Hlavní stránka Info a média Výstupy z médií Petr Gazdík: Matematika přes palubu?

Petr Gazdík: Matematika přes palubu?

8. 7. 2019

Ještě než se středoškoláci stihli rozjet na vytoužené letní prázdniny, dostali od pirátské strany lákavou vábničku – návrh na zrušení strašáka v  podobě povinné maturity z matematiky.

Petr Gazdík: Matematika přes palubu?

Petr Gazdík: Matematika přes palubu?

Z  hlediska politického marketingu pirátům rozumím, mladí lidé tvoří jádro jejich elektorátu a většina z těch, které maturita brzy čeká, by jistě ocenila, kdyby zkoušku z  dospělosti mohli skládat bez „matiky“. Pravděpodobně by tuto pirátskou iniciativu pak zohlednili i při uplatnění svého rovněž čerstvě nabytého volebního práva. Podezírám piráty z  toho, že právě kvůli této vidině se snaží hodit matematiku přes palubu. Souhlasit s  tímto návrhem ale samozřejmě nemohu. To, co by mohlo být zdánlivě dobrou zprávou pro budoucí maturanty, by už nemuselo být tak dobrou zprávou pro budoucnost těchto maturantů.

Ať se nám to líbí, nebo ne, matematika je pro úspěšné uplatnění v  dnešním a  budoucím světě naprosto klíčová. Nejde jen o  tolikrát skloňovaný průmysl 4.0, práce s technologiemi, kybernetizace a digitalizace budou stále intenzivněji pronikat i do každodenního mimopracovního života nás všech. Navíc rozvíjení racionálního, logického myšlení a  exaktního uvažování je něco, co je žádoucí nejen v pracovním procesu, ale obecně u svobodně se rozhodujících občanů žijících ve složité realitě 21. století.

Atak na povinnou zkoušku z  matematiky proto překvapí o to více, že ho vedou svobodomyslní piráti, jejichž pomyslným mořem je internet, uživatelsky i věcně založený na matematických postupech a logice. Jistě, obsah maturitní zkoušky z  matematiky i  způsob, jakým na ni studenty připravujeme, se musí změnit. Integrály či derivace budoucí absolventi středních škol potřebovat nebudou, stejně jako jim v  praktickém životě nebude příliš užitečný větný rozbor z češtiny.

Zpochybňovat ale povinnou maturitu z matematiky, na které se podařilo po letité diskusi najít odbornou i politickou shodu, je mírně řečeno neprozíravé. Argument pirátů, že povinná maturita z  matematiky povede k  vyšší neúspěšnosti studentů u zkoušek, je krátkozraký, středoškolské vzdělání má studenty připravit na reálný život. Náročnost zkoušky nelze tedy odvozovat od aktuálních schopností studentů, ale od toho, jaké dovednosti budou v životě skutečně potřebovat. Jsem připravený spolupracovat na tom, abychom mladým lidem pomohli si potřebné matematické znalosti a  dovednosti osvojit. Dárek v  podobě osvobození od povinné matematiky by ale byl darem danajským. Jak pro ně samotné, tak pro budoucí prosperitu a  konkurenceschopnost naší společnosti.

Komentář vyšel v deníku Právo

Autor: Petr Gazdík