Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Starostové a nezávislí navrhli na pozice ministrů Mikuláše Beka a Martina Dvořáka

Starostové a nezávislí navrhli na pozice ministrů Mikuláše Beka a Martina Dvořáka

25. 4. 2023

Členové celostátního výboru hnutí STAN potvrdili na mimořádném jednání kandidáty na pozici ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra pro evropské záležitosti. Resort školství by měl nově zastávat dosavadní ministr Mikuláš Bek, bývalý rektor Masarykovy univerzity a spoluautor koncepce hnutí STAN pro moderního vzdělání ve 21.století. Pozici ministra pro evropské záležitosti by měl obsadit nynější náměstek na Ministerstvu zahraničí Martin Dvořák. Současný ministr školství Vladimír Balaš požádal na posledním jednání předsednictva hnutí o uvolnění ze své funkce ze zdravotních důvodů.

Starostové a nezávislí navrhli na pozice ministrů Mikuláše Beka a Martina Dvořáka

Starostové a nezávislí navrhli na pozice ministrů Mikuláše Beka a Martina Dvořáka

Chtěl bych především poděkovat Vladimíru Balašovi. Nastoupil na post ministra školství v nesmírně složité situaci, dva dny před začátkem českého předsednictví v Radě EU a v době, kdy Česká republika a s ní i české školství čelily obrovské výzvě v podobě ukrajinské migrační vlny. Podařilo se mu skvěle zvládnout obojí. České školy dokázaly absorbovat a začlenit víc než 50 tisíc ukrajinských dětí bez nutnosti vytvářet provizorní kapacity a bez negativního dopadu na české žáky. Předložil do sněmovny zákon, který po desetiletích slibů garantuje na platy učitelů 130 procent průměrné mzdy, a dokázal zajistit prostředky i na navýšení platů nepedagogických pracovníků. Posunul projekt revize rámcových vzdělávacích programů, tedy tolik potřebné reformy českého vzdělávání. Za to mu patří obrovský respekt a dík,” uvedl k Balašovi předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

„Cením si navržení do pozice ministra školství a děkuji Vladimíru Balašovi za práci, kterou na resortu odvedl. Vzdělávání je pro Starosty a nezávislé dlouhodobě strategickou oblastí. Jsem připraven panu premiérovi i panu prezidentovi nastínit své priority, mezi které bude patřit například téma dostupnosti základních a středních škol," reagoval kandidát na ministra školství Mikuláš Bek.

Vážím si důvěry od kolegů z hnutí STAN. Jsem připravený být součástí této vlády a reprezentovat v ní náš program a hodnoty. Evropská unie, to jsme my všichni, a já jsem rád, že si to tato vláda od začátku svého vzniku uvědomuje. Úspěch českého předsednictví je obrovskou zásluhou mimo jiné Mikuláše Beka, který se svým týmem dokázal, že Česko může být v Unii slyšet a že je to správné. Bude mi velkou ctí na jeho práci navázat, pokud budu skutečně jmenován,” řekl kandidát na ministra pro evropské záležitosti Martin Dvořák.  

 

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (*1964) 

 • Absolvent Masarykovy univerzity v Brně (dříve tehdejší Univerzita Jana Evangelisty Purkyně). Doktorát získal na Karlově Univerzitě v Praze.

 • Od roku 1999 vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně, kde působil nejprve jako vedoucí Ústavu hudební vědy, od roku 2004 jako prorektor pro strategii a vnější vztahy, zodpovědný mimo jiné za zahraniční vztahy a projekty evropských strukturálních fondů.

 • 2011–2019 byl rektorem Masarykovy univerzity. Zastával i pozici místopředsedy České konference rektorů pro oblast vzdělávání a zastupoval Českou republiku v Radě Evropské univerzitní asociace.

 • V roce 2018 byl zvolen senátorem za volební obvod Brno-město a stal se místopředsedou senátního Výboru pro záležitosti Evropské unie, v roce 2020 byl zvolen jeho předsedou.

 • Od roku 2021 zastává post ministra pro evropské záležitosti

 • Spoluautor programu hnutí STAN pro moderní školství “Vzdělání pro 21. století” 


 

Ing. Martin Dvořák (*1956) 

 • Absolvent VŠE v Praze

 • Nastoupil jako ekonom na podnikovém ředitelství Východočeského průmyslu masného s.p. (VČPM), později po konfliktech s komunistickým režimem byl převeden do technického úseku a do výroby.

 • V letech 1990 - 1998 byl prvním svobodně zvoleným primátorem města Hradec Králové. Byl v té době také členem předsednictva a posléze i místopředsedou Svazu měst a obcí ČR.

 • V říjnu roku 1999 se stal členem mise OSN při poválečné obnově Kosova /UNMIK/. Zde pracoval jako administrátor měst Istog/Istok a Gjakova/Đjakovica a také jako ředitel odboru pro rozvoj místní samosprávy pro region Peja/Peć až roku 2002.

 • V roce 2003 působil v Basře jako politický poradce administrátora Coalition Provisional Authority/ CPA/ pro jižní Irák při sestavování dočasných místních vlád. Následně byl přesunut do Bagdádu jako zástupce ČR v Coalition International Council /CIC/ 

 • Od ledna 2005 se stal pracovníkem Obchodně-ekonomického úseku ZÚ Washington, a v roce se 2007 byl jmenován vedoucím tohoto úseku. Od srpna 2009 pracoval jako ředitel odboru dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu /ODEV/. 

 • Od září 2012 do července 2017 působil jako generální konzul na Generálním konzulátu ČR v New Yorku.

 • V září 2017 se stal velvyslancem ČR pro Kuvajt a Katar se sídlem v Kuvajtu. Misi ukončil v červnu 2021.

 • Od prosince 2021 je náměstkem na Ministerstvu zahraničních věcí

Autor: Sára Beránková, tisková mluvčí STAN