theater, otevřel slavnostně Výstavu bonsají v Botanické zahradě za účasti japonského velvyslance: "Svou účastí nás při zahájení poctil pan velvyslanec Kaoru Shimazaki. Výstavu si nenechte ujít. Trvá do neděle 2. června a je na ní k vidění přes sto exemplářů tohoto jedinečného japonského umění", píše na svém FB Petr a doplňuje fotografiemi z akce: https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/photos/a.1981656458525696/2491349930889677/?type=3&theater. Stihl také ocenit dlouholetou službu pražských městských strážníků: https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/photos/a.1981656458525696/2492428267448510/?type=3&theater a dnes se také účastnil bezpečnosti akce na MHMP, při záchraně a evakuaci zaměstnanců při simulovaném požáru Nové radnice: https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/photos/a.1981656458525696/2494212593936744/?type=3&theater.


Krajský výbor
Ve čtvrtek jsme na krajském výboru přivítali zástupce Prahy 6 Petra Prokopa a Petra Karvánka a také Davida Duška z Prahy 5, kteří přišli projednat svou nespokojenost s nedostatečnou informovaností a komunikací mezi krajským výborem a členskou základnou. Nespokojenost eskalovala zejména na našem krajském sněmu, čehož jste si asi při napjaté a rozpolcené diskuzi všimli. Zástupci přišli sdělit svůj postoj novému krajskému vedení, upozornit na rozpory, které za své silné kluby vnímají a pokusit se najít klíč k vyřešení sporů. Hodinová debata vedla k dohodě o naplánování pravidelných programových schůzek (vytvoření pracovních skupin), potřebě pravidelných ideových konferencí a dalších platforem, které zapojí více zájemců o spolupráci a názorově podchytí širší členské zastoupení. Určitě šlo o podnětné a užitečné setkání, komunikaci je potřeba stále vylepšovat.
Výbor poté projednal postoj KV k novelizaci prostituce, kterou chystá poslanec Michálek, postoj STAN k regionálnímu okruhu a rozšiřování letiště Praha o posílení runwaye pro cargo dopravu, chystaný termín letního setkání, které proběhne 17.6. od 18,00 hodin (poznamenejte již nyní do svých kalendářů, pozvánky obdržíte do příštího týdne)! 
Dalšími tématy byly návštěvy Petra Hlubučka v městských částech a taktéž Vítek Rakušan plánuje cesty po obcích a našich klubech, zastavil by se například 14.9. na Trojském vinobraní, ale zkuste pro oba naše politiky vymyslet vhodnou příležitost k návštěvě u vás!! Je to další příležitost podchytit vznik nesouladu mezi krajským i celostátním vedením a naší členskou základnou.


Z gesce Hany Kordové Marvanové
V Poslanecké sněmovně probíhá projednávání návrhu zákona, který předložilo do Parlamentu Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Jedná se o novelu živnostenského zákona, která by měla umožnit zvýšit odbornost průvodcovských služeb a tedy i kvalitu cestovního ruchu. Jde o dlouhodobý problém, jehož řešení Praha požaduje několik let. "Zákon jsem v tomto týdnu předložila úspěšně ve výboru hospodářském a výboru pro veřejnou správu. V obou výborech poslanci návrh podpořili. Poté by měl návrh zákona jít na plénum a věřím, že má šanci Praha poprvé uspět se svou zákonodárnou iniciativou, doufá v dobrý výsledek Hanka.
Hanka dokončila také druhý legislativní návrh - jedná se o zavedení předkupního práva pro obce a kraje v případech prodeje nepotřebného nemovitého majetku státu. To by usnadnilo i pro hl. m. Prahu získat potřebné nemovitosti pro výstavbu dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti, pro zeleň apod. V pondělí o návrhu bude rozhodovat Rada a poté v červnu Zastupitelstvo.
Náš klub STAN v Praze 7 uspořádal diskusi s občany, kde Hanka Marvanová společně s Lukášem Tůmou představovali naše záměry v oblasti bydlení a projektu družstevní bytové výstavby, dále záměry týkající se Holešovické tržnice, problematika tepelného ostrova v Praze 7 a zřízení Muzea nesvobody, na němž pracujeme.Debata byla podnětná, sešlo se na ní kolem tří desítek lidí a určitě nezůstalo u jedné diskuze, budou se plánovat další setkání s občany. 
 Na základě dohody na krajském výboru STAN by Hanka ráda svolala a vzhledem k jejímu tématickému zaměření i vedla programovou skupinu pro oblast bydlení a rozvoje města. Diskutovat bychom měli další nakládání s městským bytovým fondem a změnu statutu, která směřuje k rychlejšímu povolování staveb. Dále bychom se věnovali celkovým záměrům v oblasti bydlení, včetně podpory projektů nové výstavby. "Ráda bych pozvala na toto téma všechny zájemce z řad STANu, abychom prodiskutovali náš další postup", plánuje HM a já vás tedy všechny žádám o spolupráci a vyzývám k vytvoření této první programové skupiny STAN. 

 

Nezbývá mi, než popřát vám všem krásný víkend, pohodu a hodně sil do příštího posledního týdne kampaně na jehož sklonku doufám všichni půjdeme k evropským volbám!!


Vlasta Urbánková
krajská tajemnice Praha
 

Autor: Vlasta Urbánková