Hlavní stránka Naši lidé Předsednictvo STAN Čížek Pavel

Čížek Pavel

Pavel Čížek (*1964)

Plzeňský kraj

e-mail: pavel.cizek@plzensky-kraj.cz

mobil: 778 498 256

web: http://www.facebook.com/pavelcizekstan


Pocházím z Plzeňského kraje a chci pro něj to nejlepší. Narodil jsem se v Plzni, žil jsem v Blovicích a u Spáleného Poříčí. Mezi mé velké zájmy patřila vždy příroda, historie, literatura a měl jsem to štěstí, že jsem své zájmy mohl uplatnit ve svých zaměstnáních. Vystudoval jsem gymnázium a vysokou školu zemědělskou se specializací agronom. Po základní vojenské službě jsem se stal agronomem ve velkém podniku v krásné krajině a chtěl jsem v ní hospodařit s citem. Dařilo se mi skloubit práci s ekologickým působením v ČSOP.

Do komunální politiky jsem profesionálně vstoupil v roce 1990 za Občanské fórum. Dlouho jsem působil jako starosta, od zahájení práce v uvolněné funkci v Plzeňském kraji jako neuvolněný, nyní místostarosta. Pro Spálené Poříčí jsem znovuzískal před téměř 30 lety titul město a před 20 lety za intenzivní obnovu památek titul Historické město roku. Součástí Spáleného Poříčí je velké území téměř 60 km2, 10 vesnic, několik samot. Daří se nám v infrastruktuře – nové vodovody v každé vesnici, plynofikace, cesty, silnice, výstavba bytů a domů pro seniory, zásadní obnova školy a mateřských škol, hotelu, galerie. Navíc máme možnost hospodařit v celé krajině pomocí krajinného plánu, pozemkových úprav – hospodaříme v rozsáhlých lesích, obnovujeme cesty, rybníky, tůně, biokoridory.

Po vzniku Plzeňského kraje jsem se věnoval jako nezávislý ochraně přírody, jsem rád, že jsem pomáhal vzniku CHKO Český les a později CHKO Brdy. Po opozičním období mám na starosti osmým rokem dopravu a jsem rád, že se nám podařilo zcela zmodernizovat totálně zanedbanou veřejnou dopravu. Dnes máme všechny elektrické tratě osazeny novými vlaky, začala obnova motorových vlaků. Autobusy jsou v kraji všechny nové. Razantně jsme začali s opravami dlouhých úseků silnic. V loňském roce jsme dokončili velký obchvat Plzně za 2,2 mld. Kč, je plně využíván a to, že i takto velká stavba se dá dobře zasadit do krajiny, dokazuje získání ceny ministra dopravy Dopravní stavba roku.

V dalším období bych se chtěl zasadit o dokončení obměny vlaků, o integraci dopravy s ostatními kraji a Bavorskem, o první skutečně propojený systém páteřních cyklostezek v republice, o výstavbu přestupních terminálů vlak-autobus v celém kraji. Také o výstavbu domů pro seniory, výstavbu další nemocnice, o modernizaci středních škol.

A hlavně chceme společně prokázat, že kraj umí být dobrým investorem velkých projektů. Zcela zchátralou památku městských lázní v Plzni jsme zakoupili a vznikne zde velké kulturní centrum Plzeňského kraje s prostory pro tanec, mimoškolní aktivity, plzeňský folklór, sál pro maturitní plesy všech škol a důstojná budova Západočeské galerie.


Funkce

Vzdělání

VŠ zemědělská Praha Fakulta agronomická, obor Fytotechnika 1982 – 1986

Zaměstnání

  • Náměstek hejtmana pro oblast dopravy,
  • Místostarosta Spáleného Poříčí

Zkušenosti

•    člen Okresního shromáždění Plzeň-jih, dopravní a finanční komise 1993 – 2000
•    zakládající člen Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje a zástupce okresu Plzeň-jih ve správním výboru 1999 – 2010
•    předseda Komise životního prostředí SMOPK
•    člen Zastupitelstva Plzeňského kraje 2000 – 2004
•    předseda Komise životního prostředí Plzeňského kraje, člen Výboru pro školství a vzdělávání PK 2000 – 2004
 

Zajímavosti

Ve Spáleném Poříčí pod jeho vedením vznikla církevní střední škola s ekologickým a sociálním oborem, byly dostavěny a opraveny školské budovy, byla postavena infrastruktura – plyn, kanalizace, vodovod, čistička, chodníky, cesty, silnice, sběrný dvůr, město zaměřuje na ekologii – obnova krajiny, lesů, rybníků, vytápění budov tepelnými čerpadly, kořenová čistička, zateplování, Ekocentrum atd. V Poříčí bylo postaveno 100 bytů, včetně bytů pro seniory a sociálně potřebné. V roce 1996 získalo Spálené Poříčí statut města. Za obnovu památek bylo odměněno titulem „historické město roku“, jako zatím nejmenší sídlo v republice. Pavel Čížek je spoluautorem knihy Vyprávění z Podbrdska.