Městská část se již v září 2012 odvolala proti územnímu rozhodnutí vydanému orgány státní správy - stavebním úřadem Prahy 3. Radnice třetí městské části má k projektu společnosti Discovery Group, která chce v lokalitě postavit obchodní centrum, administrativní budovy a bytové domy, zásadní výhrady. Podání správní žaloby bez návrhu na odkladný účinek dnes schválila rada městské části.

Magistrátní odbor výstavby a územního plánování vydal 15. 11. 2013 rozhodnutí o umístění stavby „Revitalizace nádraží Žižkov – sever, Praha 3“, ve kterém zamítl odvolání třetí městské části proti rozhodnutí o umístění stavby vydanému odborem výstavby ÚMČ Praha 3 pod č. j. OV/1328/12/Souč, spis. zn. UMCP3 027878/2012 ze dne 20. 9. 2012. Proti rozhodnutí se městská část mohla bránit správní žalobou, kterou musí podat do 60 dnů ode dne doručení rozhodnutí, tedy do 25. 1. 2014.

zdroj: Zpráva MČ Praha 3