Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Usnesení předsednictva hnutí STAN

Usnesení předsednictva hnutí STAN

12. 3. 2022

Členové předsednictva hnutí STAN

Členové předsednictva hnutí STAN

  • Předsednictvo hnutí Starostové a nezávislí jednoznačně podporuje aktivity ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely, které směřují k nalezení takových řešení, jež povedou k zásadnímu zvýšení energetické bezpečnosti ČR.
  • Předsednictvo hnutí Starostové a nezávislí schvaluje záměr změny ústavního pořádku ČR o trvalém bezpečnostním zakotvení naší země v euroatlantické vazbě, včetně možnosti trvalého pobytu vojsk NATO na našem území, a žádá předsedu o vypracování záměru v gesci MV ČR

Autor: Sára Beránková