Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Vláda musí považovat ochranu krajiny za prioritu

Vláda musí považovat ochranu krajiny za prioritu

27. 3. 2019

Situace je alarmující - v roce 2016 byl na 87 % měřených míst překročen některý z limitů pro znečištění podzemní vody, když hlavním znečišťovatelem je používaná chemie v zemědělství.

Vláda musí považovat ochranu krajiny za prioritu

Vláda musí považovat ochranu krajiny za prioritu

Eroze ročně odnese 21 milionů tun půdy a ohroženo erozí je více než 50 % půdy v České republice. Vinou jsou hlavně velké lány a přemíra řepky a kukuřice," řekl předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

"Nástroje pro řešení tu jsou, ale vláda musí považovat toto téma za prioritu a podniknout potřebné kroky. Starostové například využívají možnost obnovy historických cest v krajině, čímž velmi snadno pomáhají její ochraně,“ pokračoval Farský.

„Ochrana klimatu se po celém světě stává tématem číslo jedna. U nás ale vláda o klimatu a ekologii pouze mluví a připravuje proklamativní zákony bez reálných nástrojů, jak dosáhnout změny. Vláda už tři roky slibuje přijetí protierozní vyhlášky, která zásadně zpřísní limit maximálního odnosu půdy z hektaru, a bude tak vyžadovat zavádění účinných protierozních opatření. Přitom je přes polovinu zemědělských půd ohroženo erozí. A já se ptám proč?“ Dotázala se poslankyně STAN Jana Krutáková.

„Liknavost vlády lze dále vidět i ve vztahu vůči dalším ekologickým cílům Evropské unie a můžeme na to brzy tvrdě doplatit, například v oblasti odpadového hospodářství, ochraně vodních zdrojů či ochraně přírody a krajiny,“ dodala Krutáková.

„Z toho důvodu jsme navrhli usnesení, ve kterém žádáme vládu, aby do 31. 5. 2019 předložila Poslanecké sněmovně konkrétní plán termínovaných urgentních kroků vedoucích k zamezení nadměrné vodní i větrné eroze půdy a snižování její kvality a k zamezení zhoršování kvality spodní i povrchové vody,“ informoval Jan Farský.

Autor: Tomáš Pergl, tiskový mluvčí STAN